Kunt u deze e-mailing niet goed lezen of worden de afbeeldingen niet goed weergegeven, volg deze link.
Vrije Universiteit Amsterdam COM-Zine
  Editie voorjaar 2019
VOOR DECANEN, MENTOREN EN DOCENTEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS
IN DEZE EDITIE
OVER DEZE NIEUWSBRIEF
AGENDA
ONTWIKKELINGEN OP ONDERWIJSGEBIED
Nieuws Geesteswetenschappen
NIEUWS SOCIALE WETENSCHAPPEN
NIEUWS BETA WETENSCHAPPEN
Nieuws School of Business and Economics
Nieuws Rechtsgeleerdheid
OVERIG NIEUWS
header sept 2014
OVER DEZE NIEUWSBRIEF

De VU geeft speciaal voor decanen, mentoren en docenten in het voortgezet onderwijs Wisselwerk uit. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over onderwijsontwikkelingen, onze opleidingen en allerlei nieuws dat direct te maken heeft met de VU. Zo kunt u uw leerlingen en hun ouders zo goed mogelijk adviseren over een studiekeuze.

Informatie uit de nieuwsbrief is ook terug te vinden op www.vu.nl/decaan. Voor aanvragen van voorlichtingsbijeenkomsten, informatiemarkten en dergelijke bij u op school kunt u mailen naar scholen.mc@vu.nl.

AGENDA
Proefstuderen kan nog steeds

Willen uw leerlingen uit 5 of 6 vwo meer weten van één van onze opleidingen? Stimuleer ze dan om mee te doen aan onze verdiepende activiteiten, zoals een dagje Proefstuderen of meelopen. Onder begeleiding van studenten van de opleiding volgen ze bijvoorbeeld een hoorcollege of nemen ze deel aan werkgroepen. Op deze manier krijgen uw leerlingen veel inhoudelijke informatie. Daardoor kunnen ze beter bepalen of de opleiding bij ze past. Ook de komende weken zijn er nog mogelijkheden om te komen proefstuderen.

Aanmelden Proefstuderen

 
Studiekeuzecheck: VU Matching

Succesvol studeren begint met de juiste studiekeuze. Leerlingen die kiezen voor de VU, nemen daarom deel aan de studiekeuzecheck VU Matching. Deze bestaat uit een digitale vragenlijst met een persoonlijk advies en een matchingsdag van de opleiding. Tijdens die dag kunnen uw leerlingen onderwijs volgen en vragen stellen aan studenten en docenten. De meeste matchingsdagen worden in de eerste helft van juni georganiseerd. Op tijd aanmelden (uiterlijk 1 mei) voor de opleiding in Studielink is belangrijk, want bij sommige opleidingen moeten late aanmelders eerst slagen voor een matchingstoets om te mogen starten met de opleiding.

Meer informatie en data
 
Better Prepared 2019

Ook dit jaar is er weer Better Prepared, hét zomerprogramma voor nieuwe VU-studenten waarvan de ouders niet hebben gestudeerd aan een (Nederlandse) universiteit. Van woensdag 14 t/m maandag 19 augustus krijgen deze kersverse studenten workshops en masterclasses zoals: ‘Onderzoek, hoe dan?’ , ‘Academische Vaardigheden, wat dan?’ ‘Studeren doe je: zo!’ en ‘Student Life.’ Ouderejaars treden op als student-coaches en maken hen wegwijs op de VU. Ook komen er bekende (VU) gastsprekers om de nieuwe studenten welkom te heten en voor te bereiden op hun academische studieloopbaan. Begin je studie goed, begin Better Prepared!

Meer informatie

1 en 2 november: VU Bachelordag
De VU Bachelordagen in november 2018 waren een groot succes. Ook dit jaar kunnen uw leerlingen op twee dagen langskomen. Op vrijdagavond 1 en zaterdag 2 november zijn ze van harte welkom om kennis te komen maken met de VU en de opleidingen die wij aanbieden. Het programma van beide dagen is vergelijkbaar en start met een Kick-off vol informatie over studeren aan de VU. Daarna kunnen uw leerlingen meerdere informatierondes en de informatiemarkt bezoeken, waar ze ook meer te weten komen over studie- en gezelligheidsverenigingen en leuke studenteninitiatieven zoals onze Green Office. Onze studenten beantwoorden graag de vragen van uw leerlingen. Voor leerlingen die nog twijfelen over hun studiekeuze, zijn er verschillende studiekeuzeworkshops.

