Kunt u deze e-mailing niet goed lezen of worden de afbeeldingen niet goed weergegeven, volg deze link.
Vrije Universiteit Amsterdam HOVO-zine
Editie
juni 2017
 
IN DEZE EDITIE
Inburgering en integratie
Cursustips
Leergangen bij HOVO
hovo in de media
Cursusevaluaties bij HOVO
Kies exact
Najaarsgids
Header
 
Laatste kans: geniet van de zomer bij HOVO!

U doet komende zomer toch ook een cursus? In juli bestaat het cursusaanbod van HOVO uit kortere cursussen, vaak twee tot vier bijeenkomsten. Wilt u zich nog aanmelden? Maak dan snel uw keuze: de uiterste aanmeldtermijnen (vermeld bij iedere cursus) komen rap dichterbij. Houd hier rekening mee, dat voorkomt teleurstelling.

Alle cursussen gaan door, maar niet in elke cursus is nog plaats. Bekijk het complete cursusaanbod HOVO - zomer

Inburgering en integratie
Inburgering en integratie

Han Entzinger, em. hoogleraar Migratie- en immigratiestudies vertelde onlangs in de Volkskrant over zijn teleurstelling over de inburgering. Gezien de aandacht voor vluchtelingen en hun inburgering in Nederland heeft HOVO hem uitgenodigd om op 5 juli a.s. zijn verhaal te vertellen. We wilden daarbij ook de ervaringsdeskundigen zelf, de nieuwkomers, aan het woord laten en hen laten kennismaken met u. Daarom heeft HOVO contact gezocht met VU-NT2, het opleidingscentrum van de VU voor Nederlands als tweede taal.

Het resultaat: een themadag over Inburgering en integratie voor inburgeraars en HOVO-cursisten. Meld u aan voor deze unieke dag, die tevens de afsluitende bijeenkomst is voor de studenten van VU-NT2. We hopen dat u beiden na afloop een verdiept beeld van inburgering en integratie heeft en van elkaar!
Lees meer over de Themadag Inburgering en integratie

 
Cursustips
 
De zomertip van HOVO: het geheime leven van planten

Een persoonlijke tip van uw opleidingsmanager Carolien van Bergen: zij raakte aan de praat met Norbert Peeters, docent van de cursus De groene Darwin. Zijn overstap van de filosofie naar de wereld van de planten fascineerde haar. Hij deelt graag zijn passie en de levenskeuzes die hij maakte met u – hopelijk raakt u net zo enthousiast als zij. Lees het verslag van hun gesprek over treurbomen, slapende planten en het seksuele leven van planten.

De klanken van Luther
Docent Marcel Zwitser schreef, als terzijde in een mail, het volgende aan HOVO – we delen het graag met u: “Ik kan je alvast vertellen dat de Luther/Bach-cursus door één van mijn trouwste cursisten is uitgeroepen tot mijn ‘mooiste cursus ooit’. Een ander verklaarde na afloop van de cursus ‘tien weken in een andere wereld te zijn geweest’. Dit belooft wat voor het najaar...”

Marcel Zwitser heeft er zin in, en wij roepen u op zich te laten verrassen en meevoeren in dit Lutherjaar bij de cursus Van Luther tot Bach

Voeding en duurzaamheid
Wat wij eten raakt aan vele aspecten: de productie van voedsel heeft economische aspecten, gaat steeds vaker over duurzaamheid en heeft te maken met water. En de consumptie ervan heeft te maken met gezondheid en individuele keuzes.
Milieuchemicus Harry Aiking, tot zijn pensionering verbonden aan het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit Amsterdam, heeft speciaal voor HOVO een unieke collegereeks samengesteld, waarbij voeding breed benaderd wordt. O.a. Martijn Katan en Arjen Hoekstra zijn te gast. Deze reeks wordt alleen bij HOVO Amsterdam gegeven en legt onvermoede verbanden tussen al die zaken die over voeding gaan. Er gaat een wereld voor u open…

Leergangen bij HOVO

Hoe jonger de cursist, hoe korter de cursus? Niets is minder waar: veel cursisten beginnen juist bij HOVO met een lange leergang: de ideale manier om langere tijd met één kennisgebied bezig te zijn, of het nu psychologie, muziek, filosofie of kunstgeschiedenis betreft. Hebt u onderhand ook allerlei musea in Europa bezocht, veel muziek beluisterd of juist allerlei boeken over geschiedenisonderwerpen gelezen? En vraagt u zich af wat de rode draad is, wat de onderlinge verbanden en de achtergronden zijn? Een leergang is dé manier om de antwoorden te vinden.

Een leergang bij HOVO houdt het ideale midden tussen een losse lezing en een complete universitaire studie: de inhoudelijke diepgang van een universitaire benadering van een kennisdomein, maar dan in de vorm van meerdere, los te volgen cursussen. Dat HOVO in een behoefte voorziet blijkt uit de onverminderde populariteit en de uitstekende beoordelingen van de leergangen.

