Indien u deze mail niet goed kunt lezen, klik hier.
 
Augustus 2014
amsterdam economic board
 
  Uitnodiging: Go Smart Industry  
 


Smart Industry (www.smartindustry.nl) is een initiatief van FME, VNO, TNO, EZ en Kamer van Koophandel. 

Smart Industry
Wil je productiever en efficiënter produceren, on demand en op maat leveren en ben je op zoek naar nieuwe businessmodellen? Kom dan naar de werksessie Go Smart Industry! Smart Industry gaat om het slim en intensief gebruik maken van internet en ICT in combinatie met sensortechnologie, “internet of things” en big data. Hierdoor ontstaan nieuwe manieren van ontwerpen en produceren, nieuwe producten en diensten en nieuwe business modellen.

De ontwikkeling naar Smart Industry gaat razendsnel en raakt alle bedrijven, ketens en sectoren in Nederland. Smart Industry is één van de speerpunten van de nieuwe Kamer van Koophandel.

Doe mee!
Vind je het belangrijk om te verkennen wat je moet doen om je bedrijf of keten te laten profiteren van de ontwikkeling naar Smart Industry? Kom dan op donderdagmiddag 4 september 2014 naar de werksessie Go Smart Industry. De Kamer van Koophandel zal de resultaten van deze werksessie inbrengen in de landelijke projectgroep die de meerjarige Smart Industry agenda opstelt in opdracht van minister Kamp.  

Wat levert het op?

  • Inzicht in Smart Industry en de impact op bedrijven, ketens en sectoren
  • Inspiratie door voorbeelden van Smart Industry-bedrijven
  • Uitwisselen van ideeën met andere bedrijven en ontdekken van kansen voor eigen bedrijf of keten
  • Invloed op het actieprogramma Smart Industry voor de regio Amsterdam
  • Kans om mee te doen in regionale Smart Industry-projecten 

Programma

14.30 – 15.00    Inloop
15.00 – 15.10    Opening door John Post, directeur GreenIT Amsterdam, 
                            tevens middagvoorzitter, en Leo Esselman, CFO NLR en
                            lid Cluster Maakindustrie
15.10 – 15.30    Go Smart Industry: wat is het en welke impact gaat het
                            hebben? - door Tom Bouws, sr adviseur KvK, landelijk
                            project Smart Industry 
15.30 – 16.00    Pitches van regionale bedrijven die aan de slag zijn met
                            Smart Industry - w.o. Fokker, Machinefabriek Hamminga,
                            Laarman Lab, Sightcorp
16.00 – 17.00    Parallelle werksessies: huidige- en toekomstige situatie
                            en kansen, mogelijkheden, acties en projecten om deze
                            te overbruggen
17.00 – 17.30    Wrap-up: Bespreken gezamenlijke bevindingen en vervolgacties
17.30                   Einde programma

Aan het einde van het programma is er nog gelegenheid om met een drankje na te praten.

Doelgroep
Bedrijven uit de maakindustrie en industriële dienstverleners.
 


(deelnemen is kosteloos)


Meer informatie
Bekijk de eventpage, bezoek www.smartindustry.nl of neem contact op met Sven Simons, coördinator externe relaties en events Amsterdam Economic Board (s.simons@amecboard.com). Lees ook het Smart Industry Rapport op FME.nl

 
 
  De Ruyterkade 5
1013 AA Amsterdam
T +31 (0)20 524 11 20
  www.amsterdameconomicboard.com
info@amsterdameconomicboard.com
 
 
I amsterdam
  Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst. Dit project is mede mogelijk gemaakt met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.  
Service
Aanmelden voor deze nieuwsbrief
Afmelden voor deze nieuwsbrief
E-mailadres of andere gegevens wijzigen
Deze nieuwsbrief aan iemand doorsturen