GD Actueel Schaap Geit
Home        Nieuws        Agenda        Over de GD        Contact
   
 
Definitieve leverbotprognose bekend
De eerste helft van dit jaar stond in het teken van een noemenswaardige voorjaarsinfectie, als uitvloeisel van de ernstige leverbotinfectie eind 2012. De droge zomer van 2013 heeft op de meeste plaatsen gezorgd voor weinig extra infectie. In gebieden waar het vochtig is gebleven hebben slakken dieper in de grond kunnen overleven. Door de vele neerslag in september hebben deze slakken vanaf half september hun infectie op het weiland afgezet. Vooral in Zuidwest-Nederland en tussen de grote rivieren mag een infectie worden verwacht. Hetzelfde geldt voor bedrijven met een verhoogde waterstand. Advies is om door middel van mest-onderzoek te controleren of een besmetting met leverbot heeft plaatsgevonden.
Lees meer »
   
ARR/ARR-dieren aanvoeren Laag antibioticumgebruik Onderzoek Linda Tolhoek
       
  GD-klanten kunnen vanaf heden ARR/ARR-dieren aanvoeren met een NSFO-certificaat. Concreet houdt dit in dat het toevoegen van zo’n dier aan het beslag van een door de GD gecertificeerd bedrijf (wanneer van het betreffende dier een certificaat is aangeleverd bij GD) zonder verdere aanvullende voorwaarden zal worden geaccepteerd.   Het antibioticumgebruik in de schapen- en geitenhouderij is laag met gemiddeld ruim 0,5 dierdagdoseringen per jaar op niet-melkleverende bedrijven. Dit blijkt uit het onderzoek dat de GD heeft uitgevoerd in opdracht van staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken en minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.   Mijn naam is Linda Tolhoek. Ik ben 6e jaars studente diergeneeskunde en doe bij GD onderzoek naar melkgeiten die het beeld vertonen van kramperigheid in de achterpoten in combinatie met lijfbieden. Het onderzoek is in augustus gestart door medestudent Thijs Koekkoek met een inventarisatie van het voorkomen van het probleem.  
Meer over scrapie »
Lees meer »
Lees meer »
 
Meer nieuws:
Nieuwe bedrijfsfilm GD
Data-analyse kleine herkauwers
Facturen zonder acceptgirokaart
 
 
Goed om te weten:
Monitoring
GD Certificeringsprogramma’s
GD Keurmerk Zoönosen
 
GDDeventer.com   |   Contact   |   Disclaimer   |   Gegevens wijzigen   |   Afmelden
Volg ons op