Bekijk hier de online versie | 28-04-2015
Nieuwsbrief CertoPlan
 

Wijziging examinering Brandpreventie deskundige I

Met ingang van het examen op 15 december 2015 zal de examenopzet gewijzigd worden.

De wijzigingen bestaan uit de volgende punten:

1)    In plaats van 15 meerkeuzevragen zullen er 20 meerkeuzevragen geëxamineerd worden. De tijd om dit examen te maken wordt gewijzigd van 30 naar 45 minuten.
De beoordeling blijft ongewijzigd. Voor een voldoende cijfer (6 of hoger) moet minimaal 70% van de vragen goed zijn beantwoord.

2)    De “kruisjeslijsten” zullen in de projectopdracht nog wel worden opgenomen als hulpmiddel voor de examenkandidaat, maar zijn geen onderdeel meer van de beoordeling. De “kruisjeslijsten” kunnen / mogen dus nog steeds gebruikt worden door de examenkandidaat. Er kunnen echter géén punten meer behaald worden voor het invullen van de “kruisjeslijsten”.


Wijziging examinering Projecteringsdeskundige OAI Luidalarm type A en Luidalarm type B

Met ingang van het examen op 3 december 2015 zal de examenopzet gewijzigd worden.

De wijzigingen bestaan uit de volgende punten:

1)    In plaats van 15 meerkeuzevragen zullen er 20 meerkeuzevragen geëxamineerd worden. De tijd om dit examen te maken wordt gewijzigd van 30 naar 45 minuten.
De beoordeling blijft ongewijzigd. Voor een voldoende cijfer (6 of hoger) moet minimaal 70% van de vragen goed zijn beantwoord.

2)    PD OAI luidalarm type A en luidalarm type B worden twee geheel verschillende examens. Dit betekent dat, om in aanmerking te komen voor zowel het type A als type B diploma, alle examenonderdelen van beide examens met een voldoende resultaat afgesloten moeten worden voor het behalen van de diploma’s. Uiteraard is het nog steeds mogelijk om alleen deel te nemen aan het examen luidalarm type A of luidalarm type B. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar CCV-Certificatieschema OAI versie 2.0 

3)    Een diploma Projecteringsdeskundige OAI luidalarm type A, afgegeven met examendatum vòòr 1 mei 2015, is gelijkwaardig aan de eind- en toetstermen zoals benoemd in bijlage 2 van het CCV-Certificatieschema OAI versie 2.0 Dit geldt eveneens voor de diploma’s Projecteringsdeskundige OAI afgegeven vòòr november 2013.

Nieuwsbrief niet meer ontvangen: Afmelden