Kunt u deze e-mailing niet goed lezen of worden de afbeeldingen niet goed weergegeven, volg deze link.
Vrije Universiteit Amsterdam HOVO-zine
Editie
mei 2018
 
IN DEZE EDITIE
Woord van HOVO
Een korte cursus in de zomer
25 mei is het najaarsprogramma bekend
Roerige tijden
Cursussen uitgelicht
Proefpersonen gevraagd
Thuis naar college?
Header
Woord van HOVO
Een leven lang leren – dat is belangrijk volgens de overheid. Maar in beleidsstukken blijkt keer op keer dat dit belang van leven lang leren ophoudt zodra iemand stopt met werken. Dat is natuurlijk raar: alsof je, met een gemiddelde levensverwachting van 85 jaar, na grofweg je 65ste nooit meer iets zou moeten leren. Bij HOVO is leven lang leren verbonden met álle levensfasen, of je nu een cursus naast of na je werk volgt.

Gelukkig zien we dat steeds meer mensen de weg naar leven lang leren bij HOVO vinden. Omdat ze weten dat er na je 50ste nog decennia zijn om je te blijven ontwikkelen. Hopelijk zal ook de overheid ooit het idee van leven lang leren werkelijk omhelzen!

Drs. Carolien van Bergen
Opleidingsmanager HOVO
Een korte cursus in de zomer
In de zomer biedt HOVO Amsterdam vooral korte cursussen, van twee tot maximaal zes bijeenkomsten. Deze zijn bij uitstek geschikt als eerste kennismaking met HOVO Amsterdam, of met een (voor u) nieuwe docent. Of als leerzaam ‘tussendoortje’ in de zomerperiode. Bent u erbij? Let dan wel op de uiterste aanmelddata die bij iedere cursus staan vermeld. Na deze datum kunnen we uw aanmelding helaas niet meer verwerken. Het merendeel van de zomercursussen vindt plaats tussen eind juni en eind juli.

Bekijk hier het cursusaanbod zomer
 
25 mei is het najaarsprogramma bekend
Zin in kennis? Begin met aftellen...

De najaarsgids ligt rond 25 mei bij u op de mat. Het volledige programma staat dan ook op onze website hovo.vu.nl. Aanmelding via de website is snel en eenvoudig, en, een voordeel is dat u zich ook kunt aanmelden als u op vakantie bent. Een internetverbinding is de enige voorwaarde.

Aanmelding is nu nog niet mogelijk, maar hierbij alvast een tipje van de sluier: Geschiedenis van Meso-Amerika, Wagner, Homo Deus, Maria van Gelre, Odysseus, Werken aan een promotievoorstel, Eerste wereldoorlog, het kwaad in de filosofie, Systeem aarde, het oude Mesopotamië…

Nico Roymans, Hans Renner, Katja Rodenburg, Henny Lamers en André van der Braak zijn slechts enkelen van de docenten bij wie u dit najaar kunt aanschuiven.

Hebt u afgelopen voorjaar een cursus uit een leergang gevolgd? Als u zich binnen 14 dagen na het verschijnen van de gids aanmeldt voor het volgende deel, hebt u voorrang op inschrijving. Daarna staat aanmelding open voor alle belangstellenden.

Roerige tijden


Ooit leken de verhoudingen tussen oost en west duidelijk. Ooit dachten we bij Islam alleen aan godsdienst en niet aan terrorisme. Ooit werd politiek vooral door enkele gevestigde partijen bedreven. Nu staan heel wat van die vanzelfsprekendheden op losse schroeven. HOVO helpt om meer inzicht te krijgen in deze roerige tijden.

Schuivende panelen op het wereldtoneel
Drs. Evert Jan Ouweneel trekt bij HOVO Brabant al jarenlang volle zalen en is, zowel nationaal als internationaal, een veelgevraagd spreker. Vanwege zijn drukbezette agenda geeft hij zijn cursus bij HOVO Amsterdam in één dag (3 juli 2018). Tijdens die dag krijgt u in een rap tempo inzicht in de geopolitieke verschuivingen op het wereldtoneel. Mis deze cursus niet!

