Kunt u deze e-mailing niet goed lezen of worden de afbeeldingen niet goed weergegeven, volg deze link.
Vrije Universiteit Amsterdam COM-Zine
  Editie najaar 2018
VOOR DECANEN, MENTOREN EN DOCENTEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS
IN DEZE EDITIE
OVER DEZE NIEUWSBRIEF
AGENDA
ONTWIKKELINGEN OP ONDERWIJSGEBIED
Nieuws Geesteswetenschappen
NIEUWS SOCIALE WETENSCHAPPEN
Nieuws Stuart Mill College (PPE)
NIEUWS BETA WETENSCHAPPEN
Nieuws Faculteit Religie en Theologie
Nieuws School of Business and Economics
Nieuws Rechtsgeleerdheid
Nieuws Amsterdam University College
OVERIG NIEUWS
header sept 2014
OVER DEZE NIEUWSBRIEF

De VU geeft speciaal voor decanen, mentoren en docenten in het voortgezet onderwijs Wisselwerk uit. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over onderwijsontwikkelingen, onze opleidingen en allerlei nieuws dat direct te maken heeft met de VU. Zo kunt u uw leerlingen en hun ouders zo goed mogelijk adviseren over een studiekeuze.

Informatie uit de nieuwsbrief is ook terug te vinden op www.vu.nl/decaan. Voor aanvragen van voorlichtingsbijeenkomsten, informatiemarkten en dergelijke bij u op school kunt u mailen naar scholen.mc@vu.nl.

AGENDA
2 en 3 november: VU Bachelordag

Vanwege de grote populariteit van de VU Bachelordag kunnen uw leerlingen dit jaar uit twee dagen kiezen. Op vrijdagavond 2 en zaterdag 3 november zijn ze van harte welkom om kennis te komen maken met de VU en de opleidingen die wij aanbieden. Het programma van beide dagen is vergelijkbaar en start met een Kick-off vol informatie over studeren aan de VU. Daarna kunnen uw leerlingen vele informatierondes en de informatiemarkt bezoeken, waar ze o.a. kennis kan maken met studie- en gezelligheidsverenigingen en meer te weten komen over leuke studenten-initiatieven zoals onze Green Office. Verder beantwoorden onze studenten hier graag alle vragen die uw leerlingen hebben. Voor leerlingen die nog twijfelen over hun studiekeuze, zijn er verschillende studiekeuzeworkshops. 

 


Op Campus Uilenstede kan een kijkje genomen worden bij onze studentenwoningen.

Aanmelden VU Bachelordag

Proefstuderen

Willen uw leerlingen meer weten van een bepaalde opleiding? Wijs ze dan op onze verdiepende activiteiten, zoals een dagje Proefstuderen of meelopen. Onder begeleiding van studenten van de opleiding volgen ze bijvoorbeeld een hoorcollege of nemen ze deel aan werkgroepen. Deze activiteiten zijn een goede inhoudelijke aanvulling binnen het studiekeuzeproces en helpen uw leerlingen nog beter bepalen welke opleiding het beste bij ze past. 

Vooraanmelden Proefstuderen

 
ONTWIKKELINGEN OP ONDERWIJSGEBIED
Pre-University College

Het Pre-University College is een netwerk van 45 vo-scholen in en rondom Amsterdam en de VU. Het Pre-University College is bedoeld voor zowel docenten als leerlingen. En dan met name voor eerste generatie-leerlingen, waarvan de ouders niet op een universiteit hebben gestudeerd. Het Pre-University College wil de aansluiting tussen het vo en wo verbeteren en wil leerlingen kennis laten maken met de universiteit. We bieden leerlingen verschillende uitdagende programma’s zoals masterclasses en het 3e klas profielkeuze traject. Docenten kunnen programma’s volgen als nascholing profielwerkstukken en professionaliseringsteams over talentbeleid.

Meer informatie

Studeren met een beperking

Omdat de VU passend onderwijs belangrijk vindt, bieden we ondersteuning aan studenten die dit op grond van hun beperking nodig hebben. Is er sprake van dyslexie, een functiebeperking of een (chronische) ziekte? Zijn er voorzieningen nodig bij het studeren? Studenten kunnen dit bij hun aanmelding al aangeven. Uiteraard wordt met deze informatie zeer vertrouwelijk omgegaan.

