GD Actueel Veterinair
Home        Nieuws        Agenda        Over de GD        Contact
   
 
Salmonella Pullorum bij hobbypluimvee
Bij hobbypluimvee in de provincie Gelderland is Salmonella Pullorum vastgesteld. Er was al enige tijd sprake van verhoogde uitval van kuikens in de eerste veertien levensdagen. De hobbypluimveehouder heeft daarom dode kuikens opgestuurd voor nader onderzoek. GD heeft in deze dieren haardjes in de longen gevonden waarin S. Pullorum is aangetroffen. De bacterie is ook op een tweede locatie vastgesteld. Beide houders hebben de aanwezige kuikens en de ouderdieren geëuthanaseerd en de ruimten waar de dieren toegang toe hadden intensief gedesinfecteerd. De aanwezigheid van de bacterie binnen andere takken van de hobbypluimveesector sluiten we niet uit.
Lees meer »
   
Spoorelementenonderzoek Afdeling Paard digitaal Subsidie diergezondheid
    paard    
  Vanaf nu is het alleen nog mogelijk om spoorelementenonderzoek in plasma (heparinebuis) te onderzoeken. Dit betekent dat het bloedonderzoek op koper en zink in serum is komen te vervallen. Serummonsters voor onderzoek op zink of koper kunnen wij niet meer in behandeling nemen. Gebruik dus alleen heparinebuizen voor onderzoek op zink of koper, zoals ook op de actuele inzendformulieren is aangegeven.   Binnenkort staan alle onderzoeken voor paard in VeeOnline. Hiermee kunt u monsters digitaal inschrijven, volgen en uitslagen bekijken. VeeOnline wordt al bij veel gemengde dierenartspraktijken gebruikt. Digitaal inschrijven leidt tot minder fouten en lagere inzendkosten. Dierenartsen die al toegang hebben tot VeeOnline kunnen dus nu ook eenvoudig paardenmonsters digitaal inschrijven.   Vanuit het Europese steunpakket voor de Nederlandse melkvee- en varkenshouderij is 3 miljoen beschikbaar voor het stimuleren van diergezondheid, door het terugdringen van dierziektes als BVD, IBR en mastitis. Het projectplan voorziet in de uitvoering door toekenning van een korting op tarieven voor labanalyses en deelnames aan diergezondheidsprogramma’s voor goedgekeurde aanbieders.  
Lees meer »
Lees meer »
Lees meer »
 
Meer nieuws
Coryza bij commercieel pluimvee in Gelderland
Korting mestonderzoek op leverbot
Rhinopneumonie
 

 
Meer nieuws
Belang van inzicht in heterogeniteit lymfoom
Houd Klebsiella onder de duim
Nog tot 1 mei korting op varkenspakketten
 
GDDiergezondheid.nl   |   Contact   |   Disclaimer   |   Gegevens wijzigen   |   Afmelden
Volg ons op