GD Actueel Veterinair
Home        Nieuws        Agenda        Over de GD        Contact
   
 
Opvallend meer QuickScans BVD
In 2014 is het aantal ingezonden QuickScans BVD met 25% gestegen. Het percentage volledig gunstige uitslagen (geen virus in de tankmelk, geen antistoffen in de tankmelk, geen antistoffen bij het jongvee) is ook flink toegenomen: van 26,7 procent in 2013 naar 41 procent in 2014. Dit is mogelijk te verklaren door een toename van het aantal veehouders dat een QuickScan BVD laat uitvoeren om te weten hoe het zit met BVD, zonder dat er direct sprake is van problemen. Dit verklaart mogelijk ook de toename van het totaal aantal ingezonden QuickScans BVD in 2014.
Lees meer »
  QuickScan BVD  
Nieuw: oorbioptnamepakket Vragen over vaccinatie Van Onverdacht naar Vrij
       
  Sinds begin dit jaar is het BVD Oorbioptnamepakket beschikbaar. Hiermee kunt u als dierenarts bij gestorven en doodgeboren kalveren oorbiopten nemen voor onderzoek op BVD-virus. Het pakket bevat een tang, blanco oorbioptoormerken, verpakkings- en inzendmateriaal.   De GD ontvangt geregeld vragen over BVD-vaccinatie in relatie tot BVD-diergezondheidsprogramma’s. Of deelname aan een programma goed gecombineerd kan worden met vaccinatie hangt onder andere af van het programma, het vaccin en het moment van vaccineren   Onlangs zijn melkveehouders die twee jaar of langer de status BVD Tankmelk Onverdacht hebben door de GD geattendeerd op het feit dat zij via een vereenvoudigde route BVD-vrij kunnen certificeren. Zij hebben een brief en een aanmeldformulier ontvangen.  
Lees meer »
Lees meer »
Lees meer »
 
Meer nieuws:
GD introduceert BVD-genotyperingsonderzoek
Lezing over BVD op uw praktijk? De GD levert graag een bijdrage.
 
 
Direct naar:
Nieuw inzendformulier QuickScan BVD melkvee
Handige online tool: de BVD Beslisboom
 
GDDiergezondheid.nl   |   Contact   |   Disclaimer   |   Gegevens wijzigen   |   Afmelden
Volg ons op