Meer informatie.

Ontwikkeling voorlichting bacheloropleidingen met thema ‘Geluk’

Speciaal voor 4- en 5-vwo’ers ontwikkelt de VU een presentatie rondom het thema 'Geluk'. Dit wordt een laagdrempelige en aansprekende presentatie, waarbij we op een inspirerende wijze o.a. de opleidingen Psychologie, Pedagogische wetenschappen, Universitaire Pabo en Bewegingswetenschappen presenteren. Wat is geluk? En op welke manieren kun je naar geluk kijken? Denk bijvoorbeeld aan het bestuderen van het menselijk gedrag, de werking van het brein, de opvoeding van kinderen en de ontwikkeling van het onderwijs. Mogelijkerwijs sluiten nog meer VU-opleidingen aan op de Geluk-presentatie. We verwachten de presentatie vanaf eind oktober/ begin november aan te kunnen bieden.

Vragen of meer informatie? Mail naar scholen.mc@vu.nl.

NIEUWS BETA WETENSCHAPPEN
Bachelor Lifestyle Informatics wordt Engelstalige studie Artificial Intelligence


Vanaf dit studiejaar gaat de kunstmatige intelligentie bacheloropleiding Lifestyle Informatics aan de VU verder onder de naam Artificial Intelligence. Deze studie is nu volledig Engelstalig en ook toegankelijk voor internationale studenten. De opleiding kent twee varianten: Intelligent Systems en Socially Aware Computing. Studenten kiezen een van beide richtingen, maar kunnen eenvoudig overstappen.

 
Bachelor Mechanical Engineering/ Werktuigbouwkunde aan de VU

Vanaf september 2019 is het mogelijk om Werktuigbouwkunde/ Mechanical Engineering in Amsterdam te studeren. De Universiteit Twente (UT) en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) bieden deze opleiding gezamenlijk aan.

Door het aanbieden van een brede engineering bachelor in Amsterdam hopen de VU en UT meer jongeren in de regio Noord-Holland en omstreken te interesseren voor een carrière in de technologie en tegemoet te komen aan het enorme tekort aan hooggekwalificeerd technisch geschoold personeel in Nederland.

 

Het driejarige bachelorprogramma is geschikt voor scholieren met het profiel Natuur & Techniek of een ander profiel met Wiskunde B en Natuurkunde.

Vanaf medio oktober is informatie te vinden op de bachelorwebsite van de VU.

Nieuws Geesteswetenschappen
Introductie ACASA Bachelors
ACASA is het wetenschappelijk expertisecentrum op het gebied van oudheidwetenschappen en oude geschiedenis waarin de VU en de UvA hun krachten bundelen. Van 5 t/m 7 september vond voor de Bacheloropleidingen Oudheidwetenschappen, Archeologie en Griekse en Latijnse Taal en Cultuur (GLTC) het introductieprogramma plaats. De eerstejaarsstudenten maakten kennis met hun studie, Amsterdam, studieverenigingen en vooral met hun nieuwe medestudenten. Met mini-colleges werden de archeologische, letterkundige én historische perspectieven van het thema ‘De Bataafse Opstand’ belicht. De studenten gingen ook op excursie naar Below the Surface en Paleis Amsterdam, en volgden een workshop ‘Pitchen en presenteren’.
NIEUWS SOCIALE WETENSCHAPPEN
Nieuwe Engelstalige afstudeerrichting Communicatiewetenschap

De bacheloropleiding Communicatiewetenschap biedt vanaf september 2019 een Engelstalige afstudeerrichting aan: Communication Science . Als een leerling voor de Nederlandse afstudeerrichting kiest, zijn de meeste hoorcolleges ook in het Engels. Werkgroepen en vakken uit de academische kern zijn in het Nederlands.

