Kunt u deze e-mailing niet goed lezen of worden de afbeeldingen niet goed weergegeven, volg deze link.
Vrije Universiteit Amsterdam COM-Zine
  Editie voorjaar 2018
VOOR DECANEN, MENTOREN EN DOCENTEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS
IN DEZE EDITIE
OVER DEZE NIEUWSBRIEF
AGENDA
ONTWIKKELINGEN OP ONDERWIJSGEBIED
Nieuws Geesteswetenschappen
NIEUWS SOCIALE WETENSCHAPPEN
Nieuws School of Business and Economics
Nieuws Rechtsgeleerdheid
NIEUWS GEDRAGS- EN BEWEGINGSWETENSCHAPPEN
OVERIG NIEUWS
header sept 2014
OVER DEZE NIEUWSBRIEF

De VU geeft speciaal voor decanen, mentoren en docenten in het voortgezet onderwijs Wisselwerk uit. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over onderwijsontwikkelingen, onze opleidingen en allerlei nieuws dat direct te maken heeft met de VU. Zo kunt u uw leerlingen en hun ouders zo goed mogelijk adviseren over een studiekeuze.

Informatie uit de nieuwsbrief is ook terug te vinden op www.vu.nl/decaan. Voor aanvragen van voorlichtingsbijeenkomsten, informatiemarkten en dergelijke bij u op school kunt u mailen naar scholen.mc@vu.nl.

AGENDA
Laatste kans om te komen Proefstuderen!

Willen uw leerlingen uit 5 en 6 vwo zich dit schooljaar nog verdiepen in een universitaire bacheloropleiding? Laat ze in april een dagje Proefstuderen. Dat kan nog bij een aantal opleidingen. Daarnaast kunnen ze bij meerdere bacheloropleidingen meelopen met een student van de opleiding. Ideaal voor 6 vwo’ers die nog twijfelen over hun studiekeuze en bevestiging zoeken vóór 1 mei.

www.vu.nl/proefstuderen

 
Studiekeuzecheck: VU Matching

Succesvol studeren begint met de juiste studiekeuze. Leerlingen die kiezen voor de VU, nemen daarom deel aan de studiekeuzecheck VU Matching. Deze bestaat uit een digitale vragenlijst met een persoonlijk advies en een matchingsdag van de opleiding. Tijdens die dag kunnen uw leerlingen onderwijs volgen en vragen stellen aan studenten en docenten. De meeste matchingsdagen worden in de eerste helft van juni georganiseerd. Op tijd aanmelden (uiterlijk 1 mei) voor de opleiding in Studielink is belangrijk, want bij sommige opleidingen moeten late aanmelders eerst slagen voor een matchingstoets om te mogen starten met de opleiding.

Meer informatie en data

 

Goede studiestart voor alle eerstejaars

Om eerstejaars studenten goed te begeleiden in de overgang van middelbare school naar universiteit, organiseren we jaarlijks een introductieprogramma. Deelnemers maken kennis met hun studiegenoten, de VU en Amsterdam en bereiden zich voor op een goede studiestart. Naast het uitgebreide vijfdaagse programma kunnen studenten ook kiezen voor een beknopter tweedaags programma. Bij beide programma’s is er keuze uit diverse trainingen en workshops, zoals studievaardigheden, bijspijkeren voor de verplichte taaltoets of omgaan met tentamenstress. De VU Introductiedagen 2018 vinden plaats van woensdag 22 t/m dinsdag 28 augustus.

Meer informatie

 

ONTWIKKELINGEN OP ONDERWIJSGEBIED
Code of Practice Privacy en Ethiek voor analyse van data

Binnen het project Student Analytics onderzoekt de VU al enige jaren data uit het onderwijs. Dit doen we om de begeleiding van studenten en beleidsvorming in het onderwijs te verbeteren. Ook over de aansluiting met het middelbaar onderwijs is data verzameld en onderzocht. We vinden het belangrijk dit zorgvuldig te doen en op een manier die recht doet aan onze kernwaarden. Vandaar dat een Code of Practice (CoP) is opgesteld. Daarin staat ook beschreven hoe de VU nieuwe inzichten deelt met middelbare scholen. Bekijk hier de laatste versie van de CoP.

