Kunt u deze e-mailing niet goed lezen of worden de afbeeldingen niet goed weergegeven, volg deze link.
Vrije Universiteit Amsterdam COM-Zine
  Editie najaar 2019
VOOR DECANEN, MENTOREN EN DOCENTEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS
IN DEZE EDITIE
OVER DEZE NIEUWSBRIEF
AGENDA
ONTWIKKELINGEN OP ONDERWIJSGEBIED
Nieuws Gedrag- en Bewegingswetenschappen
NIEUWS SOCIALE WETENSCHAPPEN
Nieuws Tandheelkunde (ACTA)
NIEUWS BETA WETENSCHAPPEN
Nieuws School of Business and Economics
Nieuws Rechtsgeleerdheid
OVERIG NIEUWS
header sept 2014
OVER DEZE NIEUWSBRIEF

De VU geeft speciaal voor decanen, mentoren en docenten in het voortgezet onderwijs Wisselwerk uit. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over onderwijsontwikkelingen, onze opleidingen en allerlei nieuws dat direct te maken heeft met de VU. Zo kunt u uw leerlingen en hun ouders zo goed mogelijk adviseren over een studiekeuze.

Informatie uit de nieuwsbrief is ook terug te vinden op www.vu.nl/decaan. Voor aanvragen van voorlichtingsbijeenkomsten, informatiemarkten en dergelijke bij u op school kunt u mailen naar scholen.mc@vu.nl.

AGENDA
1 en 2 november: VU Bachelordag

Vanwege de grote populariteit van de VU Bachelordag kunnen uw leerlingen dit jaar weer kiezen uit twee dagen. Op vrijdag 1 én zaterdag 2 november staan onze deuren wagenwijd open. Een mooie kans om kennis te komen maken met de VU en de opleidingen die we aanbieden. Het programma van beide dagen is vergelijkbaar en start met een Kick-off vol informatie over studeren aan de VU. Daarna kunnen uw leerlingen vele informatierondes en de informatiemarkt bezoeken. Hier beantwoorden onze studenten graag al hun vragen. Voor scholieren die nog twijfelen over hun studiekeuze, zijn er verschillende workshops.

Aanmelden VU Bachelordag
 


Proefstuderen

Willen uw leerlingen nader kennismaken met een opleiding aan de VU? Wijs ze dan op onze verdiepende activiteiten, zoals een dagje proefstuderen of meelopen. Onder begeleiding van onze studenten kunnen ze een hoorcollege en werkgroepen volgen. Deze activiteiten zijn een goede inhoudelijke aanvulling binnen het studiekeuze proces. Zo kunnen uw leerlingen nog beter bepalen welke opleiding het beste bij ze past.

Vooraanmelden Proefstuderen

 
Better Prepared

De overstap naar de universiteit is leuk maar ook spannend. Zeker als ouders niet hebben gestudeerd aan een (Nederlandse) universiteit. Daarom biedt de VU ieder jaar in augustus aan eerstegeneratiestudenten het programma Better Prepared, waarin ze gedurende vier dagen alvast thuis raken op de VU. Heeft u op school 6-vwo’ers die op de VU gaan studeren? Dit programma is er ook voor hen. Op de Bachelordag zijn we aanwezig voor meer informatie.

Meer informatie: Loes Mulders, l.a.j.mulders@vu.nl

ONTWIKKELINGEN OP ONDERWIJSGEBIED
A Broader Mind: Community Service Learning

Om in deze wereld succesvol en betekenisvol te kunnen zijn, moeten studenten zich op academisch, persoonlijk en maatschappelijk vlak breder kunnen ontwikkelen. Daarom is de VU gestart met een VU-breed programma: A Broader Mind (ABM). Het programma bestaat uit twee onderdelen. In ‘A Broader Mind Course’ denken studenten aan de hand van maatschappelijke thema’s na over wie zij zijn, hoe ze naar de wereld kijken en hoe ze zich tot anderen verhouden. En bij ‘Community Service Learning’ zetten studenten hun kennis in om prangende maatschappelijke vraagstukken op te lossen.

Meer informatie

Numerus Fixus opleidingen 2020-2021

Net als voorgaande jaren hanteren de bacheloropleidingen Geneeskunde (350 plekken), Tandheelkunde (128 plekken samen met de UvA, waarvan 60 voor de VU), en Criminologie (130) een numerus fixus. Vanaf studiejaar 2020-2021 komt daar ook de bacheloropleiding Psychologie (600) bij. Zijn uw leerlingen geïnteresseerd in deze opleidingen? Dan moeten ze zich vóór 15 januari 2020 aanmelden via Studielink. Alle informatie over de criteria en het selectieproces zijn te vinden op de webpagina’s van de opleidingen. Op 15 april ontvangen de kandidaten die aan het volledige proces hebben deelgenomen, hun rangnummer.

