CRE-toolbox, PRICE challenge werkboek en meer!
Klik hier voor de online versie
fullWidthImage
.
Voorwoord van de Practor

Beste Chayenne,

Zo vlak voor de vakantie toch nog een woord van de Practor. Gelukkig kunnen we terugkijken op een mooi en “normaal” voorjaar. Zoals we weten gaat ons Practoraat CRE over aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs op het gebied van Circulaire Economie. Daarvoor worden onze studenten meegenomen binnen de lopende leerlijn. Dit is iets wat we het afgelopen voorjaar flink hebben gedaan! Kijk vooral op onze website waar de vele CRE-tours, maar ook alle acties van de opleidingsteams om aan de slag te gaan met de CRE-context in de lessen te vinden zijn. Ik ben echt enorm trots op ons project en team: CRE-groot en CRE-klein, zonder hen is deze operatie echt niet te doen.

De afgelopen maanden heb ik ook een aantal examens afgenomen bij de studenten die Duurzaamheid in het Beroep hebben gevolgd. Nu is het mooi om te zien hoe zij met vaak heel simpele tips het stagebedrijf helpen om nog duurzamer te worden. De leerlijn CRE werkt dus!

Na de vakantie gaan onze opleidingsteams aan de slag met de CRE-Toolbox: de gereedschapskist om te gebruiken om de CRE-context vorm te geven. De box gaat ook naar alle andere colleges van het ROC van Amsterdam-Flevoland. Genoeg te doen dus in de regio MRA!

Voor nu iedereen een coronavrije vakantie gewenst en tot na de zomer!


Met vriendelijke groet,

Maurijn Odé
Practor Circulaire Regionale Economie


 
 
 
De CRE-Tour dit jaar was een groot succes!
 

Het afgelopen jaar hebben de studenten Duurzaamheid in het Beroep naast kennis over duurzaamheid en circulariteit nu ook de mogelijkheid gehad om bij innovatieve bedrijven uit de regio op bezoek te gaan. De studenten, docenten en partner bedrijven van het practoraat spreken van een succesvolle CRE-tour die volgend jaar opnieuw wordt aangeboden aan de eerstejaarsstudenten van MBO College Lelystad.  

Bij de tour waren betrokken: Autobedrijf van der Feer in samenwerking met ARN, De Lelystadse Boer, Save Plastics, Teva, Enercon, Basic Cosmetics, IT-bedrijf SiSo, Het Waterschap Zuiderzeeland, Zorgboerderij Hoeve Vredeveld en Skin for Skin.  

 
Het lesmateriaal duurzaamheid in het beroep krijgt een circulaire update
 

Sinds 2019 volgen de studenten op ons college de leerlijn Circulaire Regionale Economie door middel van het lesmateriaal Duurzaamheid in het Beroep, de CRE-Tour, de examenopdracht tijdens de BPV-stage en kennis- en inspiratie events ook wel bekend als Labs4Sustainability. 

Het CRE-team heeft zo kunnen ervaren wat goed werkt en waar binnen de leerlijn nog verbeteringen liggen. Zo starten we aankomend jaar met extra lesbrieven om Duurzaamheid in het Beroep uit te breiden met PRICE-challenges uit het bedrijfsleven om de student vakspecifieke kennis over duurzaamheid en circulariteit mee te geven. Ook is het doel om circulaire economie meer centraal te stellen en tijdens de lessen de interactie te verhogen. De lesbrieven zullen in september beschikbaar zijn ook voor andere colleges van het ROC van Amsterdam en Flevoland.  

 
Zie het huidige lesmateriaal
 
 
 
De CRE-Toolbox als handvat voor docenten

Het practoraat CRE doet al een tijd praktijkonderzoek op MBO College Lelystad. Daarbij zijn we aangesloten bij landelijke initiatieven als Leren voor Morgen (Circular Skills), Het Groene Brein en de Goldschmeding Foundation (scenario’s voor de toekomst). Vanuit deze samenwerkingen is het CRE-skills model ontstaan dat in ‘Samen Duurzaam’ wordt weergegeven. Het model is het fundament van onze leerlijn en zal aankomend jaar centraal staan in de vorm van een CRE-Toolbox. Opdat iedere docent op zijn eigen manier makkelijk aan de slag kan met het integreren van duurzaamheid en circulariteit in hun onderwijsontwikkeling. De Toolbox is in september beschikbaar voor gebruik. 