Meer informatie

 
Twee bacheloropleidingen hoogst beoordeeld in NSE

De opleidingen Politicologie en Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie aan de VU zijn de best beoordeelde opleidingen binnen hun studiegebied in de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2018. Studenten beoordelen de opleidingen goed op onder andere wetenschappelijke vaardigheden, voorbereiding op de beroepsloopbaan, informatievoorziening en mate van uitdaging in het onderwijs. Verder scoort de Faculteit der Sociale Wetenschappen goed op studierooster en studielast. De faculteit is trots op deze resultaten. Het laat zien dat de stappen die het afgelopen jaar zijn gezet om het onderwijs te verbeteren, hebben geloond.

Meer informatie

Nieuwe Engelstalige afstudeerrichting Politicologie

De bacheloropleiding Politicologie kent vanaf september 2019 naast het reguliere Nederlandstalige programma ook een Engelstalige afstudeerrichting: Political Science: Global Politics. Deze afstudeerrichting heeft een sterke internationale oriëntatie en de voertaal past nu beter bij de inhoud van de opleiding. Dus zijn er bij u op school leerlingen die het interessant vinden om de Nederlandse politiek vanuit internationaal perspectief te bekijken? Dan is de track Global Politics voor hen mogelijk aantrekkelijk.

Meer informatie

 
Succesvolle start nieuwe Engelstalige track!
De bacheloropleiding Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie is vanaf september 2018 gestart met de Engelstalige track Cultural Anthropology and Development Sociology. Dit jaar mogen we voor deze nieuwe track 63 studenten verwelkomen! Meer dan de helft van deze studenten is internationaal en afkomstig van over de hele wereld. De track Cultural Anthropology and Development Sociology is interessant voor leerlingen met een Nederlandse of internationale vooropleiding die zich binnen het International Classroom concept willen buigen over maatschappelijke vraagstukken met een mondiale dimensie.
Nieuws Stuart Mill College (PPE)
Summer School in Mumbai

Twintig Philosophy, Politics and Economics (PPE) studenten volgden deze zomer een week lang Summer School, in samenwerking georganiseerd door het John Stuart Mill College en Universität Hamburg. De Summer School vond voor de vijfde keer plaats bij een van onze partnerinstellingen, the Indira Gahdhi Institute of Development Research (IGIDR). Het thema van dit jaar was ‘Markets, Rules and Choice’. Tijdens deze enerverende week hadden de studenten de kans om vakken te volgen en samen met een groep Indiase studenten te wonen en studeren op de campus in Mumbai.

 

Philosophy, Politics and Economics (PPE) Student Experience
My name is Hendrik and I am part of the ‘first generation‘ of PPE students at VU Amsterdam. PPE is a community of students from various backgrounds and the perfect place for ambitious, open-minded individuals to start their academic or professional career. The courses are challenging, though highly rewarding. After choosing from the extensive course offerings in the second year you can go on exchange at amazing universities throughout the world or do an internship in your third year. Throughout our studies, we have the opportunity to attend inspiring extracurricular events. The programme has really changed my way of thinking”.
 
Nieuws Faculteit Religie en Theologie
Nieuwe naam Faculteit der Godgeleerdheid: Religie en Theologie
In de laatste vijftien jaar heeft de faculteit zich verbreed van protestantse predikantenopleiding tot het academische kenniscentrum voor religie en samenleving van vandaag. Met de nieuwe naam Religie en Theologie stelt de faculteit het onderzoek naar en onderwijs over religie in de hedendaagse samenleving centraal zonder haar stevige positie en netwerk in de klassieke theologie op te geven. De komende jaren krijgt de faculteit onder meer een nieuw onderzoekscentrum voor Religie en Duurzaamheid en nieuwe leerstoelen zoals Hindoeïsme en Samenleving en Klinische Godsdienstpsychologie.
 

Meer informatie via Joke van Saane, hoogleraar godsdienstpsychologie: j.w.van.saane@vu.nl of 020-5984146. Bij geen gehoor: secretariaat via 020-5986620

Nieuws School of Business and Economics
Econometrie en Operationele Research hoogst beoordeeld in NSE

De opleiding Econometrie en Operationele Research aan de VU is de best beoordeelde opleiding binnen dit studiegebied in de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2018. De studenttevredenheid is hoog. Onder andere sfeer, inhoud van het programma, docenten, studiebegeleiding, informatievoorziening en mate van uitdaging in het onderwijs worden bovengemiddeld beoordeeld. De faculteit is trots op deze resultaten!

