Kunt u deze e-mailing niet goed lezen of worden de afbeeldingen niet goed weergegeven, volg deze link.
 
  Januari 2020
spacer
 
De zin van schoonheid
De zin van het leven
De zin van kennis
Start in januari: laatste kans!
Cursussen uitgelicht
Maak eenvoudig uw keuze per kennisdomein
Terugblik bij HOVO: Duurzaam voedselsysteem
HOVO verhuist naar het Nieuwe Universiteitsgebouw
Even voorstellen
social-icon   social-icon  
 
HOVO nieuwsbrief header
  De zin van schoonheid kopfoto  
spacer
Zin van schoonheid banner
 
 

Stelt u zich een wereld voor zonder verbeelding. Zonder mooie steden, zonder kunst, zonder creatieve uitspattingen. Hoe saai en troosteloos zou onze omgeving eruitzien als alleen functie leidraad was voor het handelen, zonder oog voor schoonheid. Al in de oudheid zag men het belang van schoonheid, met als gevolg dat wij nog steeds spreken over de zeven wereldwonderen. Maar ook in de afgelopen eeuwen zien we hoe de verbeelding van architecten ons gebouwen hebben nagelaten waar we nog steeds met bewondering naar kijken.

Wonderen van Architectuur

Markante architecten en markante gebouwen: een verrassende insteek van de architectuur, niet vanuit stijlen en periodes, maar vanuit de mens en zijn werk. Van de beroemde Palladio, die de rijken uit Venetië hielp aan fraaie villa’s op het platteland tot Zaha Hadid, die met haar gebouwen iconische landmarks gaf aan plekken over de hele wereld. Maak kennis met Acht markante architecten - Van Palladio tot Hadid (startdatum 05-02-2020)

Wonderen uit de Oudheid

Bij andere HOVO’s geniet ze al een grote bekendheid, bij HOVO Amsterdam is ze voor het eerst in het programma te vinden: Annet van Wiechen. Gespecialiseerd in de oudheid, maar met een heel eigen insteek: in haar cursus over de zeven wereldwonderen gaat ze uit van deze concrete objecten, om van daaruit de culturen te belichten deze wonderen hebben voortgebracht. Zo worden de mysterieuze namen als de hangende tuinen van Babylon, de bibliotheek van Alexandrië en de kolos van Rhodos tot leven gewekt en in hun context geplaatst.

Lees meer over de cursus De zeven wereldwonderen (startdatum 11-02-2020).

 
 
  De zin van het leven kopfoto  
spacer
Zin van het leven banner
 
 
Waar gaat het om in het leven? Wat betekent het om mens te zijn? Wat is de rol van toeval of lot en is er een bedoeling van het bestaan, waarom gebeuren dingen in ons leven? Het zijn allemaal thema’s die in meer of mindere mate voorbij komen in de filosofiecursussen van HOVO.

U kunt zich nog aanmelden voor o.a.:

- Nietzsche's ontdekking van het nihilisme en de post-truth samenleving. Hoe verhouden wij ons tot onze samenleving? Nietzsche schreef al over de mogelijke gevolgen van het zich ontdoen van religie en dogma’s en kan ons helpen om meer inzicht te krijgen in de vragen naar hoe te leven in tijden van nihilisme. Zie Nietzsche’s ontdekking van het nihilisme en de post-truth samenleving (startdatum 03-02-2020).
- Sloterdijk: Je moet je leven veranderen. Autonomie van de mens lijkt mooi, maar kunnen we ook de verantwoordelijkheid dragen die deze vrijheid met zich meebrengt? De hedendaagse denker Sloterdijk helpt om een weg te vinden in het leven, zonder de vrijheid op te geven. Drs. Petra Bolhuis en drs. Theo Meereboer nemen u dit voorjaar mee in de zoektocht naar het antwoord op de vraag wat een autonoom leven is. Aan de hand de methodiek van Peter Sloterdijk wordt u meegevoerd op een filosofische reis met onder andere Rilke, Nietzsche en Jonas als metgezellen om zo gezamenlijk tot nieuwe ideeën over autonoom leven te komen (start 03-02-2020).
 
 
  De zin van kennis kopfoto  
spacer
Banner zin van kennis
 
 

Samenhang zien tussen feiten en ervaringen is in zichzelf een bron van zin. Om onze complexe, soms verwarrende wereld, beter te kunnen duiden helpt het daarom de onderlinge samenhang tussen feiten en gebeurtenissen te zien.

De volgende cursussen zijn dan bij uitstek geschikt om meer samenhang te zien in alle feiten die het nieuws ons brengt:

- China: kans of bedreiging? Econoom Ruud Knaack verkent de rol van China op het economische wereldtoneel – China is momenteel wellicht het meest genoemde land in de krant, en niet altijd zonder zorgen. Deze cursus belicht het moderniseringsproces en haar (geopolitieke) gevolgen (start 05-02-2020).