Vooraanmelden VU Bachelordag
 


ONTWIKKELINGEN OP ONDERWIJSGEBIED
Geactualiseerde Onderwijsvisie VU

Met de onderwijsvisie wil de VU inspireren en richting geven aan haar onderwijs. Veranderingen in de samenleving, nieuwe ontwikkelingen en inzichten zorgen ervoor dat we deze visie regelmatig aanscherpen. Eind 2018 hebben we onze onderwijsvisie geactualiseerd. Hoe krijgen de kernthema’s persoonlijk, open en verantwoordelijk in het onderwijs vorm? En hoe worden thema’s als academisch burgerschap, de universitaire gemeenschap en de verbondenheid met de maatschappij verweven in ons onderwijs?

Bekijk de VU Onderwijsvisie
Taaltoets Engels

Melden uw leerlingen zich bij de VU aan voor een Engelstalige bacheloropleiding? Dan krijgen ze vanaf het nieuwe onderwijsjaar een taaltoets Engels. Ook als ze Engels als moedertaal hebben. De VU hanteert al sinds 2007 een toets Nederlands voor de Nederlandstalige bachelorstudies. ‘We zijn een tweetalige universiteit, met studenten van zeer diverse achtergronden. Daarom kijken we bij het begin van het curriculum of al onze studenten een voldoende beheersing hebben van de taal waarin ze gaan studeren’, aldus Rob Doeve, directeur van het Taalcentrum van de VU. Iedereen met een onvoldoende voor de toets, volgt op kosten van de VU een korte taalcursus.

Meer informatie
Pre-University College

Heeft u een leerling die alles wil weten over beweging en die beweging zou willen meten in een echt lab? Of zou een van uw leerlingen als een echte advocaat willen pleiten in een rechtszaal? Dat kan bij het Pre-University College (PUC) indien uw school een PUC-lidmaatschap heeft. Er zijn momenteel 45 scholen lid van dit scholennetwerk. Het PUC biedt verschillende programma’s aan voor leerlingen uit de hoogste klassen van het vwo: Masterclasses, Be Prepared , Derde klasprofielkeuze traject en Profielwerkstukstarter. Er zijn ook programma’s voor docenten zoals Nascholing profielwerkstukstarter en Professionaliseringsteams voor docenten.

Meer informatie

Studeren met een beperking

De VU vindt passend onderwijs belangrijk. Daarom bieden we ondersteuning aan studenten die dit op grond van hun beperking nodig hebben. Wanneer uw leerlingen zich aanmelden bij de VU, kunnen ze aangeven of er sprake is van dyslexie, een functiebeperking of een (chronische) ziekte en of dat er voorzieningen nodig zijn bij het studeren. Deze informatie behandelen we zeer vertrouwelijk. Dit betekent dat maar een beperkt aantal VU-medewerkers toegang heeft tot specifieke gegevens over de functiebeperking.

Meer informatie.

Onderzoek naar de ontwikkeling van keuzeprofielen en studiesucces

VU Analytics heeft onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van studieprofielen bij de VU bij voltijd bachelor studenten van 2010 tot en met 2017. We hebben EM/CM profielen vergeleken met NT/NG profielen (N-profielen), en gekeken naar studenten die één of twee profielen hebben gekozen. We zien een aantal flinke verschuivingen: er worden steeds vaker N-profielen gekozen (64%), steeds meer studenten kiezen een gecombineerd profiel (45%), en NT&NG is het meest populair (35%). Studenten met een gecombineerd profiel presteren de laatste jaren iets beter dan studenten die één profiel kiezen: ze halen meer studiepunten, vallen minder vaak uit en halen eerder hun diploma.

