Kunt u deze e-mailing niet goed lezen of worden de afbeeldingen niet goed weergegeven, volg deze link.
 
 

For English see below.

 
  Edition 1, May 2020
spacer
 
social-icon   social-icon   social-icon  
 
IP update header
  Aanscherping van de profielthema’s & Focus in onderzoek kopfoto  
spacer
  Verbetering van digitalisering, een belangrijk VU-breed thema kopfoto  
spacer
  Het ontwikkelen van toekomstbestendige onderwijsvormen kopfoto  
spacer
  Verbeteren van de wetenschappelijke VU-reputatie kopfoto  
spacer
  Een Leven Lang Ontwikkelen krijgt meer prioriteit kopfoto  
spacer
  Divers als aantrekkelijk speerpunt voor de VU kopfoto  
spacer
  Ondernemerschap… is kansen zien en benutten kopfoto  
spacer
  De ‘Sociale Campus’ als aantrekkelijke en onderscheidende VU-ambitie kopfoto  
spacer
  Duurzaamheid in het hart van maatschappelijke vraagstukken kopfoto  
spacer
 
 
 
 
  Colofon kopfoto  
spacer
 
 

If you're having difficulties reading this e-mail, follow this link.
 
  Edition 1, May 2020
spacer
 
social-icon   social-icon   social-icon  
 
strategy update ENG header
  Refining the profile themes and Focus in Research kopfoto  
spacer
  Improvement of digitalization, an important VU-wide theme kopfoto  
spacer
  Developing future-proof forms of education kopfoto  
spacer
  Boosting VU Amsterdam’s scientific reputation kopfoto  
spacer
  Higher priority for Lifelong Development kopfoto  
spacer
  Diversity as a priority area for VU Amsterdam kopfoto  
spacer
  Entrepreneurship… is about spotting and seizing opportunities kopfoto  
spacer
  The Social Campus as an appealing and distinctive VU Amsterdam ambition kopfoto  
spacer
  Sustainability at the core of societal issues kopfoto  
spacer
 
 
 
 
  Colophon kopfoto  
spacer