Meer informatie via Theo Bakker, projectleider Student Analytics: t.c.bakker@vu.nl.

Studeren met een beperking

Omdat de VU passend onderwijs belangrijk vindt, bieden we ondersteuning aan studenten die dit op grond van hun beperking nodig hebben. Is er sprake van dyslexie, een functiebeperking of een (chronische) ziekte? Zijn er voorzieningen nodig bij het studeren? Studenten kunnen dit bij hun aanmelding al aangeven. Uiteraard wordt met deze informatie zeer vertrouwelijk omgegaan.

Meer informatie.

Topprestatie

Onlangs leverde VU-studente Esmee Visser een absolute topprestatie door een gouden medaille te winnen op de Olympische Spelen. Heeft u leerlingen op school die op sportief of cultureel gebied aan de weg timmeren? Bij de VU kunnen zij gebruikmaken van extra financiële en/of facilitaire voorzieningen.

Meer informatie.

 

Nieuws Geesteswetenschappen
History and International Studies

Per september 2018 start de nieuwe Engelstalige opleiding History and International Studies. Deze in Nederland unieke bacheloropleiding bestudeert hoe samenlevingen zijn verbonden en met globalisering omgaan, nu en in het verleden, en vanuit politiek, economisch, cultureel en religieus perspectief. Studenten leren deze onderwerpen te analyseren met behulp van inzichten uit verschillende disciplines zoals de geschiedenis, economie en internationale betrekkingen, en ze kiezen een moderne taal. Vragen die aan bod komen in vakken zijn onder meer: Sinds wanneer is democratie een global standard? En wat is de invloed van dekolonisatie op Europa, Azië en Afrika?

Meer informatie of neem contact op met dr. Ronald Kroeze, coördinator History and International Studies via d.b.r.kroeze@vu.nl

NIEUWS SOCIALE WETENSCHAPPEN
Uniek aan de VU: ‘Social Sciences for Society’

Tweedejaars studenten in de sociale wetenschappen verdiepen zich gedurende een half jaar in een maatschappelijk thema, namelijk globalisering, diversiteit of digitalisering. Dat doen ze samen met studenten van Bestuurs- en organisatiewetenschap, Communicatiewetenschap, Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie, Politicologie en Sociologie. Studenten zoeken oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van de wereld van vandaag. Omdat exchange studenten aanschuiven bij de drie thema’s wint het interdisciplinaire perspectief aan waarde en is er sprake van ‘internationalisation at home’. Zo leren studenten met en van elkaar, worden geconfronteerd met andere perspectieven en leren te reflecteren op hun eigen perspectief. Wij noemen dat ‘Social Sciences for Society’. Het maakt onze sociaalwetenschappelijke opleidingen aan de VU uniek!

Nieuwe Engelstalige programma's

De bacheloropleiding Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie kent vanaf september 2018 naast het reguliere Nederlandstalige programma ook een Engelstalig programma. Deze track Cultural Anthropology and Development Sociology is interessant voor leerlingen met een Nederlandse of internationale vooropleiding die zich willen buigen over maatschappelijke vraagstukken met een mondiale dimensie. Vanaf september 2019 krijgen ook de bacheloropleidingen Communicatiewetenschap en Politicologie nieuwe Engelstalige tracks, namelijk Communication Science en Political Science: Global Politics. Meer informatie hierover volgt in een volgende Wisselwerk.

 
NIEUWS GEDRAGS- EN BEWEGINGSWETENSCHAPPEN
Proefstuderen Psychologie

Wat houdt de opleiding Psychologie in? En hoe is het om aan de VU te studeren? Voor een antwoord op deze vragen kan uw leerling op woensdag 18 april komen Proefstuderen bij Psychologie. Naast het reguliere programma kan ook gekozen worden voor een geheel Engelstalige bacheloropleiding Psychologie. Interessant voor leerlingen met een internationale vooropleiding maar ook voor Nederlandstaligen die zich willen oriënteren op de internationale arbeidsmarkt.

