GD Actueel Schaap Geit
Home        Nieuws        Agenda        Over de GD        Contact
   
 
Karianne en René Europees specialist
Sinds 6 juli van dit jaar staan GD-dierenartsen Karianne Lievaart-Peterson en René van den Brom officieel geregistreerd als Europees specialist gezondheidszorg kleine herkauwers. De officiële titel is Diplomate of the European College of Small Ruminant Health Management (Dip. ECSRHM). Dit is het hoogste Europese specialisme voor dierenartsen in de gezondheidszorg voor kleine herkauwers. De eisen waaraan deze specialisten moeten voldoen staan vermeld op de website van het ECSRHM. Karianne en René zijn samen met GD-dierenarts Piet Vellema op dit moment de enige Europese specialisten gezondheidszorg kleine herkauwers in Nederland.
Lees meer »
  Karianne en René  
Voorjaarsinfecties leverbot Graslandbeheer CCN bij lammeren
  Lammertmoll   graslandbeheer   Lam  
  Afgelopen voorjaar was op meerdere bedrijven sprake van een voorjaarsinfectie met leverbot. Dit komt zelden voor. Daarnaast hebben de ernstige leverbotinfecties in 2012, toegenomen resistentie van leverbot voor triclabendazol en onjuist gebruik van andere leverbotmiddelen ervoor gezorgd dat momenteel op veel bedrijven nog runderen en schapen rondlopen met een leverbotinfectie. GD adviseert om nu niet te behandelen maar eerst onderzoek uit te voeren.   Wormen leiden tot verminderde voeropname door uw schapen en geiten, met verminderde groei als gevolg. Ook kunnen ze diarree en andere ziekten veroorzaken. Bovendien is er een toenemende resistentie van wormen tegen de beschikbare ontwormmiddelen. Veilig land is weiland dat zo min mogelijk met wormen besmet is. Hierbij spelen onder andere het aantal dieren en het aantal beschikbare percelen een rol.   In de afgelopen periode is meerdere malen cerebrocorticale necrose (CNN) vastgesteld bij opgroeiende lammeren. CCN, ook wel 'hersenschorsversterf' genoemd, is een niet besmettelijke, acuut verlopende aandoening van het centrale zenuwstelsel. CCN kan op alle leeftijden voorkomen maar treft vooral lammeren. CCN gaat gepaard met uitvalsverschijnselen zoals traagheid, nerveus/afwijkend gedrag en aantasting van het gezichtsvermogen.  
Gericht advies »
Tips graslandbeheer »
Lees meer »
 
Meer nieuws:
Brontracering en diagnostiek bij listeriose
Wees alert op huidmadenziekte
Kijk uit voor hittestress
 

 
Goed om te weten
Melden bijwerkingen Q-koortsenting
GD Keurmerk Zoönosen
Behandelingen invoeren in SG-Online
 
GDDeventer.com   |   Contact   |   Disclaimer   |   Gegevens wijzigen   |   Afmelden
Volg ons op