Kunt u deze e-mailing niet goed lezen of worden de afbeeldingen niet goed weergegeven, volg deze link.
Vrije Universiteit Amsterdam COM-Zine
  Editie najaar 2017
VOOR DECANEN, MENTOREN EN DOCENTEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS
IN DEZE EDITIE
OVER DEZE NIEUWSBRIEF
AGENDA
ONTWIKKELINGEN OP ONDERWIJSGEBIED
Nieuws John Stuart Mill College
Nieuws School of Business and Economics
NIEUWS SOCIALE WETENSCHAPPEN
NIEUWS GEDRAGS- EN BEWEGINGSWETENSCHAPPEN
OVERIG NIEUWS
header sept 2014
OVER DEZE NIEUWSBRIEF

De VU geeft speciaal voor decanen, mentoren en docenten in het voortgezet onderwijs Wisselwerk uit. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over onderwijsontwikkelingen, onze opleidingen en allerlei nieuws dat direct te maken heeft met de VU. Zo kunt u uw leerlingen en hun ouders zo goed mogelijk adviseren over een studiekeuze.

Informatie uit de nieuwsbrief is ook terug te vinden op www.vu.nl/decaan. Voor aanvragen van informatiemarkten, voorlichtingsbijeenkomsten en dergelijke bij u op school kunt u mailen naar scholen.mc@vu.nl.

AGENDA
5 oktober: VU Decanendag

Heeft u zich al aangemeld? U bent van harte welkom op donderdag 5 oktober van 12.30 uur tot 17.30 uur.  

We hebben een interessant programma samengesteld waarin we actuele, maatschappelijke thema’s benaderen vanuit alfa-, bèta- en gammaperspectief. U maakt kennis met onze 50 bacheloropleidingen en het Pre-University College. Natuurlijk is er ook volop gelegenheid tot uitwisseling van ervaringen en kennismaking met onze studenten en docenten.

Graag tot ziens op de VU Decanendag!

Meer informatie en aanmeldformulier

 

4 november: VU Bachelordag

Op zaterdag 4 november vindt de VU Bachelordag plaats. Een ideaal moment voor uw leerlingen om kennis te maken met de VU en de opleidingen die wij aanbieden. De dag start met een Kick-off vol informatie over studeren aan de VU. Daarna kunnen uw leerlingen meerdere informatierondes en de informatiemarkt bezoeken. Onze studenten beantwoorden graag al hun vragen. Voor leerlingen die nog twijfelen over hun studiekeuze, zijn er verschillende studiekeuze workshops.

Meer informatie VU Bachelordag

 

Proefstuderen

Willen uw 5 of 6 vwo leerlingen meer weten van een bepaalde opleiding? Tijdens onze verdiepende activiteiten, zoals een dagje Proefstuderen of de Meeloopdagen, zijn ze zelf even student. Ze volgen dan bijvoorbeeld een hoorcollege en/ of nemen deel aan werkgroepen onder begeleiding van studenten van de opleiding. 

Zo krijgen ze een goed beeld wat de studie inhoudt en kunnen ze nog beter bepalen welke opleiding het beste bij ze past. 

Aanmelden voor de eerste verdiepende activiteiten is binnenkort mogelijk via www.vu.nl/proefstuderen.

 
ONTWIKKELINGEN OP ONDERWIJSGEBIED
Tien nieuwe internationale bacheloropleidingen

Het aantal internationale bacheloropleidingen aan de VU blijft groeien. Vanaf september 2018 biedt de VU maar liefst tien nieuwe Engelstalige bachelorprogramma’s aan. De internationale opleidingen verwelkomen zowel Nederlandse als internationale studenten en hanteren de voertaal Engels. Er is alle aandacht voor verschillende inzichten en de focus ligt op huidige en toekomstige maatschappelijke thema’s.

Meer informatie

Pre-University College is een succes

Het Pre-University College is een samenwerkingsverband tussen de VU en 23 vo-scholen in de regio Amsterdam. In het voorjaar namen 279 leerlingen deel aan verschillende masterclasses, 251 daarvan behaalden een certificaat. Eind oktober starten we alweer met de vierde ronde van masterclasses voor 4-, 5- en 6-vwo’ers. Er worden 19 zeer diverse masterclasses aangeboden zoals ‘De USA en de wereldpolitiek’, ‘Verslaving: ziekte of eigen schuld’ en ‘Geloof en Wetenschap: water en vuur?’. Ook de andere programma’s van het Pre-University College zijn verder ontwikkeld en worden aangeboden aan de aangesloten scholen. Het gaat om Profielwerkstukstarter, Derde-klasprofielkeuze traject en Be prepared.

Meer informatie

Contact: Loes Mulders (projectleider) of 020 - 5981827.

 

Nieuws John Stuart Mill College
Unieke opleiding: Philosophy, Politics and Economics (PPE)

Leiders in het bedrijfsleven, de politiek en de academische wereld hebben te maken met complexe maatschappelijke vraagstukken die niet vanuit één invalshoek zijn op te lossen. Bij de unieke bacheloropleiding PPE leren studenten de samenleving te begrijpen vanuit verschillende perspectieven. Hierbij maken ze gebruik van de analytische methodes uit de filosofie, economie en politicologie. PPE biedt studenten de benodigde vaardigheden en kennis voor een leidinggevende functie. Het is een selectieve opleiding, wordt geheel in het Engels gegeven en is ondergebracht in haar eigen John Stuart Mill College. Na het grote succes van PPE in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, is de VU de eerste grote universiteit op het Europese vasteland die een geheel zelfstandige PPE bachelor-programma aanbiedt.