Meer informatie

Nieuws Rechtsgeleerdheid
Nieuwe activiteiten scholenvoorlichting Rechtsgeleerdheid
Naast de mogelijkheid tot een opleidingspresentatie, biedt de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid nu ook een andere manier om leerlingen enthousiast te maken. Breng uw leerlingen op een interactieve manier in contact met het recht! Denk hierbij aan een oefenrechtbank waarin studenten en docenten van de opleiding een strafzaak naspelen en ondertussen de werking van het recht uitleggen. Of nodig de opleiding uit om samen met uw leerlingen een discussie te voeren over een actueel onderwerp waarbij het vakgebied Rechtsgeleerdheid wordt toegelicht. Deze extra voorlichtingsmogelijkheden zijn binnenkort zichtbaar in het aanvraagformulier voor scholenbezoek. Neem voor meer informatie contact met ons op.
 
Bacheloropleiding Notarieel Recht hoogst beoordeeld in NSE

De opleiding Notareel Recht aan de VU is de best beoordeelde opleiding binnen dit studiegebied in de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2018. Vooral de algemene en wetenschappelijke vaardigheden, voorbereiding op beroepsloopbaan en studiebegeleiding scoren goed. De faculteit is trots op deze resultaten!

Meer informatie
 
Unieke nieuwe internationale bacheloropleiding Law in Society
De omgang met grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd vraagt om juristen die kunnen samenwerken in internationale en interdisciplinaire teams. En die begrijpen hoe wetten en regels ingezet kunnen worden voor het beïnvloeden van overtuigingen en gedrag. De bachelor Law in Society sluit hier uitstekend op aan dankzij een uniek onderwijsprogramma dat rechtswetenschappen, sociale wetenschappen en empirische onderzoeksvaardigheden combineert. Studenten benaderen vanuit verschillende disciplines lokale en internationale issues die gerelateerd zijn aan vier hoofdthema’s: security, globalization of markets, migration, sustainability. De nieuwe bacheloropleiding Law in Society start in september 2019 en is volledig Engelstalig.
Nieuws Amsterdam University College
AUC Student Experience Day: Een voorproefje op de studie Liberal Arts & Sciences 

Op 28 november organiseert het Amsterdam University College (AUC) een ‘Student Experience Day’ voor 5- en 6-vwo’ers. Uw leerlingen kunnen tijdens een dag Proefstuderen huidige AUC studenten ontmoeten en samen speciaal ontwikkelde proefcolleges volgen. Er is ook voldoende ruimte om vragen te stellen. In de middag is er een door studenten verzorgde campustour waarbij enkele kamers in de ‘dorms’ bezichtigd kunnen worden. Mocht u als decaan vragen hebben over het studieprogramma van het AUC, kunt u contact opnemen via info@auc.nl.

 

Aanmelden student experience

OVERIG NIEUWS
VU Studie Inspirator

Afgelopen studiejaar lanceerden we de VU Studie Inspirator. Dit is een laagdrempelige online inspiratietool, speciaal voor leerlingen die nog geen idee hebben wat ze willen studeren. Op basis van hun maatschappelijke interesses ontdekken zij in ongeveer 3,5 minuut welke VU-opleidingen daarbij passen. Inmiddels hebben meer dan 10.000 leerlingen en hun ouders gebruik gemaakt van deze tool. De reacties die we ontvangen zijn zeer positief! 

Video Studie Inspirator

 
1 studie, 3 banen

Met een studie aan de VU kunnen uw leerlingen alle kanten op. Dat blijkt maar weer uit de rubriek ‘1 studie, 3 banen’ in ons VU Magazine. Van Wiskunde tot Aarde en economie en van Politicologie tot Biomedische wetenschappen.

Lees alle rubrieken

 


Foto's: Yvonne Compier en Marieke Wijntjes (rechterfoto)

colofon

Wisselwerk is een uitgave van de Vrije Universiteit Amsterdam voor het voortgezet onderwijs, over VU-voorlichtingsactiviteiten, aansluitingsprojecten en het onderwijs aan de VU.

T 020 5982608
E wisselwerk@vu.nl
I www.vu.nl/decaan