Bekijk de webversie | klik hier als u deze mail niet goed kunt lezen
Studeer in Den Haag
27 december 2011
Bomen voor de toekomst

De gemeente Den Haag geeft ieder kwartaal bij het wisselen van de seizoenen een bomennieuwsbrief uit. Hierin staan wetenswaardigheden over bomen en boomprojecten in Den Haag. Veel leesplezier in deze wintereditie van Bomennieuwsbrief 32.

Het planten van bomen in volle gang

Het planten van bomen in volle gang

De winter laat langer op zich wachten. Goed nieuws voor de Haagse bomenplanters. Vorig jaar konden zij in november al niks meer doen, nu zijn alle bomen al geplant die voor dit najaar in de planning stonden. Om een paar aantallen en projecten te noemen:

  • Paul Krugerlaan 20 bomen geplant.
  • De Mient 40 bomen geplant.
  • Loosduinse Hoofdstraat 35 bomen geplant.
  • La Reijweg 150 bomen geplant.
  • Reguliere vervanging van uitgevallen bomen, bijna 500 bomen geplant.

Ook na de jaarwisseling gaat het planten van bomen door want voor we het weten komt het eerste loof alweer te voorschijn.


De nieuwe La Reijweg aangekleed

De nieuwe La Reijweg aangekleed

De La Reijweg is de afgelopen maanden stevig onder handen genomen. Door de nieuwe inrichting is het nu veiliger voor de fietsers, zijn er meer parkeerplaatsen en is de overlast die veel bewoners hadden van de vorige bomen weggenomen.
In de afgelopen weken zijn de vervangende bomen geplant. Aan de huizenzijden zijn alleen al 120 valse christusdoorns geplant. Daarnaast zijn nog tientallen bomen en struiken in de vernieuwde middenberm geplant.
De valse christusdoorn zorgt in de toekomst voor minder overlast voor de bewoners omdat de kroon 'lichter' is. Veel oude bomen in de middenberm konden gespaard blijven waardoor de groene beleving op korte termijn gespaard blijft.


Monumentale kastanjebomen Koninginnegracht

Monumentale kastanjebomen Koninginnegracht

In februari 2011 heeft de gemeenteraad besloten om bij de vervanging van de sporen van de trambaan aan de Koninginnegracht, 6 miljoen euro extra te investeren om de monumentale bomen te kunnen sparen. Hierdoor komt de tram verder van de bomen af te rijden.
Bij het vervangen en verleggen van de tramsporen is het onvermijdelijk dat een beperkt deel van het bestaande wortelpakket wordt beschadigd. Om na te gaan wat de impact is geweest van de werkzaamheden op de stabiliteit van de bomen, is in november een trekproef uitgevoerd op een aantal van de kastanjebomen. Een simulatieprogramma berekent wat de huidige stabiliteit is. Na de spoorvervanging wordt dit opnieuw gedaan en wordt bepaald of de werkzaamheden van invloed zijn geweest op de stabiliteit.

Voordat de werkzaamheden aan de trambaan starten, worden de bomen goed voorbereid op het graafwerk. De groeiplaatsen van de monumentale kastanjes worden verbeterd. Begin december is gestart om per boom ongeveer 40 gaten in de bodem te boren. De gaten worden met goede bomengrond opgevuld zodat de bomen ook in de diepte een goed wortelgestel kunnen ontwikkelen. Boomwortelgroei gaat ook in de winter door dus voordat de werkzaamheden aan het spoor eind 2012 starten, kunnen de bomen al flink van de bodemverbetering hebben geprofiteerd.


Oudste bomen zijn dennen

Oudste bomen zijn dennen

De den is een boom die heel goed geschikt is om op droge zandige bodems te groeien. In Den Haag groeien ze onder andere in de duinen. Pas is gebleken dat de oudste bomen ter wereld dennen zijn, die langs de poolcirkel groeien. Door de extreme weersomstandigheden rond de poolcirkel groeien de bomen daar heel langzaam. Wetenschappers hebben vastgesteld dat de oudste exemplaren meer dan 10.000 jaar oud zijn. Tot nu toe was aangenomen dat een dennensoort in de Rocky Mountains met ca. 6.000 jaar de oudste boom op aarde is.


Blanke duintoppen terug in het Westduinpark

Blanke duintoppen terug in het Westduinpark

Samen met de provincie Zuid-Holland brengen we de blanke duintoppen weer terug in het Westduinpark. Het spel van zand, zee, zout en wind krijgt weer de ruimte. Het is een grote klus om het 200 hectare grote gebied in oorspronkelijke staat terug te brengen.
De zuidhellingen van de duintoppen worden vrijgemaakt van begroeiing. Ongeveer 1.300 bomen worden verwijderd. De bovenste laag voedselrijk zand wordt afgeplagd en afgevoerd. Asfaltpaden verdwijnen en er komen schelpen- en zandpaden voor terug. Kleine en grote grazers zoals paarden of runderen gaan in de wintermaanden het gebied beheren. Er komen aparte afrasteringen en veeroosters.
Wandelaars, fietsers en ruiters zijn ook tijdens de werkzaamheden welkom in het gebied. Honden moeten aan de lijn. Houdt u wel rekening met de machines die in het gebied aanwezig zijn.
Tijdens het broedseizoen (half maart tot en met september 2012) wordt er niet gewerkt. De werkzaamheden duren tot medio maart 2013.


Kinderen planten bomen met elemenTree en de Gemeente

Kinderen planten bomen met elemenTree en de Gemeente

Op vrijdag 9 december 2011 heeft groep 8 van de Liduina Basisschool aan de Amalia van Solmsstraat, samen met gemeente Den Haag en Stichting elemenTree bomen geplant. Stichting elemenTree gaf eerst in de klas een korte les over bomen. Daarna namen de kinderen zelf de schop in de hand om samen 18 mooie bomen te planten in de 3e Louise de Colignystraat. 'De straat zal er flink van opfleuren, vooral als de bomen (sierkersen en valse christusdoorns) volgend voorjaar in bloei staan.'
De gemeente werkt vaker samen met de stichting elemenTree, denk maar aan de Haagse Bomenweek!In deze nieuwsbrief

Het planten van bomen in volle gang

De nieuwe La Reijweg aangekleed

Monumentale kastanjebomen Koninginnegracht

Oudste bomen zijn dennen

Blanke duintoppen terug in het Westduinpark

Kinderen planten bomen met elemenTree en de Gemeente


Colofon

Deze nieuwsbrief met wetenswaardigheden over de Haagse bomen wordt gemaakt door de gemeente Den Haag. Heb je een vraag over bomen, een opmerking of een idee? Stuur een email.


Den Haag © 2011 proclaimer | afmelden