Meer info: Theo Bakker, t.c.bakker@vu.nl, teamleider VU Analytics
NIEUWS BETA WETENSCHAPPEN
Bachelor Mechanical Engineering in Amsterdam van start

Leerlingen met een technisch profiel kunnen nu eindelijk kiezen voor een universitaire technische opleiding in de regio. Vanaf september 2019 kunnen ze in Amsterdam Mechanical Engineering/ Werktuigbouwkunde studeren. Dit is een samenwerking van de VU met de Universiteit Twente. Met deze unieke bachelor studeren ze in Amsterdam, terwijl ze profiteren van de persoonlijke aandacht en de technische expertise van de Universiteit van Twente. De twee universiteiten komen zo tegemoet aan de enorme vraag naar universitaire technici in de regio.

Meer informatie
 

Bachelor Biologie krijgt topwaardering voor nieuwe curriculum

Het curriculum van de bachelor Biologie is sinds kort grondig herzien door het gezamenlijke docententeam van de opleiding. Het onderwijs loopt nu voorop in de ontwikkelingen in het vakgebied en is ingericht op de moderne ‘systeem biologie’. Studenten zijn zeer positief over het nieuwe programma. De opleiding komt als beste biologie opleiding uit de bus in de Nationale Studenten Enquête 2018/19.

Meer informatie

Herinrichting informatica-gerelateerde bachelors
De VU biedt in studiejaar 2019/2020 voor het laatst de bachelor Information Sciences aan nieuwe studenten aan. We beschikken over een breed pallet aan informatica-gerelateerde bachelors. Om meer focus aan te brengen in het opleidingsaanbod en het nog beter te laten aansluiten op het onderzoek, blijft Information Sciences alleen als master bestaan. Hierdoor kunnen we de opleidingen Artificial Intelligence en Computer Science verder verstevigen en meer investeren in data science via Business Analytics. Studenten kunnen zich bij de VU blijven specialiseren in Information Sciences. Ze moeten dan in aanverwante bachelors bepaalde keuzevakken kiezen en daarna de master Information Sciences volgen.

Nieuws Geesteswetenschappen
Drie opleidingen Geesteswetenschappen uitgeroepen tot ‘Topopleiding’

De Faculteit der Geesteswetenschappen levert maar liefst drie Topopleidingen: Philosophy, Politics & Economics (PPE), Griekse en Latijnse Taal en Cultuur, én Filosofie.Bacheloropleidingen met dit keurmerk behoren volgens de Keuzegids tot de beste opleidingen van het land. Rector magnificus Vinod Subramaniam: ‘Ik ben waanzinnig trots op deze topopleidingen. Zij maken met onze andere opleidingen van de VU een van de beste klassieke universiteiten van het land.’

 
Specialisatie Literatuur en Samenleving: Nederlands stopt

De VU zal helaas vanaf komend studiejaar (2019-2020) niet meer de bachelor-afstudeerrichting ‘Literatuur en Samenleving: Nederlands’ aanbieden voor nieuwe studenten. De reden hiervoor is dat de afstudeerrichting al jaren te weinig studenten trekt (minder dan 10 per jaar) en het voor de faculteit financieel niet haalbaar is om de afstudeerrichting nog langer in stand te houden. De studie van het Nederlands met accent op taalwetenschap, effectieve communicatie, grammatica, schrijven en vertalen, en journalistiek blijft nog wel aanwezig in verschillende bachelor en masteropleidingen aan de VU. 

Meer informatie

NIEUWS SOCIALE WETENSCHAPPEN
Nieuwe Engelstalige afstudeerrichting Politicologie

De bacheloropleiding Politicologie kent vanaf september 2019 naast het reguliere Nederlandstalige programma ook een Engelstalige afstudeerrichting: Political Science: Global Politics. Deze afstudeerrichting heeft een sterke internationale oriëntatie. Dus heeft u leerlingen die het interessant vinden om de Nederlandse én buitenlandse politiek vanuit een internationaal perspectief te bekijken samen met Nederlandse én internationale studenten? Dan is de track Global Politics voor hen mogelijk aantrekkelijk. De eerste reacties zijn enthousiast en we kijken uit naar de start van de opleiding!

Meer informatie

 
Nieuwe Engelstalige afstudeerrichting Communicatiewetenschap

De bacheloropleiding Communicatiewetenschap biedt vanaf september 2019 een Engelstalige afstudeerrichting aan: Communication Science. In de context van een international classroom bestuderen de studenten hoe mensen over de hele wereld verschillende media gebruiken en welk effect dat gebruik heeft op wat mensen denken en doen. Tijdens elk semester werkt de student, naast de theoretische vakken, aan een project waarbij thema’s als reputatiemanagement, overtuigingskracht, fake news en social media centraal staan. Liever een Nederlandse opleiding? Dan kunnen uw leerlingen nog altijd terecht bij de bachelor Communicatiewetenschap.

