Goedkeuring OCW, nieuwe opleiding en meer!
Klik hier voor de online versie
fullWidthImage
.
Voorwoord van de Practor

Beste partner,

We mogen door! Wat zijn we blij met de uitslag van onze tussentijdse verantwoording aan het ministerie van OCW dat ook wel bekend staat als de Midterm Review. Hierover meer in deze nieuwsbrief. Belangrijk nu is de voortang van de pps Circulaire Regionale Economie.

Opleiden in een circulaire context
De komende 2,5 jaar gaan we ons focussen op hoe we als Team CRE binnen ons mbo-college de lessen binnen een circulaire context kunnen geven. Dat lijkt makkelijk, maar dat is het niet. Iedereen kan begrijpen dat, als het nog niet precies duidelijk is wat de circulaire economie nou eigenlijk is, het dus ook lastig is te bepalen hoe je die context binnen de opleidingen moet plaatsen. Door een duidelijk ontwikkelproces voor de docenten op de planning te zetten en een professionaliseringstraject met de teams te doorlopen, gaan we de komende jaren ervoor zorgen dat deze context geïmplementeerd wordt.

Hybride leeromgeving
Je kan als student niet om die CE context heen. Niet alleen in de lessen Burgerschap, Duurzaamheid in het Beroep en de bijbehorende examenopdracht, maar ook binnen de praktijklessen moet deze context er zijn. Natuurlijk in een hybride leeromgeving. Het doel: een vakdocent die het normaal vindt om de verbinding met de arbeidsmarkt (bedrijven uit de regio binnen het werkveld) te leggen binnen deze context.

De Week van de Circulaire Economie
Met de Week Van de Circulaire Economie voor de boeg hebben we een mooi programma staan! Trots zijn we op ‘De scenario uitwerking: werken in de CE in 2050, hoe gaat dat?’.  Samen met MVO Nederland en de Goldschmeding Foundation hebben verschillende partijen gewerkt aan deze toekomstscenario’s. Tijdens de WVDCE zal het practoraat samen met de andere partners op donderdag 10 februari bij CIRCL in Amsterdam daar van alles over presenteren.

Nieuw: Duurzaam Ondernemerschap & Innovatie
Nog iets anders om trots op te zijn: de nieuwe opleiding Duurzaam Ondernemerschap & Innovatie! Hoe kan het ook anders dan dat we de komende jaren gaan werken aan een opleiding die de student opleidt voor de circulaire economie. Verderop in de nieuwsbrief een filmpje waarin student Wiktoria precies uitlegt wat deze opleiding inhoudt.


Met vriendelijke groet,

Maurijn Odé
Practor Circulaire Regionale Economie


 
 
 
Goedkeuring tussentijdse beoordeling door Ministerie van OCW
 

Onze RIF Circulaire Regionale Economie is positief beoordeeld op de volgende criteria: draagvlak voor samenwerking, voortgang van het project en financiële gezondheid. Dat betekent dat we de aankomende jaren met enthousiasme verder kunnen met het optimaliseren van de doorlopende en hybride leerlijn Circulaire Regionale Economie op MBO College Lelystad (en wellicht daarbuiten!). Als projectteam zijn we trots en willen we graag jullie allen: docenten, studenten, medewerkers, partners, stuurgroep, enz. bedanken voor jullie inzet.

 
De Week van de Circulaire Economie
 

Van 7 t/m 14 februari vindt de Week van de Circulaire Economie plaats: een nationaal evenement waarin allerlei inspirerende sessies georganiseerd worden. Ook vanuit MBO College Lelystad is er een evenement aangemeld. De studenten van Unit Green vertellen over hoe zij hun nieuwe werkruimte hebben ingericht. Ben jij benieuwd waar je op moet letten bij het circulair inrichten van je werkomgeving? Meld je dan aan, van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn! Diverse partners uit de regio organiseren tijdens deze week ook allerlei activiteiten; bekijk het complete programma hier.

 
Meld je aan
 
 
 
Nieuwe opleiding: Duurzaam Ondernemerschap & Innovatie

Vanaf schooljaar 2022/2023 start de kopstudie Duurzaam Ondernemerschap & Innovatie. Speciaal voor de student die duurzaamheid belangrijk vindt en een eigen bedrijf wil opzetten en/of voor de student die gewoon alles over duurzaamheid wil leren. Het gaat om een eenjarige niveau 4-opleiding. Nieuwsgierig? Bekijk onderstaand filmpje of lees hier meer.