Meer informatie

Pre-University College

Is uw school aangesloten bij het VU Pre-University College (PUC)? Dan kunnen uw leerlingen op 14, 15 en 16 oktober 2019 deelnemen aan het programma Be Prepared. Dit programma helpt bij het nadenken over de studiekeuze en ondersteunt in de vaardigheden die nodig zijn om succesvol te kunnen studeren. Er zijn momenteel 52 scholen lid van dit scholennetwerk. Het PUC biedt verschillende programma’s aan voor leerlingen uit de hoogste klassen van het vwo: Masterclasses, Be Prepared, Derde klasprofielkeuze traject en Profielwerkstukstarter. Er zijn ook programma’s voor docenten zoals Nascholing profielwerkstukstarter en Professionaliseringsteams voor docenten.

Meer informatie

Nieuwe website OPeRA

Het vo-ho netwerk Onderwijspartners Regio Amsterdam (OPeRA) streeft ernaar het studiesucces van leerlingen en studenten te vergroten, de aansluiting tussen vo en ho te verbeteren, en de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Op de gloednieuwe website kunt u het aanbod voor leerlingen, docenten en schoolleiders vanuit het netwerk bekijken. Ook komt u er meer te weten over de onderwerpen die binnen het netwerk besproken worden, zoals studiekeuzebegeleiding, de leraar van de toekomst en vo-ho aansluiting op het gebied van taalvaardigheden.

Meer informatie: Anneke Smorenburg, a.smorenburg@vu.nl

Studiekeuzecheck: VU Matching 2019-2020

Tot afgelopen jaar was het voor alle VU-opleidingen verplicht een activiteit te organiseren in het kader van VU Matching. Het College van Bestuur vindt dit verplichtende karakter niet langer wenselijk. Daarom mogen opleidingen nu zelf bepalen of ze een aanvullende (online) activiteit aanbieden. De digitale vragenlijst met een persoonlijk advies blijft voor alle opleidingen (m.u.v. sommige fixus- en selectieopleidingen) verplicht. Uiteraard blijven ook de open dagen, proefstuderen en andere voorlichtingsbijeenkomsten bestaan.

Meer informatie: Marije Breukelman, m.breukelman@vu.nl

 
Studeren met een beperking

De VU vindt passend onderwijs belangrijk. Daarom bieden we ondersteuning aan studenten die dit op grond van hun beperking nodig hebben. Wanneer uw leerlingen zich aanmelden bij de VU, kunnen ze aangeven of er sprake is van dyslexie, een functiebeperking of een (chronische) ziekte en of dat er voorzieningen nodig zijn bij het studeren. Deze informatie behandelen we zeer vertrouwelijk. Dit betekent dat maar een beperkt aantal VU-medewerkers toegang heeft tot specifieke gegevens over de functiebeperking.

Meer informatie.

NIEUWS BETA WETENSCHAPPEN
Nieuw: Bachelor Mechanical Engineering in Amsterdam

Dankzij een samenwerking van de VU met Universiteit Twente kunnen uw leerlingen nu ook in Amsterdam Mechanical Engineering/Werktuigbouwkunde studeren. Bij deze opleiding volgen studenten 75 procent van de tijd colleges in Amsterdam. Iedere twee weken zijn er op donderdag en vrijdag practica in de geavanceerdere labs in Enschede. Studenten werken in projecten rond thema's als duurzame energie, technologie in gezondheidszorg en smart manufacturing. Op deze bachelor sluiten veel masteropleidingen aan bij zowel de VU als UT. Afgestudeerden hebben de keus uit vele technische banen.  

Meer informatie

 

Artificial Intelligence helpt suïcide te voorkomen

Computerwetenschapper Huang Zhisheng, werkzaam aan de VU, ontwikkelde vorig jaar een algoritme dat berichten op social media scant op suïcidaal gedrag. De ‘AI-scanner’ rangschikt deze berichten vervolgens op urgentie en een groep vrijwilligers probeert in contact te komen met de mogelijk suïcidale personen. Zo zijn volgens Huang al 662 zelfdodingen voorkomen. ‘Dit is een van de meest positieve toepassingen van artificiële intelligentie’, zegt Huang over zijn algoritme. ‘Op dit moment scannen we zo’n drieduizend berichten per dag. Als je dat zonder Artificiële Intelligentie zou doen, heb je minstens drie mensen nodig die ook ’s nachts en in het weekend werken.’

Lees meer in een interview in de Volkskrant.

