Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk de nieuwsbrief online.
maart 2015     
In deze editie
Nieuws
Agenda
Nieuws
VoorZorg in krant Veel media aandacht voor VoorZorg
Het promotieonderzoek van Jamila Mejdoubi, dat aantoont dat het huisbezoekprogramma VoorZorg kindermishandeling en huiselijk geweld terugdringt, heeft voor veel media aandacht gezorgd. Vanaf 2015 zal VoorZorg landelijk worden uitgebreid.
AWPG filmpje Wat betekent onderzoek voor de gemeente?
De Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid hebben de afgelopen jaren veel praktijkgericht  onderzoek verricht. Zo ook de Academische Werkplaats Jeugdgezondheidszorg in Noord-Holland. De samenwerking tussen de vijf JGZ organisaties en VUmc heeft geleid tot onderzoeksresultaten met betekenis voor de praktijk.
Taken JGZ capaciteit Veel tijd voor monitoring en preventie in de JGZ, minder voor onderzoek
Bij het Academisch Medisch Centrum is een landelijk onderzoek uitgevoerd naar de capaciteit van de jeugdgezondheidszorg in Nederland door Mariëlle Jambroes, in opdracht van het Capaciteitsorgaan. Naar schatting werken er 7000 mensen in de JGZ. Zij monitoren en bevorderen de gezondheid van kinderen, en doen aan preventie. Weinig tijd gaat naar onderzoek en innovatie.
Gooi workshop Samenwerking met beleid versterkt in regio Gooi & Vechtstreek
‘Dit vaker doen!’ Aldus de evaluatie van een bijeenkomst met JGZ professionals en gemeenteambtenaren in het kader van de Academische Werkplaats JGZ. Om de samenwerking onderzoek, praktijk en beleid te versterken vonden eind 2014 twee bijeenkomsten plaats met beleidsambtenaren jeugd van gemeenten in de regio Gooi & Vechtstreek.
Doit Schoolprogramma ter preventie van overgewicht zorgt voor gezonder eetpatroon vmbo-jongeren
Jongeren op het vmbo zijn steeds vaker te dik. In het lesprogramma DOiT, dat door onderzoekers van VUmc is ontwikkeld, staan gezonde voeding en beweging centraal. Femke van Nassau onderzocht de werking van dit programma in de praktijk. 
Agenda
Jeugd in onderzoek
Maandag 9 maart, 9:00 - 16:30, NBC, Nieuwegein
Nederlands congres Volksgezondheid
Woensdag 8 en donderdag 9 april, De Doelen, Kruisplein 40, Rotterdam
JGZ symposium V&VN Jeugd: Gewoon bijzonder, bijzonder gewoon
Vrijdag 10 april, NBC Congrescentrum, Nieuwegein 
Symposium Actualiteiten JGZ
Vrijdag 17 april, Amstelzaal van het VU medisch centrum, de Boelelaan 1117, Amsterdam
Oratie programmaleider AW PG Limburg Maria Jansen
Vrijdag 24 april, 16:30 - 17:30, Aula Universiteit Maastricht, Minderbroedersberg 4 - 6
Direct naar

Website Academische Werkplaats Jeugdgezondheidszorg
 
Redactie

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de afdeling Sociale Geneeskunde, onderzoekslijn Jeugd en Gezondheid.

Contact:
Dr. Mariëtte Hoogsteder, coördinator
T: 020 4448205
E: m.hoogsteder@vumc.nl

Drs. Daniëlle van der Aa, projectmedewerker
T: 020 4448372
E: d.vanderaa@vumc.nl

Aanmelden voor deze nieuwsbrief en/of gegevens aanpassen

Wilt u geen e-mail meer ontvangen? Meld u nu af.
VU medisch centrum