Islam en terrorisme
Nieuw bij HOVO is hoogleraar Peter Demant, die u inzicht biedt in een heikele, nog steeds actuele kwestie: de verhouding tussen Islam en terrorisme. Nee, dit wordt geen ongenuanceerd verhaal, maar biedt een afgewogen kader met uitdagende vragen en genuanceerde inzichten van deze Midden-Oostenspecialist die zowel aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem was verbonden, als aan de Universiteit van San Paolo in Brazilië.

Populisme
Tot slot onder deze noemer ‘roerige tijden’ de cursus Populisme. Deze is eerder met succes aangeboden, maar aan het verhaal van het populisme worden steeds nieuwe hoofdstukken toegevoegd. Wat is het, wat vinden we ervan, waar komt het vandaan en waar gaat het naartoe? Koen Vossen vertelt u er graag meer over.
Cursussen uitgelicht


De lucht in!

Wat is het verband tussen graanopstanden in het oude Egypte, Mary Shelley’s ‘Frankenstein’en moderne pogingen klimaatverandering te bestrijden? Nick Schutgens neemt u mee in een onderwerp dat ons letterlijk omgeeft, en dat steeds vaker in de media komt: aerosolen, oftewel: deeltjes in de lucht. Woestijnzand, fijnstof (luchtvervuiling), vulkanische as, pollen – ze hebben zowel met onze gezondheid te maken als met de bescherming van de aarde of juist met de aantasting van ons leefmilieu. Het antwoord op de vraag hoort u in deze colleges.

Dino’s: oude dieren, nieuw onderzoek
Hij werd een van de bekendste onderzoekers van Nederland toen hij de Tyrannosaurus Rex naar Nederland haalde. Hij is heel enthousiast om u alles te vertellen over het laatste onderzoek naar dinosauriërs, dat zich uitstrekt van graven in de bodem tot laboratoriumonderzoek. Anne Schulp vertelt u in vier colleges alles over de grootste dieren die de aarde ooit bevolkten. Steek uw kleinkinderen de loef af met uw kennis en kom naar deze onderhoudende en leerzame cursus.

Byzantium – een wereld van geloof, intriges en rijkdom
Wat hebben onze huidige rechtspraak, de orthodoxe godsdienst in Rusland en iconenschilders met elkaar gemeen? Ze vinden allemaal hun oorsprong in het Byzantijnse Rijk. De Codex Justinianus is de grondtekst voor ons eigen rechtssysteem, de orthodoxe kerken in het oosten vinden hun oorsprong in Byzantium en in Griekse kloosters schilderen monniken volgens eeuwenoude regels iconen. Hein van Dolen geeft zes colleges over keizers en keizerinnen, intriges en rijkdommen de garantie op een spannend en voor velen onbekend verhaal.

Thoreau: ‘A genuine American weirdo’
Een moeilijk mens, maar ook een groot literator en natuurbeschrijver, die onze eigen Theo Thijssen en Frederik van Eeden inspireerde door zijn prachtige natuurbeschrijvingen. Eind mei verschijnt de nieuwe vertaling van het essay Walking van Henry Thoreau – een must voor iedereen die van wandelen, slenteren of zwerven door de natuur houdt. Iedere wandelaar is immers schatplichtig aan deze man, die onze blik op natuurbeleving als geen ander heeft gevormd. Norbert Peeters, de filosoof die de natuur ontdekte dankzij Thoreau, vertelt u in vier colleges meer over deze inspirerende denker.
Proefpersonen gevraagd
Wetenschappers zijn geïnteresseerd in zowel lichamelijke als fysieke aspecten van veroudering: we worden immers allemaal steeds ouder. HOVO Amsterdam werkt graag mee aan de vertegenwoordiging van onze doelgroep in wetenschappelijk onderzoek. Daarom plaatsen we graag onderstaande oproepen van hersenwetenschappers:

VUmc: Wetenschappelijk inloopspreekuur
Wilt u bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek en zelf ervaren hoe neuropsychologen het functioneren van het brein testen? Kom dan naar het wetenschappelijk inloopspreekuur van de studieneuropsychologen van het VUmc Alzheimercentrum – geheugenpolikliniek. 