Meer informatie

 
Workshop fake news

Meer weten over de verschillen en overeenkomsten tussen de opleidingen Politicologie, Antropologie en Communicatiewetenschap? Wij bieden een interactieve workshop aan voor vwo-scholieren. Onder begeleiding van VU-studenten vormen de scholieren verschillende adviesbureaus. Zij gaan met dezelfde opdracht (invloed van fake news) aan de slag. In 45-60 minuten worden de verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende opleidingen duidelijk.

Deze workshops organiseren we op aanvraag voor de bovenbouw van het vwo. 

Meer weten? Neem contact op met Marrije Prins - marrije.prins@vu.nl
Nieuws School of Business and Economics
Online zomercampus voor aankomende bachelorstudenten

Gaan uw leerlingen studeren aan de School of Business and Economics studeren en wilt u ze in september een vliegende start geven?  Attendeer ze dan op ‘Online Summer Prep-Campus’. Met deze online zomercampus voelen studenten zich snel lid van de VU Community en leren ze studiegenoten alvast kennen. Ze weten bovendien wat ze van de opleiding kunnen verwachting, kijken al met een academische bril en kunnen vroegtijdig deficiënties in de wiskunde wegwerken. Deze prep-campus wordt door de studentenverenigingen real-time online begeleid op een sociaal interactieve manier.

Meer informatie
Econometrics and Operations Research uitgeroepen tot ‘Top Opleiding’

De bachelor opleiding Econometrics and Operations Research kreeg van de Keuzegids Universiteiten 2019 de titel ‘Topopleiding’. Dit betekent dat deze opleiding tot de beste bacheloropleidingen van Nederland behoort. Volgens de Keuzegids “biedt de VU met Econometrics and Operations Research een echte topopleiding. De studenten werken veel aan probleemoplossende vaardigheden en andere praktische vaardigheden, en de digitale werkomgeving werkt foutloos.”

Meer informatie

 

Nieuws Rechtsgeleerdheid
Unieke nieuwe internationale bacheloropleiding Law in Society

De nieuwe rechtenopleiding Law in Society start in september 2019 en is volledig Engelstalig. De omgang met grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd vraagt om juristen die kunnen samenwerken in internationale en interdisciplinaire teams, en die begrijpen hoe wetten en regels ingezet kunnen worden voor het beïnvloeden van overtuigingen en gedrag. De Bachelor sluit hier uitstekend op aan dankzij een uniek onderwijsprogramma dat rechtswetenschappen combineert met sociale wetenschappen en empirische onderzoeksvaardigheden. Ondertussen zijn er verschillende voorlichtingen geweest en heeft de eerste groep geïnteresseerden een dagje kunnen Proefstuderen.  Zij waren enthousiast!

Meer informatie

 
Career Office

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid heeft een eigen Career Office. Studenten die zich willen voorbereiden op hun stage of loopbaan zijn hier aan het juiste adres! Zij kunnen bij het Career Office terecht voor workshops, individuele gesprekken, events die hen voorbereiden op het bemachtigen van die leuke stageplaats of eerste baan. Of om te bespreken welke kant ze op willen na hun studie.

Meer informatie

 
Visitaties bachelor programma's

Elke zes jaar onderzoeken externe visitatiecommissies of de kwaliteit van de opleidingen van de VU aan de maat is. Nog recent beoordeelde de visitatiecommissie de bacheloropleidingen als ‘adequaat’ en ‘gekenmerkt door persoonlijke, kleinschalige sfeer en grote betrokkenheid van de docenten’. Studenten worden goed begeleid en in staat gesteld te excelleren. Ook de nieuwe Engelstalige opleiding Law in Society werd enthousiast door het visitatiepanel ontvangen. Het panel juicht de verfrissende benadering van het recht in het programma toe en beschouwt Law in Society  als een vernieuwend en noodzakelijk programma.

Street Law bij u op school?