- Inleiding in de Islam. De VU-docenten die deze cursus geven, laten u niet alleen het ontstaan en de verschijningsvormen van de Islam zien, maar ook hoe deze in Nederland zijn vorm vinden. Een zeer actueel thema dat vraagt om feiten en contexten (start 06-02-2020).

- Populisme – de ideologie van de toekomst? Van Trump tot Baudet – de term populisme is niet meer weg te denken uit het politiek debat. Wat brengt de term ons, hoe verhouden we ons ertoe en wat kunnen we ermee? (startdatum 03-02-2020).

- Denken over hersenen. Wat is de invloed van neurowetenschap op onze maatschappij? Die vraag is leidend in deze multidiscplinaire cursus (start 27-02-2020).
 
 
  Start in januari: laatste kans! kopfoto  
spacer
Olympische Spelen versie 2
 
 

De Olympische Spelen: Van Olympia naar Tokyo en weer terug?

De Olympische Spelen: een millenia oud fenomeen dat zowel ons als de oude Grieken in zijn greep kreeg. Hoe kan het dat de Spelen mensen al zo lang raken en bewegen - zelfs zo erg dat we speciaal een wintervariant in het leven hebben geroepen? Ontdek het tijdens deze cursus van prof. dr. Fik Meijer!   

Wat voor ontwikkeling hebben de Olympische Spelen meegemaakt sinds hun ontstaan in de Oudheid tot en met nu? Fik Meijer gaat in januari 2020 in vier colleges in op de Olympische Spelen: hoe deze werden geboren in de Griekse stadstaten, hoe de Romeinen de Spelen adapteerden en aanpasten om te voldoen aan hun spektakelzucht, om vervolgens te eindigen met de wedergeboorte van het Olympische gedachtegoed in de negentiende eeuw wat heeft geleid tot onze hedendaagse Olympische Spelen. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar, dus meld u snel aan! Lees meer over de cursus De Olympische Spelen: Van Olympia naar Tokyo en weer terug?

Studiedag: China in één dag

Wilt u uw Aziatische blik verder ontwikkelen? Dan kunt u terecht bij Evert Jan Ouweneel. Hij neemt u op zaterdag 11 januari 2020 mee naar China op de hem kenmerkende wijze – in volle vaart, met aandacht voor grote lijnen en brede bewegingen door het verleden, heden en naar de toekomst. Lees meer over de studiedag China in één dag. Er zijn nog enkele plaatsen vrij!

HOVO Extra

De studiedagen maken onderdeel van HOVO Extra, een programma waar alle leeftijden welkom zijn! HOVO Extra omvat lezingen en studiedagen waar geen leeftijdgrens aan verbonden is. Voor HOVO-cursisten dé kans om jongere vrienden, vriendinnen, (klein)kinderen, of familie mee te nemen naar de VU Campus! Meer informatie over HOVO Extra vindt u op onze website.

 
 
  Cursussen uitgelicht kopfoto  
spacer
Cursussen uitgelicht jan 2020
 
 
Cursussen in de filosofie

Hannah Arendt over Immanuel Kant: Overeenkomsten en verschillen
In deze interdisciplinaire cursus op het snijvlak politiek en filosofie duikt u in het gedachtegoed van zowel de bekende Pruisische filosoof Immanuel Kant als de invloedrijke politieke denkster Hannah Arendt. 

Hannah Arendt (1906-1975) maakte als veertienjarige kennis met filosofie toen ze het werk van Immanuel Kant (1724-1806) las. Tegen de achtergrond van het opkomende fascisme en nationaal-socialisme ontwikkelde Arendt haar eigen filosofie die vooral gericht was op de politieke realiteit. Toch heeft de thematiek van Kant haar altijd bezig gehouden. Vooral aan het eind van haar leven heeft ze zijn filosofie uitgebreid tegen het licht gehouden in het kader van haar laatste publicatie The Life of the Mind.

Tijdens deze cursus zult u teksten van Arendt over Kant lezen en Kant zelf, waardoor u beide denkers goed leert kennen.
Lees meer over de cursus Hannah Arendt over Immanuel Kant: Overeenkomsten en verschillen.

Naar een nieuw humanisme?
Het boek Beginnen met Filosofie van de Franse filosoof Luc Ferry valt beslist indrukwekkend te noemen. Hij nodigt ons uit om de grote systemen van de westerse filosofie met elkaar te vergelijken. Daartoe wordt een indeling in theorie, ethiek en zingeving toegepast, die ons helpt een systeem snel te doorzien. En aldus zijn we in staat van de geschiedenis te leren. 

In deze cursus maakt u aan de hand van Ferry kennis met de grote systemen van de Griekse, de christelijke en de verlichtingsfilosofie. We zien hoe langzaam maar zeker een uniek drama van het westers denken tot ontplooiing komt. De Franse denker wil laten zien dat de geschiedenis juist toewerkt naar een vernieuwd soort, niet-metafysisch humanisme. Ferry is een inspiratie voor iedereen die dieper wil nadenken over de kwetsbaarheid van het humanisme en haar mogelijkheden in onze tijd. Lees meer over de cursus Naar een nieuw humanisme?

