GD Actueel Veterinair
Home        Nieuws        Agenda        Over de GD        Contact
   
 
Wees alert op AI
In Biddinghuizen is eind november bij een bedrijf met vleeseenden vogelgriep (aviaire invluenza, type H5) vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, is het bedrijf geruimd. Naast de locatie in Biddinghuizen heeft het bedrijf ook drie locaties in Hierden en een locatie in Ermelo. Deze locaties worden preventief geruimd. In totaal gaat het om circa 180.000 eenden. Het ministerie van Economische Zaken heeft de bezoekersregeling voor alle pluimveebedrijven in Nederland aangescherpt. Houd voor het laatste nieuws over AI onze website in de gaten.
Lees meer »
   
Definitieve leverbotprognose Subsidie ZuivelNL Hogere Varkensgezondheid
       
  De Werkgroep Leverbotprognose constateert dat 2016 een leverbotjaar is met een verrassend besmettingspatroon. De zachte winter van 2015-2016 en daarna voldoende neerslag hebben tot in de zomer geleid tot afzetting van een leverbotbesmetting op het gras. Vooral in de leverbotgebieden ten zuiden van de lijn Alkmaar – Assen heeft dit geleid tot een voortdurende leverbotinfectie.   Melkveehouders kunnen nu nog gebruik maken van de dit jaar geldende subsidie van ZuivelNL voor BVD- en IBR-diagnostiek. Het is dan wel zaak snel te handelen: zorg dat de monsters uiterlijk 15 december bij GD zijn. Als de inzending compleet is en de uitslagen gunstig, kunt u de IBR- of BVD-vrijstatus nog dit jaar bereiken, wat betekent dat de geldende subsidie wordt uitgekeerd.   Welke vernieuwingen op het gebied van labdiagnostiek kunt u in de toekomst verwachten? En wat betekent dat in de dagelijkse praktijk? Daar staan we graag samen met u bij stil tijdens de dierenartsensessie ‘Innovaties in het lab’, op 17 januari in het Evoluon in Eindhoven. GD organiseert deze sessie voorafgaand aan het Praktijksymposium Hogere Varkensgezondheid.  
Lees meer »
Lees meer »
Lees meer »
Casus: Paramphistomatidae CDM-onderzoek Cursus Beenwerkproblemen
       
  Paramphistomatidae zijn trematodes, net als leverbotten. De volwassen stadia zitten aan de penswand: de zogenaamde ‘pensbot’. Bij rundvee kunnen Paramphistomatidae aanwezig zijn in de pens zonder kliniek. Bij een zware infectie kan gewichtsverlies of een verminderde melkproductie optreden.   FrieslandCampina maakt gebruik van de Continue Diergezondheidsmonitor (CDM) om diergezondheid op melkveebedrijven te monitoren. GD voert hiervoor de validatie uit. Dat betekent dat binnenkort 200 bedrijven door een dierenarts bezocht worden om de gezondheid van de veestapel te beoordelen.   GD Academy organiseert een eendaagse cursus over beenwerkproblemen bij vlees-, opfokvarkens en zeugen op woensdag 11 januari 2017 van 13.00 - 20.00 (inclusief buffet). De focus ligt op pathologie, infectieziekten, stofwisselingsproblemen, voeding en genetica.  
Lees meer »
Lees meer »
Meer info en aanmelden »
 
Meer nieuws
Klinische Avonden Paard
Tweedaagse cursus darmgezondheid pluimvee met Schothorst Feed Research
Chemisch én bacteriologisch wateronderzoek? Graag 2 potten!
 
Nieuws over inzendformulieren

De inzendformulieren voor Varken zijn vernieuwd. Alle nieuwe formulieren zijn te vinden op onze website, via www.gddiergezondheid.nl/formulieren. Om onduidelijkheden te voorkomen vragen we u alleen nog gebruik te maken van de nieuwste formulieren.
 
Meer nieuws
Video coccidiosemonitoring: hoe neem ik een mestmonster?
Buis met natriumazide voor los tankmelkonderzoek op mineralen
TNT Innight heet voortaan NOX Night Time Express
 
GDDiergezondheid.nl   |   Contact   |   Disclaimer   |   Gegevens wijzigen   |   Afmelden
Volg ons op