Kunt u deze e-mailing niet goed lezen of worden de afbeeldingen niet goed weergegeven, volg deze link.
Vrije Universiteit Amsterdam COM-Zine
  Editie voorjaar 2017
VOOR DECANEN, MENTOREN EN DOCENTEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS
IN DEZE EDITIE
OVER DEZE NIEUWSBRIEF
AGENDA
ONTWIKKELINGEN OP ONDERWIJSGEBIED
Nieuws John Stuart Mill College
NIEUWS SOCIALE WETENSCHAPPEN
NIEUWS GEDRAGS- EN BEWEGINGSWETENSCHAPPEN
OVERIG NIEUWS
header sept 2014
OVER DEZE NIEUWSBRIEF

De VU geeft speciaal voor decanen, mentoren en docenten in het voortgezet onderwijs Wisselwerk uit. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over onderwijsontwikkelingen, onze opleidingen en allerlei nieuws dat direct te maken heeft met de VU. Zo kunt u uw leerlingen en hun ouders zo goed mogelijk adviseren over een studiekeuze.

Informatie uit de nieuwsbrief is ook terug te vinden op www.vu.nl/decaan. Voor aanvragen van informatiemarkten, voorlichtingsbijeenkomsten en dergelijke bij u op school kunt u mailen naar scholen.mc@vu.nl.

AGENDA
Proefstuderen? Laatste kans dit schooljaar!

In april is er bij een aantal opleidingen een laatste mogelijkheid voor leerlingen uit 5- en 6-vwo om te komen Proefstuderen. Bij 29 andere bacheloropleidingen kunnen uw leerlingen de komende maanden meelopen met een student van de opleiding. Ideaal voor 6-vwo’ers die nog twijfelen over hun studiekeuze en bevestiging zoeken vóór 1 mei. Tip: de aanmeldingen gaan hard, dus wees er op tijd bij!

Meer informatie

 

Bewegingswetenschappen: extra voorlichting

Op donderdag 20 april organiseert Bewegingswetenschappen een extra voorlichtingsdag, speciaal voor 6 vwo-leerlingen met een profiel N&T+Biologie en N&G+natuurkunde. Dit is interessant als zij in september willen gaan studeren, maar nog geen studiekeuze gemaakt hebben of niet toegelaten zijn tot een studie van hun eerste keuze (bijvoorbeeld Geneeskunde, Fysiotherapie of Tandheelkunde). Tijdens deze dag krijgt uw leerling een goed beeld van de opleiding Bewegingswetenschappen en zijn er docenten en studenten aanwezig bij wie ze met vragen terecht kunnen.

Meer informatie

 

Studiekeuzecheck: VU Matching

Succesvol studeren begint met de juiste studiekeuze. Leerlingen die kiezen voor de VU, nemen daarom deel aan de studiekeuzecheck VU Matching. Deze bestaat uit een digitale vragenlijst met een persoonlijk advies en een matchingsdag van de opleiding. Tijdens die dag kunnen uw leerlingen onderwijs volgen en vragen stellen aan studenten en docenten. De meeste matchingsdagen worden in de eerste helft van juni georganiseerd. Op tijd aanmelden (uiterlijk 1 mei) voor de opleiding in Studielink is belangrijk, want bij sommige opleidingen moeten late aanmelders eerst slagen voor een matchingstoets om te mogen starten met de opleiding.

Meer informatie

 
Goede studiestart voor alle eerstejaars

Om alle eerstejaars goed te begeleiden in de overgang van de middelbare school naar de universiteit organiseert de VU jaarlijks een introductieprogramma. Nieuw dit jaar is dat studenten kunnen kiezen uit een uitgebreid en een (ver)kort programma. Bij de verkorte variant ligt de focus op de voorbereiding op de studie. Deelnemers kunnen kiezen uit diverse trainingen en workshops, zoals studievaardigheden, bijspijkeruurtje verplichte taaltoets en omgaan met tentamenstress. In de uitgebreide variant maken studenten bovendien kennis met hun studiegenoten, de VU en Amsterdam. De VU introductiedagen 2017 vinden plaats van 23 t/m 29 augustus.

