Bekijk online logo
 
 
nieuwsbrief palliatieve zorg
 
September 2016
 
 
Zorgprofessional wil eenduidige en betrouwbare informatie over palliatieve zorg
Informatie over palliatieve zorg in begrijpelijke taal op Kanker.nl
Consulent Jeanet van Noord: ‘Palliatieve zorg draait om argumenten’
Prioritering knelpunten bij revisie richtlijn Palliatieve zorg bij hartfalen
Toename overleving na palliatieve resectie stadium IV dikkedarmkanker
Betere pijnbestrijding mogelijk via directe pijnregistratie door patiënt
Jaarverslag hospices (REPAL): bijna gelijk aantal opnameverzoeken in 2015
Conferentie: palliatieve zorg voor mensen met verstandelijke beperking
Verdiepingstraining kinderpalliatieve zorg voor (kinder)artsen
Nieuws van ZonMw
 
 
Richtlijnen Kwaliteitskader Consultatieteams
 
Zorgprofessional wil eenduidige en betrouwbare informatie over palliatieve zorg
Agora, Fibula en IKNL hebben in het voorjaar van 2016 een onderzoek laten uitvoeren onder zorgprofessionals naar hun behoefte aan online informatie over palliatieve zorg en de eisen die zij hieraan stellen. Uit het onderzoek komt naar voren dat de informatie te veel versnipperd is en dat professionals soms twijfelen aan de betrouwbaarheid ervan. Agora, Fibula en IKNL gebruiken de onderzoeksresultaten om de informatievoorziening beter aan te laten sluiten bij de wensen van de zorgprofessionals.   Lees verder
 
 
Informatie over palliatieve zorg in begrijpelijke taal op Kanker.nl
 
 
Betrouwbare informatie over palliatieve zorg in begrijpelijke taal. Met dat doel voor ogen heeft de redactie van Kanker.nl de richtlijnen palliatieve zorg vertaald naar heldere teksten voor patiënten en naasten. Daarbij is gekozen voor een indeling die aansluit bij zowel zorgprofessionals als patiënten, zodat de herkenning maximaal is. Bezoekers kunnen bijvoorbeeld lezen wat een delier is en wat er gedaan kan worden aan infecties in de mond. Deze informatie kan ook relevant zijn voor niet-kankerpatiënten. Bij het samenstellen van de teksten is ook gebruik gemaakt van informatie die eerder door Agora is opgesteld.   Lees verder
 
 
Consulent Jeanet van Noord: ‘Palliatieve zorg draait om argumenten’
 
 
Jeanet van Noord is vanaf de oprichting, nu ruim twaalf jaar geleden, betrokken bij het consultatieteam palliatieve zorg Hollands Midden. Sinds drie jaar vervult ze de rol van coördinator. In dit interview blikt ze terug op het ontstaan van haar team en wat er in die tussenliggende periode is bereikt. Zoals de daling van het aantal schrijnende gevallen, verbreding van de kennis over palliatieve zorg en de soms nog aanwezige schroom om contact op te nemen met het consultatieteam. “De kunst is om de échte vraag achter de vraag te ontdekken.” Haar ideaal: het team overbodig maken.   Lees verder
 
 
 
Meer patiëntenfolders in PalliArts
In de app PalliArts staan nu nog meer patiëntenfolders die rechtstreeks door (huis)artsen en andere zorgverleners naar een patiënt gemaild kunnen worden. Het gaat om de patiëntenfolders Angst, Anorexie (en gewichtsverlies), Decubitus, Delier, Dyspneu, Jeuk, Koorts, Misselijkheid en overgeven, Slaapproblemen en Vermoeidheid.
 
 
Lees verder
 
 
Landelijke consulentendag
De Expertisecentra palliatieve zorg houden op 14 december 2016 in samenwerking met IKNL de eerste landelijke consulentendag palliatieve zorg. De bijeenkomst vindt plaats in congrescentrum De Werelt te Lunteren, voorafgaand aan het Nationaal Congres Palliatieve Zorg. Deelname aan de consulentendag is gratis.
 
 
Lees verder
 
 
 
Prioritering knelpunten bij revisie richtlijn Palliatieve zorg bij hartfalen
De symptoomlast en mortaliteit van patiënten met ernstig hartfalen is hoog. Een benadering vanuit de uitgangspunten van palliatieve zorg is daarom gerechtvaardigd. Op initiatief van het Platform PAZORI (PAlliatieve ZOrg RIchtlijnen) en IKNL is een multidisciplinaire werkgroep juli 2016 begonnen met de revisie van de richtlijn Palliatieve zorg bij hartfalen (volgens de evidence based methodiek). Via een enquête kunnen zorgverleners en patiënten knelpunten benoemen die in de herziene richtlijn aan de orde dienen te komen.   Lees verder
 
 
Toename overleving na palliatieve resectie stadium IV dikkedarmkanker
 
 
Primaire tumorresectie kan bij ongeneeslijk zieke patiënten met stadium IV dikkedarmkanker leiden tot een extra overlevingsvoordeel van circa vier tot negen maanden in vergelijking met patiënten die eerst systemische therapie krijgen met de primaire tumor in situ. Dat blijkt uit een population-based studie uitgevoerd door Jorine ’t Lam-Boer (Radboud UMC) en collega’s met data van ruim 10.000 patiënten afkomstig uit de NKR. Deze uitkomst pleit volgens de onderzoekers voor resectie van de primaire tumor, zelfs wanneer patiënten weinig tot geen symptomen hebben. Zorgvuldige afweging blijft echter noodzakelijk, vanwege risico op levermetastasen en hogere kans op postoperatieve sterfte. Dit vraagt om aanvullend onderzoek.   Lees verder
 
