Bekijk de webversie | klik hier als u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen
Gemeente Den Haag
 
  TITEL NIEUWSBRIEF  
 
Bomen voor de toekomst 23 maart 2012
 
 
 

De gemeente Den Haag geeft ieder kwartaal bij het wisselen van de seizoenen een bomennieuwsbrief uit. Hierin staan wetenswaardigheden over bomen en boomprojecten in Den Haag. Veel leesplezier in deze voorjaarseditie van Bomennieuwsbrief 33.


Haagse Bomendag 2012

Haagse Bomendag 2012

Den Haag met zijn vele mooie bomen, ruim 115.000 stuks, heeft natuurlijk ook aandacht besteed aan de Nationale Boomfeestdag! Woensdag 21 maart hebben de kinderen van de basisschool De Kleine Keizer en de bewoners van de Saffier De Residentie Groep 20 knotwilgen geplant. Dit deden ze samen met wethouder Sander Dekker. 
De wethouder had op de verjaardag van de bomen nog een heel andere boodschap. Had de stad in de afgelopen jaren regelmatig een achterstand in de aanplant van weggevallen bomen, dan is dat met ingang van dit jaar niet meer het geval.
De gemeente investeert vanaf dit jaar jaarljjks € 1,5 miljoen om daarmee 1.000 bomen te kunnen planten. Zo houden we het bestand aan bomen in de stad op peil. Maar rond de Haagse Bomendag gebeurde er nog veel meer.

lees verder: Haagse Bomendag 2012

Kabels en leidingen en bomen

Kabels en leidingen en bomen

De gemeente krijgt vaak vragen van bewoners waarom er geen boom wordt teruggeplant als een boom is doodgegaan. Eerder is in deze Bomennieuwsbrief hierover al kort iets geschreven. Maar het is goed om daar nog eens iets over te schrijven
De belangrijkste reden waarom de gemeente soms geen boom terug kan planten is het grote aantal en de ligging van kabels en leidingen.
Een straatboom wordt in de stad gemiddeld 40 tot 50 jaar oud. Vooral bomen in de smallere woonstraten hebben het niet gemakkelijk. Zo'n 30 jaar geleden lag in een straat vaak alleen een telefoon- en stroomkabel, gas- en waterleidingen en een riool. De opmars van het digitale tijdperk met bijvoorbeeld kabeltv, ADSL, glasvezel ervoor dat het aantal kabels en leidingen veel groter is geworden en ook veel sneller is verouderd. Regelmatig moet het trottoir open en wordt er weer een bundeltje kabels bijgelegd.
Een boom kan na jaren van ondergrondse strijd met kabelgravers of om andere redenen het loodje leggen. De ruimte tussen de kabels kan dan zo klein zijn geworden dat het niet verantwoord is om een nieuwe boom te planten. Soms kan er met kunst- en vliegwerk nog een bescherming worden aangebracht, maar dat lukt ook niet altijd. Op dat moment rest de gemeente niets anders dan met herplant te wachten totdat het straatprofiel is gewijzigd waardoor de bomen op een andere plaats terug kunnen komen.


Nieuwe bomen Om en Bij

Nieuwe bomen Om en Bij

Geluk bij een ongeluk! De kademuur bij het Om en Bij is verzakt. Werkzaamheden kunnen nu gecombineerd worden. De groeiplaatsen voor nieuwe bomen kunnen nu verbeterd worden.
De bomen langs de grachten in Den Haag vormen letterlijk het groene hart van de stad. Belevingswaarde en identiteit van de grachten zijn afhankelijk van een gezonde boombeplanting. Op sommige plaatsen, zoals op het Om en Bij staat het grondwater zo hoog, dat er nauwelijks groeiruimte is voor de wortels van de bomen. Nu de kademuur is verzakt zijn er kansen om de groeiplaatsen voor de nieuwe bomen te verbeteren. De oude bomen waren op sterven na dood en worden vervangen door winterlinden. Deze worden in verhoogde bakken geplant. De bakken worden 25 cm hoog en de groeiruimte voor de bomen wordt daardoor 2,5 maal groter dan de huidige situatie. Kortom een geluk bij een ongeluk! Door de verzakte kademuur is het nu mogelijk om ‘werk met werk te maken’ en de bomen komend najaar goede groeiplaatsen langs de gracht te geven.