Opleiding: Artificial Intelligence

 
Nieuws Gedrag- en Bewegingswetenschappen
Numerus Fixus Bachelor opleiding Psychologie/Psychology

Met ingang van studiejaar 2020-2021 geldt een beperking op de instroom van het aantal studenten voor de bachelor Psychologie. De numerus fixus moet garanderen dat de VU de hoge kwaliteit van het onderwijs kan behouden. Op basis van de afspraak met alle psychologieopleidingen in Nederland stellen we een numerus fixus van 600 in. Dit aantal omvat de Nederlandse én Engelse track tezamen. Heeft u leerlingen op school die Psychologie willen gaan studeren? Dan moeten zij zich uiterlijk 15 januari 2020 aanmelden in Studielink.

Meer informatie

NIEUW: gecombineerde scholenvoorlichting Pedagogische Wetenschappen en Psychologie

Psycholoog of pedagoog? Wat zijn eigenlijk de verschillen in perspectief wanneer je kijkt naar de individuele ontwikkeling van een kind? Qua opleiding maar ook kijkend naar de mogelijkheden op de arbeidsmarkt? Om deze en nog meer vragen te beantwoorden komen we graag een presentatie geven waar we naast inhoudelijke informatie over beide opleidingen, ook duidelijk de verschillen en overeenkomsten uitleggen. Zodat een studiekiezer een goed beeld krijgt wat het beste bij hem of haar past.

U kunt deze gecombineerde voorlichting aanvragen via scholen.mc@vu.nl.

NIEUWS SOCIALE WETENSCHAPPEN
Internationale bachelors Politicologie en Communicatiewetenschap van start

Dit collegejaar is de Faculteit der Sociale Wetenschappen twee nieuwe internationale bachelorprogramma’s gestart: Global Politics en Communication Science. In beide richtingen zijn meer dan twintig nationaliteiten vertegenwoordigd. De diverse samenstelling binnen de opleidingen komt ook terug in het programma. Studenten leren niet alleen vanuit een internationaal perspectief te kijken naar de Nederlandse en buitenlandse politiek, maar ook ideeën en ervaringen uit te wisselen.

Meer informatie op Global Politics en Communication Science.

“Ondanks een groeiende groep studenten, die naast in aantal ook steeds diverser wordt, blijft kleinschaligheid en een persoonlijke benadering voorop staan.”
Nana de Graaff, Opleidingsdirecteur Global Politics

 
Nieuws School of Business and Economics
Mikel startte tijdens zijn studie een succesvolle start-up

Mikel Palokaj was nog niet afgestudeerd of hij runde al een succesvolle onderneming. Tijdens zijn studie Science Business and Innovation (SBI) wist hij een winstgevende start-up op te zetten. In 2018 werd deze start-up zelfs genomineerd voor de Philips Innovation Award. Mikel kijkt met veel enthousiasme terug op zijn tijd aan de VU. “Als SBI’er kijk je steeds naar de haalbaarheid van oplossingen voor een probleem. Technologie is de onderlegger en door je kennis van economie en management kun je die vakgebieden slim combineren. Grote investeringen zijn soms helemaal niet nodig. Het is vaak een kwestie van helder nadenken en lef. Ik wil me bezighouden met dit soort vraagstukken.”

Lees meer

 

Nieuws Rechtsgeleerdheid
Succesvolle start nieuwe bachelor Law in Society

Dinsdag 3 september was het zo ver: het openingscollege van de nieuwe bachelor Law in Society. De eerste groep studenten stond te trappelen om te beginnen aan deze unieke Rechtenbachelor. De belangstelling was groot: de internationale studenten kwamen van over de hele wereld naar Amsterdam om te starten met deze bijzondere studie, waarbij het recht op een volledig nieuwe manier wordt onderwezen. De bachelor slaat een brug tussen de praktijk en de theorie. Studenten gaan aan de slag met hedendaagse maatschappelijke kwesties en bekijken deze vanuit juridisch oogpunt.

Meer informatie

 
Law in Action: aan de slag met grote vraagstukken van nu

Wereldwijd zijn 68,5 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog, geweld, onderdrukking of vervolging. Migratie is één van de grote vraagstukken van deze tijd. Aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid sporen we studenten aan een bijdrage te leveren aan deze en andere grote uitdagingen van vandaag. Een rechtenstudie aan de VU is dan ook Law in Action.

