Bekijk hier de online versie | 26-08-2013
Nieuwsbrief CertoPlan
 
Projecteringsdeskundige Ontruimingsalarminstallaties en examinering

Zoals in april 2013 aangegeven, zal CertoPlan met ingang van 13 november 2013 het examen Projecteringsdeskundige Ontruimingsalarmsystemen op basis van NEN 2575: 2012 en de aangepaste eind- en toetstermen afnemen.

De vorm waarin het examen afgenomen gaat worden is als volgt.
Projecteringsdeskundige Ontruimingsalarminstallaties: Luidalarm type A en type B

Meerkeuzevragen en Open vragen conform huidige eind- en toetstermen (versie februari 2013).

Meerkeuzevragen: 15 vragen, 30 minuten. Voor een voldoende cijfer (6 of hoger) moeten de volgende percentages goede antwoorden worden behaald: 70%.

Open vragen: 10 vragen, 45 minuten. Voor een voldoende cijfer (6 of hoger) moeten de volgende percentages goede antwoorden worden behaald: 70%.

Projectopdracht Luidalarm type B
Conform huidige eind- en toetstermen (versie februari 2013) in het kader van het ontwerpen van een ontruimingsalarminstallatie type B op bouwtekeningen.

Projectopdracht Luidalarm type A
Idem als de projectopdracht bij Luidalarm type B, echter aangevuld met specifieke vragen rondom type A systemen alsmede het maken van geluidsberekeningen.

Om te slagen voor het examen en in aanmerking te komen voor het CertoPlan diploma geldt de volgende norm: eindcijfer 6 of hoger voor ieder examenonderdeel.

Voor de volledigheid: men kan twee diploma’s behalen: Projecteringsdeskundige Ontruimingsalarminstallaties Luidalarm type A en Luidalarm type B.

Indien men Luidalarm type B heeft behaald en deze uit wil breiden met Luidalarm type A, dient men zich aan te melden voor de projectopdracht Luidalarm type A, en een kopie van het diploma Luidalarm type B te overleggen.

 

NB: Indien men examen heeft gedaan voor Luidalarm type A en men is hierbij alleen gezakt voor het onderdeel projectopdracht dan is men niet automatisch geslaagd voor Luidalarm type B!

Herexamen(s) Projecteringsdeskundige Ontruimingsalarminstallaties

Indien men voor november 2013 een onderdeel (of twee) met een voldoende heeft afgesloten, dan blijft een voldoende voor een examenonderdeel geldig tot 24 maanden na het gemaakte examen. In deze periode kan één of meerdere herexamen(s) worden gedaan voor de onvoldoende gemaakte examenonderdelen.

Als men de meerkeuzevragen en/of open vragen eerder heeft behaald (en de cijfers zijn nog geldig) dan kan men zich vanaf het examen in november 2013 inschrijven voor de projectopdracht luidalarm type B.

Indien het onderdeel projectopdracht voor november 2013 is behaald (en nog geldig is) en een van de andere onderdelen niet is behaald, kan men zich inschrijven voor het examen Meerkeuzevragen en/of Open vragen. Bij het behalen van de onderdelen Meerkeuzevragen en/of Open vragen (binnen de gestelde termijnen) ontvangt men dan het diploma Projecteringsdeskundige Ontruimingsalarminstallaties type A.

Diploma Projecteringsdeskundige Ontruimingsalarminstallaties

Diploma's behaald voor november 2013 zijn geëxamineerd op basis van Luidalarm type A.
Geplande examens tot en met november 2013

Schrijf u nu in voor de volgende examens!

12 september 2013 ODKB / Breda 08.00 - 16.30 uur Breda
18 september 2013 ODKB / Amsterdam 08.00 - 16.30 uur Amsterdam
26 september 2013 Installatiedeskundige BMI 10.00 - 11.00 uur Houten
4 oktober 2013 ODKB / Breda 08.00 - 16.30 uur Breda
11 oktober 2013 ODKB / Amsterdam 08.00 - 16.30 uur Amsterdam
7 november 2013 ODKB / Amsterdam 08.00 - 16.30 uur Amsterdam
8 november 2013 ODKB / Breda 08.00 - 16.30 uur Breda
13 november 2013 Projecteringsdeskundige OAI / B 10.00 - 15.00 uur Houten
13 november 2013 Projecteringsdeskundige OAI / A 10.00 - 14.30 uur Houten
19 november 2013 Sprinkler I 09.30 - 15.45 uur Houten
19 november 2013 Sprinkler II 09.30 - 16.15 uur Houten
22 november 2013 Installatiedeskundige Camerasystemen 10.30 - 12.30 uur Houten
22 november 2013 Projecteringsdeskundige Camerasystemen 09.00 - 13.00 uur Houten
28 november 2013 ODKB / Zaltbommel 08.00 - 16.30 uur Zaltbommel
Wist u dat
  • de volledige planning van CertoPlan examens voor 2014 terug te vinden is op onze website? Ook de aanmeldingsformulieren kunt u hier terugvinden.

Nieuwsbrief niet meer ontvangen: Afmelden