Meer informatie

 

Nieuws School of Business and Economics
Nieuwe internationale bacheloropleidingen SBE

Vanaf september 2018 hanteren de bacheloropleidingen Econometrics and Operations Research en Economics and Business Economics de Engelse voertaal. Interessant voor leerlingen met een Nederlandse of internationale vooropleiding die zich stevig willen voorbereiden op de wereldwijde arbeidsmarkt. In het eerste studiejaar is er tevens de keuze om werkgroepen in het Nederlands te volgen.

Meer informatie

Afschaffing numerus fixus International Business Administration

De numerus fixus voor de bacheloropleiding International Business Administration (IBA) vervalt in 2018. Leerlingen die per september 2018 willen starten met IBA nemen deel aan de studiekeuzecheck VU Matching. Deze bestaat uit een digitale vragenlijst met een persoonlijk advies en een matchingsdag van de opleiding. Tijdens die dag kunnen uw leerlingen onderwijs volgen en vragen stellen aan studenten en docenten. Succesvol studeren begint immers met de juiste studiekeuze!

Meer informatie

 

NIEUWS SOCIALE WETENSCHAPPEN
Nieuwe Engelstalige afstudeerrichting

De bacheloropleiding Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie kent vanaf september 2018 naast het reguliere Nederlandstalige programma ook een Engelstalige afstudeerrichting. Heeft u leerlingen die zich willen buigen over maatschappelijke vraagstukken met een mondiale dimensie? Dan is de track Cultural Anthropology and Development Sociology voor hen zeer interessant.

Meer informatie
 
NIEUWS GEDRAGS- EN BEWEGINGSWETENSCHAPPEN
Internationale bachelor Psychologie: ook voor Nederlandse leerlingen!

Vanaf september 2017 zijn we gestart met de Engelstalige track van de bacheloropleiding Psychologie. We verwelkomen ongeveer 200 internationale studenten uit zeer veel verschillende landen. Nederlandse studenten kunnen kiezen voor het Nederlandse curriculum, maar zijn ook zeer welkom in de Engelstalige track. Dit is bijvoorbeeld interessant voor leerlingen die een internationale middelbare schoolopleiding volgen, maar ook voor leerlingen die een extra uitdaging zoeken en het leuk vinden om zich te bewegen in een zeer diverse en internationale groep studenten.

Meer informatie

 

Profielwerkstukbegeleiding Bewegingswetenschappen

Bewegingswetenschappen maakt sinds kort deel uit van de Its Academy, dat verdiepend bètaonderwijs aanbiedt voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Ook wordt er ondersteuning bij profielwerkstukken geboden. Zijn uw leerlingen geïnteresseerd in een werkstuk op het gebied van sport en beweging? Wijs ze dan op de website van de Its Academy.

Meer informatie

Nieuwe track Onderwijs en Innovatie in masteropleiding Pedagogiek

In de master Onderwijs en Innovatie, een nieuwe track van de masteropleiding Pedagogische wetenschappen aan de VU, worden studenten opgeleid tot een kritische onderwijspedagoog, een échte expert op het gebied van onderwijs en innovatie. Afgestudeerden kunnen straks het verschil maken. Direct in de onderwijspraktijk, maar ook indirect via beleid of onderzoek. In de masteropleiding buigen studenten zich over allerlei actuele kwesties die uitdagingen betekenen voor het onderwijs. Denk hierbij aan verbetering van het curriculum met nieuwe technologieën en het creëren van gelijke onderwijskansen.

Meer informatie

 

OVERIG NIEUWS
Goede studiestart voor alle eerstejaars

Dit jaar kon voor het eerst gekozen worden voor een vijf- of een tweedaagse introductieperiode. Ruim achthonderd eerstejaars kozen voor de verkorte versie, terwijl het aantal deelnemers aan het uitgebreide programma gelijk bleef aan vorig jaar. Hiermee weten we als VU een nieuwe groep studenten naar de VU Introductiedagen te halen, waardoor veel meer studenten goed voorbereid aan de studie starten. In het uitgebreide introductieprogramma werden sociale activiteiten zoals een sportdag en een stadsdag gecombineerd met meer inhoudelijke activiteiten in de vorm van workshops en een facultaire middag. Het tweedaagse programma richtte zich met name op studie-inhoud en studeren.

 

Eva de Jong wint StudenTalentprijs VU 2017

Met de StudenTalentprijs haalt de VU studenten naar voren die niet alleen hebben begrepen dat academische vorming meer is dan voldoendes voor tentamens halen, maar die dat ook op voorbeeldige wijze in praktijk weten te brengen. Alle VU-faculteiten hebben dit jaar een vrouwelijke student voorgedragen voor de prijs. Rechtenstudente Eva de Jong kwam als winnaar uit de bus.

Lees verder

 

Studenten willen internationaal met hun handboek

Twee geneeskundestudenten ontwikkelden een succesvolle boekenserie die alle leerstof van hun studie samenvat. Studenten én specialisten zijn er blij mee. Nu is het tijd voor een Engelse vertaling die onder meer studenten in ontwikkelingslanden kan helpen. Daarvoor is 50.000 euro nodig.

Lees verder
 
colofon

Wisselwerk is een uitgave van de Vrije Universiteit Amsterdam voor het voortgezet onderwijs, over VU-voorlichtingsactiviteiten, aansluitingsprojecten en het onderwijs aan de VU.

T 020 5982608
E wisselwerk@vu.nl
I www.vu.nl/decaan