Online gastlessen, magazine Samen Duurzaam en meer!
Klik hier voor de online versie
fullWidthImage
.
Voorwoord van de Practor

Beste partner,

Met de zomervakantie in het vizier blikken we graag kort terug op de afgelopen tijd. In de afgelopen maanden lag onze focus vooral op het maken van ons eerste magazine: 'Samen Duurzaam'. Er zijn vele bewegingen bezig om de circulaire competenties te bepalen en er is helaas geen boekje dat ons vertelt wat we binnen ons college moeten doen om hierop aan te sluiten.

Vandaar dat we in samenwerking met het Groene Brein, Leren voor Morgen en de Duurzame Pabo, ons eigen model hebben ontwikkeld. Hierin hebben we onderzocht ​wat onze medewerkers zien als belangrijke competenties voor een circulaire toekomst. Vanuit deze nulmeting gaan we de komende jaren ontdekken hoe je binnen een organisatie mee kan bewegen binnen de transities en hoe we daarin competent kunnen worden. Het magazine Samen Duurzaam zal ieder jaar een beeld geven over deze ontdekkingsreis.

Om ons Richting, Ruimte en Ruggensteun te geven, hebben we onze visie en missie aangescherpt. Deze visie en missie delen we graag met jullie. De komende tijd zal dit ons kompas zijn, onze koers bepalen en een behouden vaart geven.

Visie & Missie 
De visie van het Practoraat CRE is om de transitie naar een circulaire economie te versnellen door onderwijs, ondernemers en overheid aan elkaar te verbinden, waarbij studenten een sleutelrol vervullen. De missie van het Practoraat sluit hierbij aan en richt zich op het opleiden van vakmensen van de toekomst, die transparante, objectieve en eerlijke keuzes kunnen maken, gebaseerd op kennis en vaardigheden over duurzaamheid en circulariteit.

Neem voor een compleet overzicht van de activiteiten van het Practoraat CRE ook eens een kijkje op onze website. Voor nu: veel leesplezier gewenst en alvast een hele fijne zomervakantie!

Met vriendelijke groet,

Maurijn Odé
Practor Circulaire Regionale Economie


 
 
Op de agenda:
  • 6 juli: Unit Green sluit schooljaar 2020/2021 af onder het genot van zelfgebakken pizza's en een drankje verzorgd door partnerbedrijven.
  • 12 juli: release magazine Samen Duurzaam.
  • 20 t/m 24 september: zeilend richting het Springtij Festival op Terschelling met studenten van het ROC van Amsterdam-Flevoland en young professionals van de bedrijven Antea Group en Van Wijnen.
  • 12 oktober: MBO Green ConFest, het duurzaamheidsfestival voor studenten. Meer info.
  • Oktober t/m december: MBO College Lelystad doet mee aan de SustainaBul 2021. Elk jaar zetten we ons in om de score van 'duurzaam college' te verbeteren.

 
 
 
LinkerImage
 
 
Magazine Samen Duurzaam
 
Het eerste magazine van MBO College Lelystad en het Practoraat CRE is een feit! Dit jaar zijn we gestart met het onderzoeken van competenties en skills voor de circulaire toekomst. In Samen Duurzaam vertellen mensen van binnen en buiten ons mbo-college over hun visie voor een circulaire toekomst. Wij kunnen niet wachten om het eerste nummer van ‘Samen Duurzaam’ met jullie te delen.
 
Meer info en sneak peek
 
 
 
 
Gastles door 1:1 Architectuur
 
 

Steeds meer circulaire bedrijven sluiten zich aan bij het Practoraat CRE! Zo ook 1:1 Architectuur. Door middel van een gastles heeft Gert-Jan Post de studenten Bouwkunde van het keuzedeel ‘Inspelen op innovaties’ meegenomen in de ontwikkeling in de bouwsector. Praktijkvoorbeelden en casestudies vormden het onderwerp van gesprek. Studenten en docenten Henk Liberia en Randy Bletterman waren ontzettend enthousiast. Bedankt!

Is er vanuit jouw team of vak ook behoefte aan een gastles of contact met circulaire partners? Weet dat je hiervoor terecht kunt bij het Practoraat CRE. Check ook de website voor informatie over aangesloten bedrijven.