Cursussen in exacte en medische wetenschap

Elementaire kansrekening: Fundamenten en toepassingen
Kansen een exacte wetenschap? Dat klinkt paradoxaal. Dr. Rein Nobel laat u zien in deze cursus dat kansen en kansberekening een heuse wetenschap is en dat al eeuwen lang. Sinds de Renaissance hebben vele geleerden nagedacht over kwesties als kansen en voorspellen, allereerst op het gebied van dobbel- en kaartspelen. Dat onderzoek is het startpunt geweest van het vak kansrekening, dat in de zeventiende eeuw door Huygens, Pascal en Fermat voor het eerst wiskundig is opgezet. Pas in de twintigste eeuw werd de kansrekening een volwaardig wiskundevak werd, dankzij de axiomatisering van Kolmogorov (1933). 

Tegenwoordig duikt de kansrekening overal op - van weersvoorspelling tot aankopenhandel- maar in deze cursus beperken we ons tot een allereerste inleiding, dat is al moeilijk en omvangrijk genoeg! Lees meer over Elementaire kansrekening: Fundamenten en toepassingen.

De evolutie van samenwerking
In het licht van Darwins 'survival of the fittest' theorie is samenwerking eigenlijk maar moeilijk te verklaren. Immers gaat het er daar om dat de sterkste en best aangepaste individuen van de populatie overleven en zo hun genen doorgeven waardoor de soort zich verbeterd. Als het zo zwart-wit is, waarom zien we dan zo vaak samenwerking in het dierenrijk? Waarom offeren dieren zich op voor soortgenoten? En waarom gaan twee niet-verwante organismen een samenwerking aan tot wederzijds ─ maar vaak ook tot eenzijdig voordeel? 

De mechanismen achter de evolutie blijken vele malen subtieler en complexer te zijn dan men toen voorzag: het basale ‘overleven van de best aangepaste’ blijkt vele varianten te kennen. Eén daarvan is het samenwerken tussen verschillende soorten: co-evolutie. Waarom gebeurt dit, hoe gebeurt het en waartoe leidt het? Deze vragen en hun fascinerende antwoorden zijn leidend in de cursus De evolutie van samenwerking die 12 februari van start gaat onder leiding van emeritus hoogleraar Nico van Straalen.

 
 
  Maak eenvoudig uw keuze per kennisdomein kopfoto  
spacer
Cursusgids2020 650x260
 
 

U kunt hier direct doorklikken naar het kennisgebied dat u boeit en naar de cursussen die u aanspreken.

- Kunstgeschiedenis en architectuur. Onder andere cursussen uit de leergangen Kunstgeschiedenis en Kunst in context, maar ook ons aanbod over specifieke kunstenaars en thema’s, zoals Rafael, kleur in de kunst, modern design en markante architecten.

- (Cultuur)geschiedenis. Met onder meer de Nederlandse geschiedenis in Europese context, Napoleon, de bevrijding van Nederland en Europa, populisme, de zeven wereldwonderen en Japan en de natuur (laatste plaatsen).

- Muziek en letteren. Op muziekgebied bieden we de leergang Westerse muziekgeschiedenis (Romantiek), Beethoven en muzikale vormleer. Op het gebied van literatuur is de keuze royaal: Achter de Wolga en de Oeral (laatste plaatsen!), de twee Duitse Nobelprijswinnaars Thomas Mann en Günther Grass, Schrijvende artsen en de Magie van de grote romans.

- Filosofie en religie. Zowel twee leergangen op het gebied van filosofiegeschiedenis als cursussen over grote menselijke thema’s, aan de hand van Nietzsche, Sloterdijk of Schopenhauer. En diverse cursussen die een nieuw licht op religie werpen (Sporen in Amsterdam, de Islam, en Anders kijken in de kerk).

- Mens en maatschappij. Een brede keuze: Hoe dacht Arendt over Kant; Bestaat Europa, het Midden-Oosten en China’s economie en de leergang Psychologie. En: wat is de invloed van neurowetenschap in onze maatschappij?

- Exact en medisch. Van biologie tot sterrenkunde: over de evolutie van samenwerking (biologie), planeten in ons zonnestelsel (sterrenkunde), het landschap van nu en de ijstijden van toen (geografie), en de dynamiek van de Nederlandse kust (geografie) en kansrekening.

 
 
  Even voorstellen kopfoto  
spacer
  Terugblik bij HOVO: Duurzaam voedselsysteem kopfoto  
spacer
  HOVO verhuist naar het Nieuwe Universiteitsgebouw kopfoto  
spacer
Nieuw Universiteitsgebouw
 
 
 
 
  Colofon kopfoto  
spacer