Bekijk hier de online versie | 30-10-2014
Nieuwsbrief CertoPlan
 
Brandmeldinstallaties / brandbeveiliging

De regeling Brandmeldinstallaties 2002 is met ingang van 1 januari 2015 NIET meer geldig. De wettelijk verplichte kwaliteitsborging is inspectiecertificering. Binnen inspectiecertificering kan productcertificering een rol spelen. De kandidaten dienen kennis te hebben van:

 • het CCV-inspectieschema Brandbeveiliging 2012;
 • het CCV-certificatieschema Brandmeldinstallaties 2011.

Van beide schema’s moet de kandidaat bekend zijn met de volgende onderwerpen:

 • de wettelijke aansturing;
 • het toepassingsgebied;
 • de methode van kwaliteitsborging;
 • de uitspraak op het certificaat;
 • de kleinst te certificeren eenheid;
 • de relatie tussen inspectie en certificatie;
 • de te volgen procedure om tot certificering te komen;
 • de rol van het CCV en de CvB;
 • de invloed van accreditatie.
Basis voor examinering

Examens worden gebaseerd op basis van wet-, norm- en/of regelgeving zoals deze
6 maanden voorafgaand aan het examen geldig was. CertoPlan zal hier verder geen aanvullende informatie over rondsturen.

 

Geplande examens tot en met december 2014

Onderstaande examens staan gepland voor dit jaar.

De aanmeldingsformulieren kunt u uiteraard weer terugvinden op onze website.
 

Datum Examen Locatie
13 november 2014 PD OAI luidalarm type A Houten
13 november 2014 PD OAI luidalarm type B Houten
14 november 2014 ODB / Amsterdam Amsterdam
18 november 2014 Sprinkler I Houten
18 november 2014 Sprinkler II Houten
24 november 2014 Installatiedeskundige BMI Houten
27 november 2014 ODB / Zaltbommel Zaltbommel
02 december 2014 Installatiedeskundige RBS Houten
02 december 2014 Onderhoudsdeskundige RBS Houten
02 december 2014 Ontwerpdeskundige RBS Houten
04 december 2014 ODB / Amsterdam Amsterdam
05 december 2014 ODB / Breda Breda
10 december 2014 Projecteringsdeskundige BMI Houten
11 december 2014 Onderhoudsdeskundige BMI Houten
16 december 2014 Brandpreventie deskundige I Houten
18 december 2014 ODB / Breda Breda
19 december 2014 ODB / Amsterdam Amsterdam

 

Nieuwsbrief niet meer ontvangen: Afmelden