Gaslekkage doodt twee linden Lange Voorhout

Gaslekkage doodt twee linden Lange Voorhout

Op het Lange Voorhout, voor Diligentia zijn 2 oude lindebomen van ongeveer 80 jaar oud door een gaslekkage gestikt. In het najaar worden 2 nieuwe lindebomen geplant.
Tot in de jaren ‘60 van de vorige eeuw werd stadsgas gebruikt dat werd gemaakt uit kolen. Toen in Slochteren een gasbel werd ontdekt, is het hele land op dit (aard)gas overgeschakeld. In deze periode zijn alle oude gasleidingen vervangen om lekkage te voorkomen want aardgas droogt de verbindingen van gasleidingen uit. Soms is er nog een klein stukje oude gasleiding dat nog niet is vervangen. Dat kan dan gaan lekken. Helaas was dit het geval op het Lange Voorhout. Het stukje leiding is vervangen. Als het laatste beetje gas dit najaar uit de bodem is verdwenen worden er 2 flinke lindebomen geplant.


Bomenboek en -museum Wateringse Veld

Bomenboek en -museum Wateringse Veld

In september 2011 is in de wijk Wateringse Veld het Bomenmuseum geopend. Sinds de opening van de 1e helft van het Bomenmuseum in 2008,  zijn er honderden nieuwe boomsoorten geplant. Niet alleen de bomencollectie is in die 3 jaar enorm gegroeid, maar ook de bij het museum behorende catalogus.
Ruim 15 jaar geleden werd gestart met de bouw van de wijk Wateringse Veld. Uniek in deze grote woonwijk is de combinatie die is gemaakt van kunst en bomen, een Bomenmuseum. Een bijzonder project dat is bedacht door beeldend kunstenaar Herman de Vries. Niet alleen uniek voor Den Haag, maar in zijn omvang en uitvoering ook voor Nederland. In totaal zijn er ongeveer 400 verschillende boomsoorten gebruikt. Als u door het gebied wandelt of fietst wordt uw bomenkennis bijgespijkerd door de boomnamen die in mooie stenen zijn gegraveerd.
Van dit geheel is een heel mooi boek gemaakt met daarin ook 3 wandelroutes die in ieder jaargetij veel moois te bieden hebben. Dit boek is alle inwoners van de wijk aangeboden. Voor de echte boomliefhebber is er nog een beperkte oplage gratis verkrijgbaar.

lees verder: Bomenboek en -museum Wateringse Veld

Bastaardsatijnvlinder

Bastaardsatijnvlinder

In het voorjaar van 2010 hebben we in de duinen en op sommige delen van het Haagse strand, flink last gehad van de rups van de bastaardsatijnvlinder. Om de rups goed te bestrijden zijn in het vroege voorjaar van 2011 alle winternesten verwijderd. Hiermee hebben we een nieuwe plaag weten te voorkomen.
Volgens een artikel in een landelijke krant van 5 maart 2012 voorzien Natuurorganisaties dit voorjaar 'een ernstige rupsenplaag in Zuid-Holland'. Uiteraard hebben ook de groenbeheerders van onze duinen in februari de zeereep weer gecontroleerd en daarbij geen rupsennesten aangetroffen. De gemeente gaat er vanuit dat dit jaar geen overlast plaats zal vinden. Blijkbaar heeft het terugbrengen van de populatie in 2011 zijn vruchten afgeworpen. 
U kunt digitaal melding maken van de bastaardsatijnvlinder.

lees verder: Bastaardsatijnvlinder

 
IN DEZE NIEUWSBRIEF:
Haagse Bomendag 2012
Kabels en leidingen en bomen
Nieuwe bomen Om en Bij
Gaslekkage doodt twee linden Lange Voorhout
Bomenboek en -museum Wateringse Veld
Bastaardsatijnvlinder

AGENDA:

Begin mei
Iepen injecteren tegen de iepenziekte.

COLOFON:
Deze nieuwsbrief met wetenswaardigheden over de Haagse bomen wordt gemaakt door de gemeente Den Haag. Heb je een vraag over bomen, een opmerking of een idee? Stuur een email.

 
  Den Haag © 2012   Proclaimer    |    Uitschrijven