Meer informatie

 

ONTWIKKELINGEN OP ONDERWIJSGEBIED
Onderzoek naar gerichte studentbegeleiding

Het onderzoek naar de effectiviteit van gerichte studentbegeleiding op basis van een voorspelmodel voor studiesucces is van start gegaan. Bijna 400 studenten doen hieraan mee en ruim 20 tutoren en studieadviseurs. Wekelijks ontvangen de tutoren en studieadviseurs een nieuwe monitor. Hier kunnen zij in hun begeleiding gebruik van maken. Alleen al vanuit organisatorisch oogpunt is dat een leerzame ervaring. Wetenschappers Martijn Meeter en Chris Van Klaveren onderzoeken wat het effect van het gebruik van de monitor is op het studiesucces van studenten die deze nieuwe vorm van begeleiding wel of juist niet krijgen. De resultaten van het onderzoek worden verwacht in oktober 2017.

Meer informatie via Theo Bakker of 06-25637172.

Nieuws John Stuart Mill College

 
Unieke opleiding: Philosophy, Politics and Economics (PPE)

Leiders in het bedrijfsleven, de politiek en de academische wereld hebben steeds meer te maken met complexe maatschappelijke vraagstukken die niet meer vanuit één invalshoek zijn op te lossen. Bij de unieke bacheloropleiding PPE leren studenten de samenleving te begrijpen vanuit verschillende perspectieven. Hierbij maken ze gebruik van de analytische methodes uit de filosofie, economie en politiek. PPE biedt studenten de benodigde vaardigheden en kennis voor een leidinggevende functie. De opleiding heeft een sterk internationaal karakter en wordt in het Engels gegeven. De VU is de eerste universiteit in Nederland die dit programma aanbiedt.

Meer informatie

NIEUWS SOCIALE WETENSCHAPPEN
Nieuw interdisciplinair bachelorprogramma

Vanaf september leiden we een nieuwe generatie sociaalwetenschappers op, die de wicked problems van onze snel veranderende maatschappij kan analyseren én aanpakken. De problemen zijn zo complex dat ze vragen om een interdisciplinaire aanpak. De individuele programma’s van de bacheloropleidingen worden aangevuld met drie interdisciplinaire themavakken: ‘Globalization’, ‘Information society’ en ‘Diversity’. Elk thema bestaat uit twee vakken. In het eerste vak leren studenten de wicked problems van het thema analyseren met de klassieke sociale wetenschappen (Sociologie, Culturele Antropologie, Politicologie). In het tweede vak pakken ze de problemen aan met de moderne sociale wetenschappen (Communicatiewetenschap, Bestuurs- en Organisatiewetenschap).

Meer informatie


Foto Greenpeace: Caren Huygelen

 
Studenten op bedrijfsbezoek bij alumni

Onze studenten namen begin februari een kijkje bij veertien organisaties, waar oud-studenten van hun opleiding werken. Faculteitsvereniging EOS organiseerde deze inhouse dagen samen met de afdeling Alumnirelaties; de gastheren en -vrouwen haalden alles uit de kast voor een boeiende ervaring. Bij bol.com, Greenpeace en Provincie Noord-Holland keek VU Magazine mee.

NIEUWS GEDRAGS- EN BEWEGINGSWETENSCHAPPEN
Studiesucces

De Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen zet zich in om het studiesucces van studenten te vergroten. Dat doen we door studiebegeleiding op maat aan te bieden. Daarnaast kunnen studenten deelnemen aan bijeenkomsten en evenementen zoals de maandelijks terugkerende lunchtrainingen, de facultaire vacaturebank en de carrièredag.

Contact: Esther Eustace - Coördinator Studiesucces.

Pedagogische Wetenschappen

Leerlingen die graag pedagoog willen worden, kunnen bij de opleiding Pedagogische wetenschappen rekenen op intensieve, persoonlijke begeleiding en aandacht. Dit kunnen we doen omdat het een relatief kleine opleiding is. We geven onderwijs in kleine groepen, de docenten zijn enthousiast en de organisatie goed. Iets voor uw leerling?

Meer informatie

Jongeren. Maak er je studie van!