 
 
 
Kennis en vaardigheden voor docenten
 

Niet alleen de studenten van MBO College Lelystad vergroten hun kennis over circulariteit, maar ook de docenten teams ontwikkelen mee. Zo zijn Jolanda Dijo, Esther van Leuvensteijn en Ineke Hooftman-van Toor van domein Uiterlijke Verzorging naar de Landelijke UV-tweedaagse Duurzaamheid in Den Haag geweest. Hier hebben zij verschillende workshops gevolgd. Zie hier het verslag 

Ook op ons college organiseren we soortgelijk sessies. Zo waren de Klimaat Dokter en Zorggroep Almere te gast om met de docenten Zorg & Welzijn praktijkvoorbeelden te delen. Hun motto: ‘Wat goed is voor het milieu is goed voor de mens en zijn gezondheid’.  

 
Lees meer
 
PRICE challenge werkboek beschikbaar
 

Praktijk- en Innovatiecentrum Circulaire Economie heeft hard gewerkt aan het samenstellen van een challenge werkboek voor de circulaire economie. Vanuit het netwerk van de 5O's (onderwijs, overheid, omgeving, onderzoek en ondernemers) zijn vraagstukken opgehaald waar studenten van het VO, MBO en HBO samen aan gaan werken. De focus ligt op circulaire gebiedsontwikkeling, van Bos tot Bouw en van Slopen naar Oogsten.

Ook organiseert PRICE op 27 september (ism onderwijs en bedrijfsleven) het kennis en netwerkevent 'Circulair Talent' bij Natural Pavilion op de Floriade. Het biedt studenten de kans om in contact te komen met bedrijven die duurzaamheid en circulariteit hoog op de agenda hebben staan. Daarnaast is er een dagprogramma met workshops en een college-tour duurzaamheid. Wil jij erbij zijn? Neem dan contact op met Iris Lommerse (ilommerse@almere.nl).

 
Bekijk werkboek
 
 
 
 
LinkerImage
 
 
Symposium Duurzaam Denken en Doen in Lelystad
 

Noteer vast in je agenda: symposium Duurzaam Denken & Doen met uitreiking van de SustainaBul 2022 op 9 december bij MBO College Lelystad! 

Het landelijke symposium Duurzaam Denken en Doen gaat over duurzaamheid in het mbo met sprekers, doe-activiteiten, workshops en met als hoogtepunt van de dag de uitreiking van de SustainaBul MBO 2022, waar wij uiteraard dit jaar weer aan mee doen. Wees erbij!  

 
SustainaBul 2021
 
 
 
Kijk onze studenten!

Zie alle resultaten op de website
 
 
 
Hybride dag Lelytalent & CRE
 
 

Het Practoraat CRE en Lelytalent hebben voor de derde keer een fantastische samenwerking gerealiseerd. Als een vervolg op de kick-off van de Urban Mining Pilot in juni 2021, werd dit jaar opnieuw het hybride project vormgeven.  Het CE-concept bestond uit een workshop over de R-Ladder van partner De Groene Sluis, een foto-opdracht bij leerbedrijf over afvalverwerking en afsluitend een dagdeel workshops bij rebourne Pop-Up Solutions met opdrachten en reflectie.

 
De toekomst van werk in een circulaire economie
 
Het practoraat CRE is betrokken geweest bij het tot stand komen van het rapport toekomst van werk in een circulaire economie door de Goldschmeding Foundation. Met verschillende partijen zijn vier scenario’s geschetst over hoe de circulaire economie van de toekomst eruitziet. Het rapport is hier terug te lezen.   
 
Lees rapport
 
 
 
 
Practoraat CRE | | Afmelden
 
instagram . linkedin .