U komt in aanmerking als u tussen de 65 en 85 jaar bent en geen diagnose ‘cognitieve stoornis’ heeft. U kunt van tevoren een afspraak maken via mopead@vumc.nl (De Boelelaan 1118, 1081 HZ Amsterdam).

Universiteit van Amsterdam: Atlasing the human subcortex
De subcortex ligt diep in de hersenen, onder de hersenschors. Dit gebied bestaat uit veel verschillende kleine structuren, waar nog relatief weinig kennis over is. Deze structuren zijn echter belangrijk voor veel functies, zoals beweging en cognitie. Verminderde functie van deze hersenstructuren zijn de oorzaak van meerdere hersenziekten, waaronder de ziekte van Parkinson. Onderzoekers dr. Alkemade en dr. Mulder van de Universiteit van Amsterdam zijn in het kader van het project ‘atlasing the human subcortex’ op zoek naar gezonde vrouwen tussen 71 en 80 jaar en gezonde mannen vanaf 61 jaar oud, die bereid zijn om eens per jaar een uurtje in de MRI-scanner te liggen over een periode van vier jaar.

Meer informatie? Bel (020 5256038) of mail (info@subcortex.eu)
Thuis naar college?
Heeft u weinig tijd of is de reisafstand een bezwaar, dan biedt HOVO alternatieve mogelijkheden om toch enkele hoorcolleges te kunnen beluisteren.

Speciale Home Academy aanbieding voor HOVO cursisten
Home Academy maakt jaarlijks geluidsopnames van enkele cursussen bij HOVO Amsterdam. Als lid van de Home Academy Club luistert u onbeperkt naar hoorcolleges, waar en wanneer u wilt. Lezers van deze nieuwsbrief ontvangen nu korting op een clublidmaatschap van 3 maanden. U betaalt slechts € 20,- i.p.v. € 37,50. Kijk voor meer informatie en een korte instructie op de HOVO aanbiedingspagina.

We vragen uw speciale aandacht voor enkele cursussen die bij HOVO Amsterdam zijn opgenomen: Drie koningen: Willem I, II en III ; De val van Rome en Herodotus.

Komende maanden maakt Home Academy geluidsopnames van enkele cursussen. Live aanwezig zijn is natuurlijk nog leuker en aanmelden kan nog – ga naar de cursuspagina's van Eeuwig houdbaar en Byzantium.

Leergang Europese Geschiedenis door Feico Houweling
Misschien was u een van de deelnemers aan de cursus Europese Geschiedenis in het najaar van 2017. Door ziekte van de docent, Feico Houweling, moest deze cursus abrupt worden afgebroken. Tot onze grote spijt is hij ongeneeslijk ziek. Hij zal geen colleges meer kunnen geven. Het plotseling wegvallen van inkomsten is voor hem een forse financiële tegenvaller.

HOVO Amsterdam hoopt zowel Feico Houweling als zijn oud-cursisten te kunnen helpen: de complete leergang Europese geschiedenis is digitaal beschikbaar als luisterbestand: 80 college-uren voor € 295 (i.p.v. € 363) of voor alleen deel IV € 90,75. Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar feico@xs4all.nl of zijn website bezoeken, graag voor 1 juni 2018. HOVO Amsterdam ondersteunt dit initiatief van harte.
colofon

HOVO-zine is een uitgave van HOVO Amsterdam

T 020 598 5669
E hovo@vu.nl
I www.hovoamsterdam.nl

Wilt u geen nieuwsbrief van HOVO ontvangen? Laat het ons even weten via hovo@vu.nl