U kunt een leergang op ieder moment starten, dus ook beginnen met een deel III is mogelijk. Maar wie vanaf het begin wil beginnen, kan dit najaar kiezen uit vier (nieuwe) leergangen:

Leergang Westerse Muziekgeschiedenis (NIEUW)
Leergang Westerse filosofie – op dinsdagavond (NIEUW)
Leergang Kunstgeschiedenis
Leergang Architectuurgeschiedenis
Leergang Nederlandse geschiedenis

 
Cursusevaluaties bij HOVO

Altijd op weg naar de top…

Wat doet  HOVO met de cursusevaluaties? Allereerst: we lezen deze allemaal. En we sturen ze (ongecensureerd!) door naar de docent. Zo weten HOVO én de docent hoe u de cursus waardeert en waar eventuele verbeterpunten zitten. Evaluaties zijn daarom belangrijk voor de kwaliteitsbewaking en de kwaliteitsverbetering van het onderwijs bij HOVO. Dat dit zijn vruchten afwerpt blijkt uit de steeds hogere waarderingen die wij lezen op inhoud en docent: over dit voorjaar een 4,7 (schaal van 0 tot 5) voor de inhoud en een 4,8 voor de docent! Dat is opnieuw hoger dan het langetermijngemiddelde van HOVO.

…maar met oog voor de realiteit

Er zijn ook zaken waar HOVO minder invloed op heeft: facilitaire ondersteuning, inrichting van de zalen, liften, koffie, wifi. HOVO geeft alle opmerkingen hierover door aan de betreffende diensten van de VU, maar hier kan lang niet altijd de door HOVO gewenste actie op genomen worden. Bij de voorbereiding van de nieuwe liftengroep en het handhaven van koffieautomaten is HOVO nauw betrokken geweest, waarbij juist de opmerkingen in de evaluaties ons mede van input voorzagen. Kortom, een kritische houding heeft zin, maar met realistische verwachtingen: we zitten niet in een luxe congrescentrum, maar in het levendige hart van de universiteit.

Kies exact

Exacte cursussen vormen altijd de grootste uitdaging voor zowel cursisten als docenten: hoeveel wiskunde moet je nu eigenlijk kennen om de cursus te kunnen volgen? En hoe paraat moet die kennis zijn? Het hangt er mede vanaf hoe hoog de lat ligt: is het doel actieve toepassing na afloop, of min of meer begrijpen wat de docent vertelt? Zie het als het verschil tussen vloeiend Frans kunnen spreken na een cursus Frans of enigszins in staat zijn een Franse krant te lezen…

Kwantummechanica voor niet-fysici en overleven in het heelal
Voor wie vroeger geen exact heeft gekozen (of bij wie de kennis behoorlijk is weggezakt of verouderd!) hebben we diverse cursussen ons aanbod. Voor de nieuwe cursus Kwantummechanica voor niet-fysici is de inschrijving helaas al gesloten. Maar ook de cursus Over leven in het heelal is geschikt voor wie geen exacte achtergrond heeft.

Eén wet om allen te regeren
U bent gewend dat Gideon Koekoek en Jo van den Brand ieder najaar een cursus geven. Helaas zijn zij komend najaar geen van beiden beschikbaar. Gelukkig heeft Gideon Koekoek ons de tip gegeven om Urs van Wyder te vragen. Hij geeft al lange tijd onderwijs op een middelbare school en aan de Universiteit Leiden en hij wil u graag inzicht geven in de complexe wereld van de Thermodynamica, de wet waaraan alle wetten van de natuurkunde onderworpen zijn. Een cursus voor degenen onder u die eerder in hun leven wél exact hebben gekozen.

Najaarsgids

Gids ontvangen?
Hebt u de nieuwe najaarsgids al ontvangen? U ziet weer veel vertrouwde docenten, maar ook nieuwe gezichten en veel nieuwe cursussen, onder andere over Japanse architectuur, Nederlandse kusten en kosmopolitisme. Het complete aanbod vindt u natuurlijk ook op www.hovo.vu.nl.

Hebt u de gids niet ontvangen en wilt u hem toch graag in geprinte versie thuisbezorgd krijgen? Laat het ons weten via hovo@vu.nl, dan sturen we u hem zo snel mogelijk toe.

Aanmelding al verstuurd?
Hebt u uw aanmelding al verstuurd en nog geen bericht van ons ontvangen?
Dat kan kloppen: de aanmeldingen worden handmatig verwerkt en de Bewijzen van inschrijving worden in de komende weken verstuurd. Nog even geduld a.u.b.  

Errata studiegids
Helaas zijn er een paar kleine foutjes in de studiegids geslopen:

- Cursus Dynamiek van de Nederlandse kust – vindt op woensdagochtend plaats, niet op dinsdagochtend
- Cursus Psychologie III – aanvulling data: op 31 oktober geen college
- Cursus Van cel tot gedrag – eerste datum is 28 september (niet 2 september, zoals in overzichtje data staat)

hovo in de media
Lees het artikel dat op 27 mei in het NRC verscheen over HOVO: De eeuwige student haalt hier zijn hart op
colofon

HOVO-zine is een uitgave van HOVO Amsterdam

T 020 598 5669
E hovo@vu.nl
I www.hovoamsterdam.nl

Wilt u geen nieuwsbrief van HOVO ontvangen? Laat het ons even weten via hovo@vu.nl