GD Actueel Veterinair
Home        Nieuws        Agenda        Over de GD        Contact
   
 
Ontwikkelingen BVD type 2
Omdat er bij de GD Veekijker meldingen zijn gedaan waar we u graag van op de hoogte brengen, sturen we u hierbij een extra nieuwsbrief.
Inloggen op DAP-contact »
  Rund  
BVD type 2 Toxocara Vitulorum Pilot naar kleine kalfjes
  Runderen   Blonde d'aquitaine   Kalveren  
  Op een vleeskalverbedrijf in Noord-Brabant is een infectie met BVD type 2 vastgesteld. Naar verwachting zijn naast genoemd bedrijf nog enkele andere vleeskalverbedrijven getroffen door een BVD type 2 uitbraak. Momenteel vindt nadere typering van het virus plaats, maar op basis van de klinische verschijnselen en een aangetoonde BVD-infectie lijkt het om type 2 te gaan.   Bij Blonde d’aquitaine kalveren van circa twee maanden oud is een infectie met Toxocara vitulorum aangetoond. Toxocara vitulorum is een spoelworm die voorkomt in (sub)tropische gebieden, bijvoorbeeld Zuid-Frankrijk, maar komt naar verwachting niet endemisch in Nederland voor. Met deze bevinding lijkt het dus aannemelijk dat Toxocara vitulorum ook in Nederland voorkomt.   De GD Veekijker heeft enkele meldingen binnengekregen van te kleine (<30 kg), maar a terme geboren kalveren op melkveebedrijven. Daarom zijn we een pilotonderzoek gestart hiernaar. Heeft u bedrijven in uw praktijk waar recent te kleine kalfjes (<30 kg), a terme, zijn geboren? Meld dit dan bij de GD Veekijker 0900-7100 000 of Anja Smolenaars 0570-660558 / a.smolenaars@gddiergezondheid.nl  
Lees verder »
Lees verder »
Lees verder »
GDGezondheid.nl   |   Contact   |   Disclaimer   |   Gegevens wijzigen   |   Afmelden
Volg ons op