Bekijk hier de online versie | 18-04-2013
Nieuwsbrief CertoPlan
 
Projecteringsdeskundige Ontruimingsalarminstallaties en examinering

Graag brengen wij u op de hoogte van het volgende.

De norm voor ontruimingsalarminstallaties, NEN 2575, is aangepast aan de laatste inzichten.

In de loop der jaren is de norm steeds uitgebreider geworden, waarbij de eisen voor de verschillende typen ontruimingsalarminstallaties door elkaar heen lopen. Daarom heeft de normcommissie besloten de norm in delen te publiceren. Deze omvat vijf delen:

deel 1 – algemeen

deel 2 – luidalarm – ontruimingsalarminstallaties type A

deel 3 – luidalarm – ontruimingsalarminstallaties type B

deel 4 – stilalarm – draadloze stilalarminstallatie

deel 5 – stilalarm – attentiepanelen

Behoudens dat de herziene norm opgesplitst is in vijf delen, zijn er een aantal belangrijke wijzigingen en aanvullingen gerealiseerd. De belangrijkste zijn:

  • de norm is aangepast aan de recente EN normen die door CEN zijn gepubliceerd;
  • er is een projectierichtlijn voor luidsprekers en signaalgevers opgenomen;
  • de meetmethodiek voor spraakverstaanbaarheid is verder uitgewerkt;
  • de norm sluit wat betreft netwerken en integratie aan bij de norm voor brandmeldinstallaties NEN 2535:2009.

De eind- en toetstermen zijn ook aangepast aan bovenstaande. De aangepaste eind- en toetstermen zijn terug te vinden op onze website.

Met ingang van het examen Projecteringsdeskundige Ontruimingsalarminstallaties op 13 november 2013 zal er op basis van NEN 2575: 2012 (alle delen) en de aangepaste eind- en toetstermen geëxamineerd gaan worden.

In welke vorm (bijvoorbeeld modulair) wij de examens vanaf november a.s. af gaan nemen, zullen wij uiterlijk in juli 2013 bekend maken.

Geplande examens tot en met juli 2013

Schrijf u nu in voor de volgende examens!

23 mei 2013

Sprinkler I

23 mei 2013

Sprinkler II

30 mei 2013

REOB / Amsterdam

31 mei 2013

REOB / Breda

13 juni 2013

Installatiedeskundige Camerasystemen

13 juni 2013

Projecteringsdeskundige Camerasystemen

17 juni 2013

Installatiedeskundige BMI

18 juni 2013

Installatiedeskundige RBS

18 juni 2013

Onderhoudsdeskundige RBS

18 juni 2013

Ontwerpdeskundige RBS

20 juni 2013

Brandpreventie deskundige I

25 juni 2013

REOB / Zaltbommel

27 juni 2013

REOB / Breda

28 juni 2013

REOB / Amsterdam

2 juli 2013

Projecteringsdeskundige BMI

3 juli 2013

Onderhoudsdeskundige BMI

De aanmeldingsformulieren kunt u terugvinden op onze website.

Wist u dat

 

Nieuwsbrief niet meer ontvangen: Afmelden