Meer informatie

 

“Aan de VU vinden we het belangrijk dat onze studenten kritisch leren kijken. Dat we procedures optimaliseren, maar bovenal oog hebben voor de mens achter het recht.”
Lodewijk Smeehuijzen, Hoogleraar Privaatrecht

“De VU heeft mij getriggerd om het beste uit mijzelf laten halen. De VU staat open voor iedereen, ik heb hier mensen ontmoet die ik anders nooit ontmoet zou hebben. Daar zal ik ook na mijn studie veel profijt van hebben.”
Lenneke, student Criminologie

Moot courts: breng theorie in de praktijk

Afgelopen collegejaar organiseerde de Faculteit der Rechtsgeleerdheid een internationale Moot Court competitie. In deze competitie houden studenten uit de hele wereld voor echte rechters een pleidooi over een actuele zaak in het migratierecht. Zo trainen studenten niet alleen hun pleitvaardigheden, maar brengen ze deze ook gelijk in de praktijk. Kijk hier hoe het er tijdens de internationale moot court competitie aan toe ging. Willen uw leerlingen ook ervaring opdoen in het pleiten van een zaak? Tijdens de bachelordagen op 1 en 2 november organiseert de Faculteit der Rechtsgeleerdheid moot courts waar ze alvast kunnen proeven van het vak.

Samenwerking tussen HvA en VU zorgt voor betere doorstroom Hbo-studenten
Dankzij een samenwerking tussen de HvA en de VU bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is het voor studenten makkelijker om door te stromen van Hbo naar de universiteit. Er is onder andere voor de VU gekozen, omdat aankomende studenten zich thuis voelen op de campus. Daarnaast voelen studenten zich welkom door de diversiteit op de VU. De eerste groep van 46 studenten is inmiddels gestart in september.
Nieuws Tandheelkunde (ACTA)
128 plaatsen voor de bacheloropleiding Tandheelkunde

Voor het studiejaar 2020-2021 heeft ACTA 128 plaatsen beschikbaar voor eerstejaarsstudenten. De laatste jaren was dit opgehoogd naar 144 plaatsen. Gezien de capaciteit van de onderwijsfaciliteiten is ervoor gekozen het aantal plaatsen weer terug te brengen naar het oorspronkelijke aantal.

Meer informatie

OVERIG NIEUWS
VU Studie Inspirator

De VU Studie Inspirator is inmiddels meer dan een jaar succesvol in gebruik. Het is een laagdrempelige online inspiratietool, speciaal voor studiekiezers die nog geen idee hebben wat ze willen studeren. Op basis van hun maatschappelijke interesses ontdekken zij in ongeveer 3,5 minuut welke VU-opleidingen daarbij zouden passen. Inmiddels hebben meer dan 20.000 studiekiezers en hun ouders gebruikgemaakt van deze tool. De reacties zijn erg positief!

Video Studie Inspirator

 
Sterke positie VU in Shanghai ranking

De VU prolongeert de sterke positionering in de Academic Ranking of World Universities (ARWU, Shanghai ranking) 2019 in de top 150 van wereldwijde excellente onderzoeksuniversiteiten. De VU is gestegen van positie 104 naar 103 ten opzichte van 2018. In de Shanghai ranking zijn meer dan 1200 universiteiten gerangschikt. Sinds 2003 wordt de top 500 jaarlijks gepubliceerd. Op de website van ARWU-ranking wordt na de top 100 gerapporteerd over ranges zoals 101-150. In een detailanalyse van de scores ten aanzien van de indicatoren komt de specifieke positie naar voren.

VU Introductiedagen 2019

Van 21 tot en met 27 augustus vonden de VU Introductiedagen 2019 plaats. Dit jaar maakten maar liefst 4400 studenten kennis met de stad Amsterdam, de VU en hun opleiding. Sommigen kozen voor de volledige vijf dagen, anderen volgden het verkorte (meer inhoudelijke) tweedaagse programma. Nieuw was de app VU Introduction Days, waarmee we studenten beter kunnen informeren over zaken als inschrijving en het programma. Volgend jaar vinden de VU Introductiedagen plaats van 19 tot en met 25 augustus 2020. Het programma en de aanmeldingsmodule gaan live in juni van dat jaar.

Voor vragen kunt u terecht bij vu.introductiedagen@vu.nl.

1 studie, 3 banen

Met een studie aan de VU kunnen uw leerlingen alle kanten op. Dat blijkt maar weer uit de rubriek ‘1 studie, 3 banen’ in ons VU Magazine. Van Wiskunde tot Aarde en economie en van Politicologie tot Biomedische wetenschappen.

Lees alle rubrieken

 


Foto's: Yvonne Compier en Marieke Wijntjes (rechterfoto)

colofon

Wisselwerk is een uitgave van de Vrije Universiteit Amsterdam voor het voortgezet onderwijs, over VU-voorlichtingsactiviteiten, aansluitingsprojecten en het onderwijs aan de VU.

T 020 5982608
E wisselwerk@vu.nl
I www.vu.nl/decaan

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Laat dit weten via deze link.