Aanmelden Proefstuderen

 

Bewegingswetenschappen: extra voorlichting

Op donderdag 19 april organiseert Bewegingswetenschappen een extra voorlichtingsdag, speciaal voor 6 vwo-leerlingen met een profiel N&T + biologie en N&G + natuurkunde. Dit is voor hen interessant als zij in september willen gaan studeren, maar nog geen studiekeuze hebben gemaakt of niet zijn toegelaten tot een studie van hun eerste keuze (bijvoorbeeld Geneeskunde, Fysiotherapie of Tandheelkunde). Tijdens deze dag krijgt uw leerling een goed beeld van de opleiding Bewegingswetenschappen en zijn er docenten en studenten aanwezig bij wie ze met vragen terecht kunnen.

Meer informatie.

 

Nieuws School of Business and Economics
Afschaffing numerus fixus International Business Administration

De numerus fixus voor de bacheloropleiding International Business Administration (IBA) is vervallen. Leerlingen die kiezen voor IBA nemen vanaf dit jaar deel aan de studiekeuzecheck VU Matching. Deze bestaat uit een digitale vragenlijst met een persoonlijk advies en een matchingsdag van de opleiding. Tijdens die dag kunnen uw leerlingen onderwijs volgen en vragen stellen aan studenten en docenten. Want succesvol studeren begint met de juiste studiekeuze!

Meer informatie.

 

Nieuwe internationale bacheloropleidingen

Heeft u leerlingen op school die zich terdege willen voorbereiden op de mondiale arbeidsmarkt? Vanaf september 2018 wordt de voertaal van de bachelors Econometrics and Operations Research en Economics and Business Economics Engels. In het eerste studiejaar is er de keuze om werkgroepen in het Nederlands te volgen.

Nieuws Rechtsgeleerdheid
Rechten studeer je aan de VU

Heeft u leerlingen die geïnteresseerd zijn in een bachelor Rechtsgeleerdheid, Notarieel recht of Criminologie? Hier zijn vijf redenen om Rechten aan de VU te studeren: Onze studenten zijn hier geen nummer. Onze opleidingen zijn kleinschalig en het contact met de docenten is persoonlijk. Veel van onze docenten komen uit de werkpraktijk. Tijdens hun studie brengen studenten de boekenwijsheid zelf ook al in de praktijk. Ze halen méér uit hun studie door alle mogelijkheden die wij bieden om hun studie zelf mede vorm te geven. En natuurlijk: op de bruisende VU campus valt er altijd wat te beleven en is het makkelijk om medestudenten van alle studies die de VU rijk is, te ontmoeten.

Lees hier meer.

OVERIG NIEUWS
VU Studie Inspirator

Eind oktober hebben we de VU Studie Inspirator gelanceerd. Dit is een laagdrempelige online inspiratietool, speciaal voor studiekiezers die nog geen idee hebben wat ze willen studeren. Op basis van hun maatschappelijke interesses ontdekken zij in ongeveer 3,5 minuut welke VU-opleidingen daarbij passen. Inmiddels hebben meer dan 10.000 studiekiezers en hun ouders gebruik gemaakt van deze tool. De reacties zijn erg positief! 

Video Studie Inspirator

 
1 studie, 3 banen

Met een studie aan de VU kunnen uw leerlingen alle kanten op. Dat blijkt maar weer uit de rubriek ‘1 studie, 3 banen’ in ons VU Magazine. Van Communicatiewetenschap tot Aarde en economie en van Politicologie tot Biomedische wetenschappen.

Lees alle rubrieken

 


Foto's: Yvonne Compier en Marieke Wijntjes (rechterfoto)

Wetsvoorstel: halvering collegegeld eerstejaars hoger onderwijs

Het kabinet heeft een wetsvoorstel gemaakt om het collegegeld van eerstejaars studenten te halveren. Daarnaast wil het kabinet dat meer mensen kiezen voor een baan in het onderwijs. Voor studenten aan lerarenopleidingen wil het kabinet daarom zelfs het collegegeld voor 2 studiejaren halveren. Deze verandering moet ingaan vanaf studiejaar 2018-2019. De Tweede en de Eerste Kamer moeten de plannen nog goedkeuren.

Meer informatie.

colofon

Wisselwerk is een uitgave van de Vrije Universiteit Amsterdam voor het voortgezet onderwijs, over VU-voorlichtingsactiviteiten, aansluitingsprojecten en het onderwijs aan de VU.

T 020 5982608
E wisselwerk@vu.nl
I www.vu.nl/decaan