Bekijk hier de online versie | 11-09-2018
Nieuwsbrief CertoPlan
 

Examen doen bij CertoPlan

Er hebben weer een aantal wijzigingen plaatsgevonden waar wij u graag van op de hoogte brengen.

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

 1. Wijzigingen verschillende normen
 2. Nieuw examen!
 3. Aanbod examens 2019

WIJZIGINGEN VERSCHILLENDE NORMEN

Wijziging examinering NEN 2535 vanaf september 2018
Sinds december 2017 is de NEN 2535:2017 definitief en vervangt de oude versie NEN 2535:2009/C1:2010-06 nl. Daarom zullen we vanaf september 2018 alleen nog examineren op basis van NEN 2535:2017. Deze norm is van toepassing op de volgende examens: 

 • Installatiedeskundige Brandmeldinstallaties
 • Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties
 • Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties

Wijziging NEN 2654-1
In februari hebben we gecommuniceerd dat we vanaf september 2018 uitsluitend nog zullen examineren volgens NEN 2654-1:2015.

Nu is deze norm weer ingetrokken, en inmiddels is NEN 2654-1 + C1:2018 nl op de markt.

Daarom zullen we alleen de examens Projecteringsdeskundige BMI op 23 oktober a.s. en Onderhoudsdeskundige BMI op 24 oktober a.s. examineren volgens de 2015 norm. Met ingang van de examens in december 2018 zal er geëxamineerd gaan worden op basis van NEN 2654-1+C1:2018 nl.


Deze norm is van toepassing op de examens:

 • Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties
 • Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties

Wijziging examinering NPR 2576 vanaf december 2018
Er is een nieuwe versie van de NPR 2576 uitgekomen, de NPR 2576:2018. Met ingang van december 2018 zullen we examineren volgens deze nieuwe norm, die van toepassing is op de volgende examens:

 • Blusgassystemen 2
 • Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties
 • Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties
 • Projecteringsdeskundige Ontruimingsalarminstallaties luid alarm type A en B
 • Rookbeheersingssystemen

Wijzigingen 2575-2/A1 en 2575-3/A2
Op 1 januari 2018 zijn aanvullingsbladen NEN 2575-2 A1:2018 en NEN 2575-3 A2:2018 gepubliceerd. Deze aanvullingsbladen dienen ter aanvulling op NEN 2575:2012 deel 2 en 3.

Vanaf december 2018 zullen we examineren volgens deze nieuwste wijzigingen, dit is van toepassing op de examens Projecteringsdeskundige ontruimingsalarminstallaties luid alarm type A en B.

Wijzigingen NEN 2654-2
Per 1 maart 2018 is er ook een nieuwe versie van de 2654-2, namelijk de 2654-2:2018.

Vanaf december 2018 zullen we examineren volgens de nieuwe norm. Dit is van toepassing op de examens Projecteringsdeskundige ontruimingsalarminstallaties luid alarm type A en B.


Wijziging examinering sprinkler
Met ingang van 30 november 2018 (examen Watermisttechniek I) zullen de examens sprinkler worden afgenomen op basis van de nieuwe NEN-EN 12845:2015 en NEN 1073:2018. Dit omvat dus onze volgende examens:

 • Aankomend sprinklertechnicus
 • Sprinklertechnicus
 • Sprinkler voor leidinggevend monteur
 • Watermisttechniek I

NIEUW EXAMEN: AANKOMEND BRANDPREVENTIE DESKUNDIGE
Op 27 september aanstaande hebben we het eerste examenmoment van het nieuwe examen Aankomend brandpreventie deskundige.
Dit examen toetst of iemand voldoende theoretische kennis heeft op het gebied van brandveiligheid, wetgeving en de toepassing hiervan. Het examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Bij dit examen mag gebruik worden gemaakt van het Bouwbesluit. Overige hulpmiddelen zijn niet toegestaan. De eind- en toetstermen en het deelreglement vindt u hier.


AANBOD EXAMENS 2019
De planning voor het jaar 2019 is rond. De volledige planning van CertoPlan examens voor 2019 is terug te vinden op onze website.

Nieuwsbrief niet meer ontvangen: Afmelden