In september 2019 start de Rechtenfaculteit een pilot met Street Law. Derdejaars rechtenstudenten gaan  interactieve workshops geven op middelbare scholen in de regio Amsterdam (vmbo, mbo, havo en vwo) over juridische onderwerpen, waarmee leerlingen in hun dagelijks leven te maken krijgen. Denk aan privacy en social media, het kinderpardon of etnische profilering. De onderwerpen worden in overleg met de school vastgesteld. Net als het aantal workshops, de tijdstippen en welke klassen Street Law aangeboden krijgen. De studenten worden door de VU getraind en begeleid. Het programma heeft de Comeniusbeurs mogen ontvangen.


Geïnteresseerd om deel te nemen aan de pilot?
Neem dan contact op met Marcelle Reneman: a.m.reneman@vu.nl of 020-5989912.

Law in Action: Het recht in de praktijk

Aan de VU leiden we juristen en criminologen op die niet alleen de regels kennen, maar zich ook bewust zijn van de politieke, sociale en economische context waarin het recht opereert. Studenten moeten het recht kennen om na te kunnen denken over het functioneren ervan. Maar waar traditionele opleidingen ophouden bij de Law in the books, gaat de VU door met Law in Action. Law in Action is het recht in de praktijk.

Een voorbeeld

 


OVERIG NIEUWS
VU Studie Inspirator

Afgelopen studiejaar lanceerden we de VU Studie Inspirator. Dit is een laagdrempelige online inspiratietool, speciaal voor studiekiezers die nog geen idee hebben wat ze willen studeren. Op basis van hun maatschappelijke interesses ontdekken zij in ongeveer 3,5 minuut welke VU-opleidingen daarbij zouden passen. Inmiddels hebben meer dan 15.000 studiekiezers en hun ouders gebruikgemaakt van deze tool. De reacties zijn erg positief!

Video Studie Inspirator

 
1 studie, 3 banen

Met een studie aan de VU kunnen uw leerlingen alle kanten op. Dat blijkt maar weer uit de rubriek ‘1 studie, 3 banen’ in ons VU Magazine. Van Wiskunde tot Aarde en economie en van Politicologie tot Biomedische wetenschappen.

Lees alle rubrieken

 


Foto's: Yvonne Compier en Marieke Wijntjes (rechterfoto)

Campagne Verander Lesgeven

Met de nieuwe campagne Verander Lesgeven willen we studenten verleiden te kiezen voor het leraarschap. Een belangrijk onderdeel van de campagne zijn de verhalen van alumni die een nieuwe generatie inspireren en het lesgeven hebben veranderd. Technologie speelt hierbij een steeds grotere rol.

Als leraar lever je een belangrijke bijdrage vanuit je vakgebied aan de toekomst van jongeren, de samenleving en het onderwijs in Nederland. Als je kiest voor een educatieve minor tijdens je bachelorstudie kun je na drie jaar bevoegd lesgeven. Een eerstegraads lesbevoegdheid kun je tijdens of na je masterstudie behalen. Met een universitaire lerarenopleiding ben je zowel leraar als wetenschapper in je vak.

Meer informatie

 
Pre Student Community

Gaan uw leerlingen studeren aan de VU? Laat ze via de Pre Student Community al voor hun opleiding onderdeel uitmaken van de VU. Op deze online omgeving zien ze onder andere de voortgang van hun aanmelding, korte interviews met docenten, handige tips van studieadviseurs, ervaringen van studenten/alumni en de campustour. Daarnaast zijn er laagdrempelige contactmogelijkheden via mail, telefoon, Whatsapp en webchat. Vorig jaar zijn we met een pilot van twee opleidingen gestart. Dit jaar zijn het de volgende opleidingen: Culture Antropologie en Ontwikkelingssociologie (NL & EN), Biologie, Bedrijfskunde, Communicatiewetenschap (NL & EN), Rechtsgeleerdheid, Notarieel Recht.

Impressie PSC
colofon

Wisselwerk is een uitgave van de Vrije Universiteit Amsterdam voor het voortgezet onderwijs, over VU-voorlichtingsactiviteiten, aansluitingsprojecten en het onderwijs aan de VU.

T 020 5982608
E wisselwerk@vu.nl
I www.vu.nl/decaan

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Laat dit weten via deze link.