 
Betere pijnbestrijding mogelijk via directe pijnregistratie door patiënt
Patiënten zijn prima in staat om zelf de mate van ervaren pijn te registreren met behulp van een computer met touchscreen in de polikliniek gekoppeld aan het elektronisch patiëntendossier. Dat blijkt uit een studie van dr. Wendy Oldenmenger (Erasmus MC) en collega’s. Deze methode geeft goed inzicht in de pijnintensiteit van patiënten en biedt mogelijkheden om kankergerelateerde pijn te verlichten door middel van gerichte voorlichting en documentatie, maar ook voor behandeling van deze pijn. Om de integratie van pijnbestrijding verder te stimuleren, stellen de onderzoekers voor geïntegreerde kankerpijnprogramma’s in te voeren op oncologische afdelingen in ziekenhuizen.   Lees verder
 
 
Jaarverslag hospices (REPAL): bijna gelijk aantal opnameverzoeken in 2015
In 2015 namen 45 hospices deel aan de registratie via REPAL. Dat is ongeveer een zesde van alle hospicevoorzieningen in Nederland. In de deelnemende hospices werden vorig jaar 2.566 nieuwe zorgvragers opgenomen, zo blijkt uit het jaarverslag van REPAL. Dat is ongeveer gelijk aan het aantal opnameverzoeken in 2014, maar aanzienlijk meer dan in 2008. Deze toename hangt samen met uitbreiding van het aantal registrerende hospices, maar ook met een stijging van het aantal bedden per hospice. In totaal verbleven er vorig jaar 2.765 ernstig zieke / terminale patiënten in een hospice. Bij 64% van de zorgvragers lag de opnameduur tussen een week tot drie maanden. Ruim een kwart (27%) was korter dan een week opgenomen.   Lees verder
 
 
 
Webshop
In de IKNL-webshop kunt u allerlei folders, brochures en samenvattingskaartjes bestellen of direct downloaden:
 
 
Webshop
 
 
 
 
Flyer consultatie
Op zoek naar contactgegevens van het consultatieteam Palliatieve zorg bij u in de buurt? Download de flyer Consultatie palliatieve zorg.
 
 
Flyer
 
 
 
 
Abonnement collega?
Kent u een collega die ook geïnteresseerd is in de nieuwsbrief palliatieve zorg van IKNL? Stuur dan dit linkje even door:
 
 
Abonnement
 
 
 
 
 
Conferentie: palliatieve zorg voor mensen met verstandelijke beperking
Op 10 november 2016 wordt in het Postillion Hotel in Bunnik de conferentie 'Leven tot het einde! Palliatieve zorg voor mensen met een beperking' gehouden. Praten over het levenseinde is niet vanzelfsprekend. Zeker niet met mensen met een verstandelijke beperking. Tijdens deze conferentie staat centraal hoe je deze mensen kunt betrekken en ervoor kunt zorgen dat hun wensen en behoeften worden gehoord. Wat betekent dit voor de inrichting van de zorg?   Lees verder
 
 
Verdiepingstraining kinderpalliatieve zorg voor (kinder)artsen
IKNL en Stichting PAL houden op 30 november 2016 de training ‘Besluitvorming en regie in de kinderpalliatieve zorg, wat vraagt dit van de kinderarts?’. De training is bedoeld voor kinderartsen, huisartsen en AVG-artsen die eerder de basistraining Kinderpalliatieve zorg hebben gevolgd of aantoonbaar ervaring en expertise hebben in het verlenen van palliatieve zorg aan kinderen. De training vindt plaats aan het eind van de middag / begin van de avond in Utrecht (exacte datum volgt spoedig). Vanwege het intensieve karakter is het aantal deelnemers beperkt tot maximaal twaalf.   Lees verder
 
 
Nieuws van ZonMw
ZonMw publiceert nieuwsberichten die ook interessant zijn voor professionals binnen de palliatieve zorg. Hieronder enkele recente items:  
 
 
Agenda
 
Woensdag 21 september 2016
4-daagse Masterclass spiritualiteit in de palliatieve zorg
Zwanenhof, Zenderen
 
 
Zaterdag 1 oktober
Ooit ga je dood (film & theater voor mensen met verstandelijke beperking)
Carte Blanche, Eindhoven (try out, daarna tournee)
 
 
Woensdag 5 oktober 2016
Training Zorgpad Stervensfase
IKNL, Utrecht
 
 
Donderdag 13 oktober 2016
Palliatieve zorg en Dementie Consortium Zuidwest Nederland
Bravis ziekenhuis, Bergen op Zoom
 
 
Woensdag 19 oktober 2016
3-daagse training Kinderpalliatieve zorg (najaar 2016 - extra ingelast)
IKNL, Utrecht
 
 
Woensdag 7 december 2016
3-daagse training Kinderpalliatieve zorg (najaar 2016)
IKNL, Utrecht
 
 
Woensdag 14 december 2016
Landelijke consulentendag palliatieve zorg
De Werelt, Lunteren
 
 
 
 
 
Uw gegevens
 
Naam:
Functie:
E-mailadres:

Uw gegevens bijwerken
Aan- en afmelden
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Nieuwsbrieven
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook