meisje
> Nieuws en actualiteiten
> ICT en Onderwijsprojecten
> Themanieuws: Digitaal toetsen
> Cursussen, congressen, symposia, etc.
> ICT en onderzoek
Nieuws en actualiteiten
Bezuiniging op digitale leerinfrastructuur

Er is het Onderwijscentrum VU voor 2011 een bezuiniging opgelegd op het budget voor de digitale leerinfrastructuur van een half miljoen (ongeveer 50% van dit budget). Hierdoor is het Onderwijscentrum VU gedwongen om het aantal onderwijsapplicaties dat zij aan docenten ter beschikking stelt te verminderen. Er is voor gekozen om de twee concernsystemen Blackboard en Question Mark Perception te handhaven.  

Van een aantal andere systemen kan het Onderwijscentrum per 1 januari 2011 de licentie niet meer betalen. Het gaat om de programma’s eXamine (uitvoeren van online vragenlijstonderzoek), Turnitin (voor online peer review opdrachten), SMS-to-vote (stemmen via SMS-berichten) en DiViDU (leeromgeving rond streaming video). Het project next DLO VU is voorlopig stil gelegd. De pilot met FEW met het digitaal portfolio in Sakai kan gelukkig nog worden voorgezet. Ook zijn alle goedgekeurde EMP-projecten bemensd.   

Wat gaat er nu gebeuren? In de komende periode zal het Onderwijscentrum in overleg met de faculteiten die het meest gebruik maken van genoemde systemen bekijken welke acties nodig zijn voor hetzij het afbouwen van de systemen, hetzij het continueren op een andere basis (waarbij de faculteiten die de applicatie gebruiken, de kosten van de bewuste onderwijsapplicatie dragen) hetzij het uitwijken naar goedkopere alternatieven.  

Met vragen kunt u contact opnemen met  Janneke van der Hulst, j.vanderhulst@ond.vu.nl, 5985496.

Afscheid Alfred Hartoog
Als gevolg van de vacaturestop moeten we binnenkort helaas afscheid nemen van Alfred Hartoog. Alfred heeft de afgelopen drie jaar veel werk verzet, onder andere in het project verkenning next DLO VU, bij de ondersteuning van eXamine en hij heeft verschillende docenten van de VU geholpen bij de inzet van SURFgroepen (Sharepoint).  Gelukkig heeft Alfred een andere werkkring gevonden; hij begint per 1 november bij stichting SURF. We wensen Alfred alvast veel succes in deze nieuwe functie. 
Nieuw uiterlijk voor Blackboard
Blackboard ziet er anders uit. De VU is deze zomer overgegaan naar een nieuwe versie van Blackboard. Blackboard heeft zijn uiterlijk aangepast, maar de grootste wijziging is de plek van  het control panel. Nieuwe functionaliteiten zijn onder andere wiki en weblog.  Wil je meer weten over deze wijzigingen of een handleiding raadplegen? Ga dan naar bb.vu.nl klik op het tabblad Support/Help. Klik in linkerkolom op docenten > handleidingen. Wil u een Blackboardondersteuner spreken van uw faculteit? Kijk voor een overzicht op het tabblad Support/Help. Klik in linkerkolom op docenten > Hulp nodig?
Blackboardlogo
Scheikunde en Farmaceutische wetenschappen van start met Mobile Learning

ipad De afdeling Scheikunde en Farmaceutische wetenschappen start het ‘Mobile Learning Initiative’. Dit project heeft tot doel e-learning te introduceren in het bachelor- en masteronderwijs van scheikunde en farmaceutische wetenschappen.

Hiermee krijgen studenten beschikking over instructievideo’s van de onderwijspractica, webcolleges, digitale studieboeken en diverse applicaties die het onderwijs ondersteunen. Dit initiatief leidt tot een verhoogd gebruik van digitale leermiddelen in het algemeen, maar ook tot productiever, gevarieerder en plezieriger onderwijs voor zowel studenten als docenten. De Faculteit Exacte wetenschappen ondersteunt dit initiatief met een subsidie en het onderwijscentrum van de VU verleent onderwijskundige- en ICT-ondersteuning. 

iPad
In het kader van dit project krijgen alle eerstejaars studenten een iPad in bruikleen van de afdeling. Met de iPad hebben studenten eenvoudig toegang tot alle digitale studiemiddelen die het Mobile Learning Initiative ze biedt. Hiermee wordt er onder alle studenten een breed draagvlak gecreëerd voor het gebruik van het digitale lesmateriaal.
 

Leer meer over The Chemical iPad op http://chemicalipad.blogspot.com/

Ruim een kwart VU-studenten heeft smartphone en wil digitale colleges mobiel
Op de vraag “Wat voor type telefoon heb je?” antwoordde 27,5% van de VU-studenten dat ze een smartphone hebben. Een smartphone is dus een iPhone, HTC, Nokia e71, Android of Blackberry. 71,6 % heeft een gewone telefoon. VU-studenten willen vooral het rooster, e-mail en de DLO (o.a. Blackboard) mobiel gebruiken. Maar ook Digitale colleges scoren met 28,9% hoog.

Dit betekent dat het de moeite waard lijkt om digitale colleges ook voor smartphones geschikt te maken.

Deze gegevens komen uit de Nationale Studentenenquete 2010, die 32% van de VU-studenten in februari ingevuld heeft. Het Onderwijscentrum VU (ICT en O) heeft deze 2 vragen laten toevoegen om meer inzicht te krijgen in de doelgroep voor mobiele onderwijsdiensten.
 Meer weten over:Digitale colleges aan de VU: Weblectures
ICT en Onderwijsprojecten
14 onderwijsinnovatie projecten VU van start
Vanaf september gaan 14 onderwijsprojecten van start aan de VU. De uitvoering van de projecten richt zich op het versterken van het onderwijs en het trachten op te lossen van relevante problemen. Thema's van de projecten zijn oa. het invoeren van vakoverstijgende leerlijnen, digitaal toetsen, invoeren van tutoraat, mobile learning (waaronder gebruik van de Ipad in het onderwijs) en het ontwikkelen van een cursus academische verkenningen voor eerste jaars studenten. De projecten worden ondersteund vanuit het Onderwijscentrum middels de Educatieve Middelen Pool (EMP). Klik op Overzicht projecten 2010 - 2011 voor het complete overzicht. Op 12 oktober 2010 vindt 's middags de projectenmiddag plaats waar de projecten van afgelopen jaar in een middag gepresenteerd worden.
FEW studenten per september van start in het SAKAI portfolio
Vanaf eind september zullen studenten van o.a. Natuurkunde en Medische Natuurwetenschappen hun portfolio over 'Academic Core' klaar zetten in Sakai, een open source omgeving. Het unieke daarvan is dat de digitale omgeving door een internationale community van deelnemende hoger onderwijs instellingen ontwikkeld en onderhouden wordt. Hiervoor werd door FEW het Blackboard portfolio systeem gebruikt waar de VU per september 2011 van af zal stappen. Momenteel wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen. Vragen over het project? Stuur een bericht aan: s.meeder@ond.vu.nl
Themanieuws: Digitaal toetsen
SURFtender Toetsing en toetsgestuurd leren
De deadline van 15 september voor het indienen van projectvoorstellen in het kader van de SURFtender ‘Toetsing en toetsgestuurd leren’ nadert met rasse schreden. Vanuit de VU zijn twee projectvoorstellen concreet in ontwikkeling: Toetsen- en vragenbank Informatievaardigheden (UBVU) en Bewust en bekwaam toetsen. De effecten van ontwikkelingsgerichte zelfbeoordeling op toetspercepties, toetskennis en toetskunde van lerarenopleiders. Onderwijscentrum VU ondersteunt het opstellen van deze projectplannen.
Digitaal Toetsen: projecten van start
De projectenronde (EMP) van het Onderwijscentrum gaat weer van start. FEWEB en VUmc gaan projecten uitvoeren rondom toetsontwikkeling en logistiek en het digitaal afnemen van toetsen. Onderwijscentrum VU ondersteunt beide faculteiten door het ter beschikking stellen van de toetsomgeving Questionmark Perception, scholing, training en begeleiding. Als het CvB besluit tot het inrichten van de Tentamenhal met een groot aantal computers, dan kunnen deze faculteiten de schaalvoordelen daarvan optimaal benutten.
Taaltoets VU
Vanaf 13 september is de Tentamenhal weer twee weken in bezit genomen door Taalcentrum VU voor de jaarlijkse Taaltoets Nederlands. Alle ongeveer 4000 eerstejaarsstudenten van de VU zullen hun taalvaardigheid kunnen tonen. Onderwijscentrum VU stelt voor dit doel Questionmark Perception beschikbaar, ondersteund Taalcentrum VU bij het ontwikkelen van de toetsvragen (zowel toetsinhoudelijk als technisch) en het betrouwbaar afnemen op 250 gehuurde laptops.
Draadloos internet in de Tentamenhal
Onderwijscentrum VU heeft in de Tentamenhal een beveiligd draadloos internet omgeving laten aanleggen dat geschikt is om maximaal 500 computers gelijktijdig contact te laten maken met het internet. Dit maakt het mogelijk dat toetsen online kunnen worden aangeboden en dat de resultaten van de toetsen automatisch opgeslagen kunnen worden. Het systeem zal voor het eerst gebruikt worden tijdens de Taaltoets. De ervaringen die zullen worden opgedaan zullen gebruikt worden als input voor de EMP projecten rondom Digitaal Toetsen bij het VUmc en FEWEB. Meer informatie te verkrijgen bij Silvester Draaijer (s.draaijer@ond.vu.nl) en Rob van Leeuwen (r.vanleeuwen@ond.vu.nl).
Digitaal toetsen: Tip

Als docent zult u waarschijnlijk de druk voelen om steeds efficiënter en effectiever te werken. Het ontwikkelen van toetsen en toetsvragen vergt vaak veel tijd. Door gebruik te maken van het programma Respondus kunt u uw vragen (zowel gesloten als open) eenvoudig aanmaken en beheren. Het samenstellen van een toets en het printen daarvan vanuit dat programma gaat snel. Overweeg een keer om dit programma te onderzoeken en te gebruiken. Het programma is standaard geïnstalleerd in de nieuwe UC-IT werkplek configuratie. Als u de vragen in dat programma aanmaakt kunt u deze ook via een paar muisklikken uploaden naar Blackboard en daar bijvoorbeeld gemakkelijk oefentoetsen aan studenten aanbieden.

U kunt zelf een digitaal tentamen op die wijze afnemen als u ook nog gebruik maakt van de Respondus LockDown browser. Deze browser zorgt ervoor dat de student niet op het internet kan surfen tijdens het maken van een toets. Meer informatie is te verkrijgen bij Silvester Draaijer (s.draaijer@ond.vu.nl) van Onderwijscentrum VU.

Cursussen, congressen, symposia, etc.
Workshops en demonstratie voor VU-docenten
Het Onderwijscentrum VU biedt in het najaar 2010 weer diverse mogelijkheden voor onderwijskundige en didactische scholing.U kunt ervoor zorgen dat uw docenten weer helemaal op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en dat ze hun didactische vaardigheden bijhouden. Geef ze de mogelijkheid om de kennis op te doen en bij te houden bij het Onderwijscentrum VU.

Bijgaand de informatie over de diverse mogelijkheden. Laat ze zich snel aanmelden voor de cursussen want vol=vol!

Naar planning en overzicht: Docentcursussen
Symposium: Het werkt! Van onderwijsidee naar uitvoering

De VU bezit een kapitaal aan onderwijsideeën die docenten uitproberen. De ideeën die dit jaar zijn ontwikkeld zijn nu voor iedereen toegankelijk en eenvoudig te gebruiken, zodat studenten nog meer gevarieerd en uitdagend onderwijs krijgen. Collega’s zijn u al voor gegaan! 

Noteer Dinsdag 12 oktober in uw agenda. Docenten presenteren die middag hun projecten. Dus in één middag passeren leuke onderwijsideeën de revu! De middag vindt grotendeels plaats in de VU mediaXperience.

Workshop TELMME (8 september) – wegwerken hiaten in wiskundekennis
Het project TELMME – een van de projecten binnen het Nationaal Actieplan e-Learning – nodigt u uit voor een workshop op woensdagmiddag 8 september a.s. U bent daarvoor van harte uitgenodigd.  Het project TELMME heeft als doel de hiaten in wiskundekennis in het eerste (master)semester zoveel en zo snel mogelijk weg te werken. Aankomende studenten krijgen de mogelijkheid om met speciaal ontwikkeld elektronisch materiaal hun kennis te toetsen en waar nodig ook te oefenen.Om dit systeem toe te lichten en onder de aandacht te brengen wordt op 8 september a.s. een workshopmiddag gehouden bij Hogeschool Domstad te Utrecht. Presentaties worden afgewisseld met een demonstratie van het systeem. Aanmelden kan via http://www.telmme.tue.nl/nieuws. Tevens vind je hier meer informatie over het programma.
Inschrijving Dé Onderwijsdagen 2010 geopend (9 en 10 november)

logo Onderwijsdagen

Ontvang € 50 korting als je je nu inschrijft voor de Onderwijsdagen. U betaalt resp. € 500,- en € 400,- (twee dagen/een dag) in plaats van € 550,- en € 450,-.
Dé Onderwijsdagen bieden je in twee dagen tijd inzicht in de resultaten en trends op het gebied van ICT binnen het hele onderwijsveld. Het motto van 2010 is Innovatie en Realiteit: Het spanningsveld tussen innovaties die zich voortdurend aandienen en de dagelijkse realiteit van het onderwijsproces.

Lees verder

Ik wil me: Direct inschrijven

ICT en onderzoek
Films tonen meerwaarde voor onderzoekers
ICT en onderzoekers Naast de eerder gepubliceerde korte films over Collaboratories heeft SURFfoundation nu ook een serie korte films over Verrijkte Publicaties. U kunt de filmpjes bekijken op de website van SURFfoundation of op YouTube. Deze filmpjes kunnen u helpen bij het informeren en inspireren van onderzoekers.

Een Verrijkte Publicatie bestaat uit een publicatie, meestal in de vorm van tekst, verrijkt met extra materialen zoals onderzoeksdata, illustraties, audio, video, visualisaties maar ook metadatasets en post-publicatie data zoals commentaren en ranking-gegevens.

In de films geven onderzoekers en ondersteuners uitleg over wat het betekent om in de praktijk een publicatie te verrijken. Hierbij zijn onderzoekers uit uiteenlopende disciplines betrokken: psychologen, juristen, natuurkundigen maar ook archeologen en sociale wetenschappers. De films zijn gebaseerd op de ervaringen die zijn opgedaan in vijf innovatieprojecten van SURFfoundation, uitgevoerd binnen het SURFshare-programma in 2009.
Collaboratories: Connecting Researchers
Onderzoekers werken steeds meer virtueel samen. Het heen en weer e-mailen van documenten creëert vaak een chaos van revisies en versies. En de chaos kan groeien naarmate meer onderzoekers samenwerken. Voor het virtueel samenwerken kan gekozen worden voor een online samenwerkingsomgeving of collaboratory.Meer info op: www.surffoundation.nl/collaboratories
  Klik hier om u voor deze nieuwsbrief af te melden

Onderwijscentrum VU
Prof. E.M. Meijerslaan 2
1183 AV Amstelveen

T:  020-598 3508
F:  020 59 89249