 
Aangemeld als Eco-School
 
 

MBO College Lelystad heeft zich aangemeld om Eco-School te worden. Ons Eco-Team gaat ervoor zorgen dat we binnen twee jaar de groene vlag weten te bemachtigen.

Op 25 mei 2021 hebben onze studenten Isra, Helin, Valerienna, Quinten, Nicole, Ayyildiz, coördinatoren Sander, Maurijn en Britt, en bestuurder Harry Mauw de intentieverklaring van Eco-Schools ondertekend. Het Eco-Team heeft over de thema's Communicatie, Afval, Omgeving en Energie de Eco-Scan toegepast. Hieruit blijkt dat we als college goed scoren op beleid voor Energie, maar dat we voor het thema Afval nog veel kunnen verbeteren. Wanneer ook Water, Veiligheid, Groen, Voedsel, Mobiliteit en Hygiëne zijn beoordeeld, kiezen de studenten twee thema's om volgend jaar mee aan de slag te gaan. Meer weten? Of de studenten helpen informatie te verzamelen? Neem contact op met b.molenkamp@rocvf.nl.

 
 
 
Urban Mining Café
fullWidthImage

Afval bestaat niet! Meerdere organisaties, waaronder het ROC van Flevoland en kringloopwinkel De Groene Sluis delen de visie om Lelystad, en specifiek jongeren, zich bewust te laten zijn van de mogelijkheden – en de noodzaak – van circulair denken. Het ‘Urban Mining Café’ koppelt graag bedrijven, kringloopwinkel, leerlingen en studenten van diverse scholen en inwoners van Lelystad aan elkaar, zodat we van elkaar kunnen leren circuleren, waarbij ieder onderdeel is van de kringloop van grondstoffen.

Pilot CRE & Lelytalent
Tijdens ‘de week van het afval’ en de ‘Boekenweek’ hebben Practoraat CRE en Lelytalent hun krachten gebundeld en het concept van een Urban Mining Café uitgeprobeerd. De Entree-studenten zijn samen met docenten Bertina de Vries en Sander Borsje tijdens de ‘hybride onderwijsdag’ van Lelytalent aan de slag gegaan met resthout van kringloopwinkel de Groene Sluis om zo circulaire Minibiebs te creëren.


Lees meer
 
 
 
Online gastlessen
 

In ons gebruikelijke lesprogramma zouden we tijdens de CRE-Tour met studenten langsgaan bij onze partnerbedrijven. Vanwege de huidige situatie is dat helaas lastig te organiseren. Toch willen we onze studenten de mogelijkheid geven om te kunnen leren van de circulaire processen en innovaties van bedrijven uit de regio. Om dit mogelijk te maken hebben we de afgelopen maand verschillende gastlessen op locatie opgenomen. Begin juni hebben we deze opnames met alle eerstejaarsstudenten van MBO College Lelystad gedeeld. Met dank aan:

  • Pastoor Consult over refurbishing en recycling van zonnepanelen;
  • De Groene Sluis over upcycling en ‘omdenken’;
  • TEVA over de Retourbox en wat te doen met ongebruikte medicijnen.
 
Bekijk de gastlessen
 
Sail for the Future
 

Het ROC van Amsterdam–Flevoland gaat eind september met de 3 O’s op avontuur! Op initiatief van Sail for the Future en het Practoraat CRE gaan we zeilend richting het Springtij Festival op Terschelling. Met een innovatieprogramma aan boord, een groep enthousiaste mbo-studenten, experts en bedrijven met interessante vraagstukken over duurzaamheid en circulariteit start onze reis.

Tijdens de tweedaagse zeiltocht gaan we een designproces aan, waarbij we zoveel mogelijk kennis en ideeën delen om vervolgens over te gaan tot het oplossen van de vraagstukken van bedrijven. Op het Springtij Festival delen we onze resultaten en zijn we onderdeel van het Springtij-programma. Ben jij als expert, bedrijf of student ook geïnteresseerd? Neem dan contact op met Maurijn Odé via m.ode@rocvf.nl.

 
 
 
Inspiratie | Kijktips

 
 
 
Practoraat CRE | | Afmelden
 
instagram . linkedin .