Magazine Circulaire Competenties, ontwikkeling stageopdracht en meer!
Klik hier voor de online versie
fullWidthImage
.
Voorwoord van de Practor

Beste partner,

De slogan van ons Practoraat CRE: samen het leven leren in de circulaire regionale economie. Maar hoe doen we dat nou?

Ik merk dat binnen ons netwerk veel mensen en instanties bezig zijn om te onderzoeken wat de Circulaire Skills (een mooie benaming voor vaardigheden die bijdragen aan een prettige en schone wereld) zijn voor de toekomst. Onze studenten bereiden zich voor op de toekomst en leren hoe zij daar positief aan kunnen bijdragen.

De vraag is: moeten we onze studenten nieuwe skills en competenties leren? Of zit het meer in het feit dat we niet iets anders moeten leren, maar anders moeten denken en doen? Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zijn vergezichten waar nog werk te verrichten valt. Deze doelstellingen zitten ook in de sfeer van waarde en normen: gij zult niet vervuilen!

Willen we lekker reizen, mooie spullen kopen en nog veel meer elektriciteit verbruiken, dan moeten we hard werken aan duurzame innovaties. Zou innoveren het sleutelwoord zijn voor het nieuwe hybride onderwijs? Vernieuwend en ontdekkend leren zal in de toekomst antwoord moeten geven op de vragen die we hebben over de te behalen SDG’s (Sustainable Development Goals).

Binnen het project gaan we ons nu richten op onze opleidingen en onze organisatie. In deze nieuwsbrief lezen jullie over een aantal mooie projecten die daaraan bijdragen. Waarom is dat nu zo belangrijk? Juist wij, als onderwijsteams, moeten hieraan werken, zodat onze studenten leren vernieuwend en ontdekkend te denken.

Samen met het Groene Brein en Leren voor Morgen gaan we ontdekken welke Circulaire Skills er binnen onze organisatie te zien zijn. Ons magazine, waarover hieronder meer, is daar de eerste stap in. Het duurt nog even voordat die te lezen is, maar voor nu: veel plezier met het lezen van onze nieuwsbrief!

Met vriendelijke groet,

Maurijn Odé
Practor Circulaire Regionale Economie


 
 
Op de agenda:
  • 12 april: wethoudersbijeenkomst (gemeente Lelystad) over de thema’s bouw & installatietechniek en circulaire economie. Het practoraat gaat in gesprek met de wethouders om te kijken naar de mogelijkheden voor het uitbreiden van een circulaire economie in Lelystad.
  • 25 maart en 20 april: Kenniscafé ‘Jongeren aan het Roer’ en ‘De eetomgeving in beweging’. In de sessies van Duurzaam Door Flevoland worden krachten gebundeld om innovatie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem in Flevoland te versnellen.
  • 23 en 30 maart: Versnellingstafels met Unit Green. Tijdens De Week van de Circulaire Economie heeft Unit Green deelgenomen aan de NCCE-Hackathon van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Het Groene Brein. Bekijk hier het resultaat. Om het concept te realiseren zijn onze studenten uitgenodigd om met CHILL aan de slag te gaan.
  • De maand mei: Gastlessen van de partners van het Practoraat CRE voor de studenten Duurzaamheid in het Beroep. In samenwerking met studenten worden bij verschillende partners, als De Lelystadse Boer en Van Peperzeel, korte masterclasses opgenomen om zo te inspireren en invulling te geven aan de CRE-Tour.

 
 
 
Magazine Circulaire Competenties
 
 

We zijn trots om te kunnen vertellen dat in juni het eerste magazine over circulaire competenties verschijnt! Het magazine heeft een onderzoekend karakter. Door middel van interviews en vragenlijsten proberen we achter de competenties van MBO College Lelystad te komen. Welke vaardigheden zijn volgens onze studenten, collega's en partners nodig om een duurzame toekomst te creëren? Lees het binnenkort!

 
Stageopdracht 'Hoe duurzaam is jouw stagebedrijf?'
 
 

De eerstejaars niveau 2-studenten zijn de eerste studenten die bij hun stagebedrijf de opdracht ‘hoe duurzaam is jouw stage bedrijf?’ uitvoeren. Een interessant onderdeel van het vak Duurzaamheid in het Beroep. In juni vindt de examinering plaats en zijn de eerste resultaten van de stageopdracht en de afronding van het vak Duurzaamheid in het Beroep (dat dit schooljaar van start is gegaan) beschikbaar.

 
 
 
 
Unit Green
 
 

In het kader van het verduurzamen van onze omgeving zijn onze studenten vanuit verschillende sectoren verbonden aan Unit Green. Samen werken zij aan circulaire en duurzame vraagstukken. De NCCE-Hackathon is hier een goed voorbeeld van. Onze studenten bedachten een circulaire vorm van studentenhuisvesting. In onderstaand filmpje vertellen Daan en Nicole meer over het concept (vanaf 1:21). 

Sander Borsje is begeleider van Unit Green, maar ook andere docenten kunnen aansluiten om vanuit hun vakgebied om bij te dragen aan de projecten. Heb jij ook een circulair vraagstuk liggen waar onze studenten (met een frisse blik) aan kunnen meewerken? Laat het ons weten. Klik hier voor meer inspiratie. 

 
Terugblik nieuwjaarsreceptie
 
 

Op donderdag 21 januari organiseerden we in samenwerking met Lelytalent een online nieuwjaarsreceptie, met als thema ‘een duurzame en inclusieve toekomst’. We kijken terug op een inspirerende bijeenkomst, waarin we spraken over wat duurzaamheid en inclusie betekent in de praktijk, maar vooral ook voor de studenten aan tafel. Bekijk hieronder de aftermovie!

 
 
 
 
Urban Mining Café
 
 

Urban Mining staat voor het herwinnen van grondstoffen uit producten, het liefst op lokale basis. Het Urban Mining Café is een concept waar wij nog voor de zomervakantie mee willen starten. Vanuit de gemeente, het bedrijfsleven en omgeving wordt er aangegeven dat er veel reststromen zijn waar geen gebruik van gemaakt wordt. Het café moet een plek worden waar educatie over materialen en hergebruik centraal staat. Dit zorgt ervoor dat de thema's duurzaamheid en circulariteit een plek krijgen in de praktijk. Circulaire ketens kunnen worden opgezet en er wordt een verbinding gelegd tussen diverse studenten, bedrijven en inwoners van Lelystad. 

 
Trots
 
 

Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) sprak tijdens de Conferentie Circulaire Economie over onderwijs als cruciale sleutel om de circulaire economie vorm te geven. In haar speech noemt zij het Practoraat Circulaire Regionale Economie van MBO College Lelystad als mooi praktijkvoorbeeld!

 
 
 
Inspiratie | Kijktips

 
 
 
Practoraat CRE | | Afmelden
 
instagram . linkedin .