GD Actueel Schaap Geit
Home        Nieuws        Agenda        Over de GD        Contact
   
 
Voorlopige leverbotprognose najaar en winter 2014/2015
De Werkgroep Leverbotprognose heeft vroege leverbotinfecties vastgesteld. In gebieden met een hoge grondwaterstand is er een kans op een leverbotbesmetting. De zachte winter heeft ervoor gezorgd dat aanwezige leverbotslakken makkelijk konden overwinteren. Door het vroege voorjaar in 2014 hebben de slakken zich snel kunnen vermeerderen. De maand mei was natter dan gemiddeld en hierdoor hadden uitgescheiden leverboteieren een grote kans om als trilhaarlarve een leverbotslak binnen te dringen. Dit zorgde voor veel besmette slakken die vooral in gebieden met een verhoogde grondwaterstand al in augustus besmettelijke cysten op het gras hebben afgezet. In deze gebieden kan een infectie zijn opgetreden.
Lees meer »
   
 
Eerste bewezen geval van monepantel resistentie bij maagdarmwormen
Op één, en mogelijk twee schapenbedrijven in Nederland blijkt sprake van resistentie van de bloedzuigende lebmaagworm Haemochus contortus voor het middel monepantel. Dit is opmerkelijk omdat het middel pas sinds 2011 op de markt is. Op dit bedrijf is begonnen met het gebruik van monepantel nadat de effectiviteit van ivermectine en doramectine onvoldoende bleek te zijn. Sindsdien heeft de schapenhouder alleen monepantel als ontwormingsmiddel ingezet. Het is in dit stadium nog niet duidelijk hoe resistentie is ontstaan, waarom dit zo snel optreedt en wat de consequenties daarvan zijn. Zodra we daarover meer informatie hebben stelt de GD u daarvan op de hoogte.
Lees meer »
   
GDDiergezondheid.nl   |   Contact   |   Disclaimer   |   Gegevens wijzigen   |   Afmelden
Volg ons op