Zeven Nederlandse universiteiten hebben hun krachten gebundeld met een landelijke campagne Pedagogische Wetenschappen als resultaat. Bureau Youngworks heeft in samenspraak met studenten en scholieren een aantal mooie posters ontworpen die een goed beeld geven van de inhoud van de studie Pedagogische Wetenschappen. Hangen de posters al op uw school? Ze zijn ook te vinden op social media (Facebook en Instagram).

Meer informatie

 
Internationale bachelor Psychologie

Vanaf september 2017 kunnen studenten naast het reguliere programma ook kiezen voor een geheel Engelstalige bacheloropleiding Psychologie. Interessant voor leerlingen met een internationale vooropleiding maar ook voor Nederlandstaligen die zich willen oriënteren op de internationale arbeidsmarkt.

Meer informatie

 

Workshops bij Bewegingswetenschappen

Bij de studie Bewegingswetenschappen proberen we het menselijk bewegen te begrijpen en te optimaliseren. Hierbij gebruiken we onderzoeksmethoden, waarin kennis uit wiskunde en natuurkunde wordt gecombineerd. Kent u leerlingen met interesse in deze opleiding? Op aanvraag organiseren we workshops voor 4- en 5-vwo’ers met een profiel N&T+Biologie en N&G+natuurkunde. Uw leerlingen gaan dan metingen doen met behulp van apps op hun eigen smartphone. Zo onderzoeken ze of deze apps bruikbaar zijn om hartfrequentie en energieverbruik te bepalen.

 

Neem voor meer informatie over o.a. kosten en data contact op met Brenda van Keeken.

OVERIG NIEUWS
Roeitalenten gezocht

Speciaal voor 6-vwo’ers die van plan zijn om volgend jaar in Amsterdam te studeren, biedt het Talentcenter van de VU roeivereniging Okeanos een traject om roeitalent te ontdekken en verder te ontwikkelen. Door het testen van de eindexamenleerling wordt gekeken of iemand fysieke aanleg heeft. Wie goed scoort op de test wordt uitgenodigd voor het talententraject in de zomer. Vanaf juni wordt er drie maanden lang drie keer per week op de Bosbaan getraind. Bovendien zullen er extra activiteiten georganiseerd worden. Eindexamenkandidaten kunnen zich via de site aanmelden voor een testmoment op de bosbaan in het Amsterdamse bos!

Meer informatie

 

Giving Back en de VU

Al meer dan 100 VU-studenten nemen deel of hebben deelgenomen aan het Giving Back scholieren- en/of studentenprogramma. Dit is in vergelijking tot andere Nederlandse universiteiten een zeer hoog aantal. Giving Back zet zich in om het talent van jongeren met een multiculturele of andere sociaal maatschappelijke achtergrond zichtbaar te maken. Deze doelgroep heeft geen rolmodellen in de eigen omgeving en geen relevant netwerk vanuit huis. De programma’s zijn gericht op talentontwikkeling aan de hand van een individueel ontwikkelplan en koppelen mentoren uit het bedrijfsleven aan studenten en leerlingen uit 4-havo en 5-vwo van geselecteerde middelbare scholen in de Randstad.

Meer informatie

 

Studenteninitiatief voor #ReVUgees

‘Sympathie is wel aardig, maar het strekt geen armen uit.’ Dat is de boodschap van boardroom studente Zainab-Noor el Hejazi die de essaywedstrijd won van het VU-symposium Uit de kramp van het eigen gelijk. Zainabs missie is om vluchtelingen actiever te betrekken in de sociale integratie middels het leren van de taal. Voor haar aanpak heb je niet veel nodig, alleen een pen, papier en mobiele telefoon. Via de hashtag #ReVUgees op sociale media kunnen studenten en medewerkers boodschappen aan vluchtelingen sturen.

Lees meer over haar initiatief in ons VUmagazine.

 
colofon

Wisselwerk is een uitgave van de Vrije Universiteit Amsterdam voor het voortgezet onderwijs, over VU-voorlichtingsactiviteiten, aansluitingsprojecten en het onderwijs aan de VU.

T 020 5982608
E wisselwerk@vu.nl
I www.vu.nl/decaan