 
 
 
Stageopdracht Duurzaamheid in het Beroep
 

Het Practoraat CRE heeft als doelstelling studenten op te leiden als vakmens voor de toekomst en zo de energietransitie te versnellen. Onderdeel van de leerlijn is de examenopdracht voor het vak Duurzaamheid in het Beroep, die de student uitvoert bij het stagebedrijf. Dit jaar zijn de eerste studenten van start gegaan met het uitvoeren van deze BPV-opdracht. De student onderzoekt ‘Hoe circulair is mijn stagebedrijf?’. Dit kan, afhankelijk van de opleiding van de student, gaan over de bedrijfsvoering, het product en/of de service die geboden worden bij het stagebedrijf. Benieuwd naar meer informatie over deze stageopdracht?

 
Lees meer
 
Vierde plek SustainaBul 2021
 

Ook in 2021 heeft MBO College Lelystad deelgenomen aan de MBO SustainaBul. Met 232 van de 300 punten is ons college op een 4e plek geëindigd (215 punten in 2020). Felicitaties aan het Koning Willem I College, het Yuverta en het Friesland College voor het behalen van nog meer duurzaamheidspunten op de onderdelen visie, onderwijs, praktijk en bedrijfsvoering. Benieuwd naar het hele rapport?

 
Bekijk rapport
 
 
 
 
LinkerImage
 
 
Samenwerking regionale bedrijfsleven
 
De student krijgt kennis over de circulaire economie, kan de vraag naar circulaire producten stimuleren en beantwoorden, en leert innovaties te gebruiken in zijn of haar beroep. Hoe doen we dat? SDG 17, samenwerking, staat centraal. Binnen de leerlijn Circulaire Regionale Economie worden partners betrokken bij het vormgeven van onderwijs. Dit gebeurt op verschillende manieren: projecten, gastlessen, het zien en gebruiken van innovaties op locatie, trainingen en inspiratiesessies.
 
Bekijk voorbeelden
 
 
 
Studenten bij het Provinciehuis

Een mooi voorbeeld van hoe onze studenten de opdrachten binnen de leerlijn oppakken en partners betrekken om een verschil te maken: studenten Cheyenne en Jennylee gingen op bezoek bij het provinciehuis om een vraagstuk uit hun directe woonomgeving te bespreken.


Lees verder
 
 
 
PRICE & Talent Kleurt Flevoland
 
 
Dit jaar zijn we intensievere samenwerking aangegaan met onze partners PRICE & Talent Kleurt Flevoland. Deze platforms bieden tastbare handreikingen voor studenten om aan de slag te gaan met Circulaire vraagstukken uit het bedrijfsleven in de vorm van challenges en opdrachten. Zo kunnen studenten in het vak Duurzaamheid in het Beroep aan de slag gaan met vraagstukken uit het echte leven en daarmee bijdragen aan oplossingen terwijl ze er iets van leren. Ook andere vakdocenten gaan hier mee aan de slag vanuit het reguliere curriculum. Ohet mbo staat hybride onderwijs in de circulaire context vaak nog in de kinderschoenen, maar juist hier kan een positieve bijdrage worden geleverd door praktische staving uit het beroepenveld. Hoe gaan de ‘handen en voeten’ van onze beroepsbevolking de circulaire transitie in gang zetten?  
 
Samen voor een duurzamere milieustraat
 

Gemeente Lelystad, kringloopwinkel De Groene Sluis en het Practoraat Circulaire Regionale Economie hebben geld gekregen van de rijksoverheid om de milieustraat naar een hoger plan te tillen.

Omdat afvalzorg plannen heeft om uit te breiden op het terrein waar de huidige milieustraat is, is de gemeente samen met andere partijen op zoek naar een alternatieve locatie. Het practoraat, kringloopwinkel de Groene Sluis en de gemeente zijn intussen gezamenlijk aan het verkennen of een nieuwe milieustraat gecombineerd kan worden met meer duurzaamheid, gelijke kosten en meer inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wethouder Jack Schoone is blij met de toekenning: “De samenwerking met kringloopwinkel de Groene Sluis en het practoraat laat zien dat we duurzaamheid in Lelystad samen doen. En dat duurzaamheid niet iets ingewikkelds is, maar juist iets van alle Lelystedelingen”.

 
Lees meer
 
 
 
 
Practoraat CRE | | Afmelden
 
instagram . linkedin .