MBO Green ConFest, Challenge Markt PRICE en meer!
Klik hier voor de online versie
fullWidthImage
.
Voorwoord van de Practor

Beste partner,

We zijn weer los! Hoe fijn is het weer een gewone school te zijn met klassen vol met studenten en hoe fijn is het dat we elkaar weer echt kunnen ontmoeten. Vanuit het Practoraat CRE zien we dit schooljaar dan ook echt weer als een doorstart. Niet dat we de afgelopen periode geen passende oplossingen konden vinden voor de programmalijnen van het project CRE, maar we hebben wel gemerkt dat fysiek contact echt nodig is om samen te werken aan de transitie binnen de Circulaire Regionale Economie.

In deze nieuwsbrief vertellen we dan ook graag over een aantal mooie mijlpalen. Zo gingen we met een aantal studenten en met partners Van Wijnen en Antea Group naar Springtij Forum, behandelden we bij het vak Burgerschap het thema ‘duurzaam handelen’ en organiseerden we de Challenge Markt met PRICE. Deze werkwijze samen met PRICE is echt de verduurzaming van de doorlopende leerlijn mbo – hbo! Later dit schooljaar zullen jullie daar vast veel meer over horen.

Wat niet expliciet in de nieuwsbrief staat is dat we binnen MBO College Lelystad ons CRE-team versterkt hebben met docenten uit al onze opleidingen. Samen met hen gaan we specifiek gericht op het werkveld Labs4Sustainability organiseren. Hiermee versterken we de band met onze bestaande partners, maar zullen er ook zeker nieuwe partners aansluiten! Dit schooljaar gaan ook al onze tweedejaars studenten aan de slag met de examenopdracht voor Duurzaamheid in het Beroep: hoe circulair is mijn stagebedrijf? Wat een impact zal dat hebben.

Veel leesplezier met deze nieuwsbrief!

Met vriendelijke groet,

Maurijn Odé
Practor Circulaire Regionale Economie


 
 
Op de agenda:
  • 12 oktober: MBO Green ConFest 2021: het duurzaamheidsfestival voor mbo-studenten! MBO College Lelystad en Leren voor Morgen organiseren een congres en festival in één waar mbo-studenten bijeenkomen en van elkaar – en van innovatieve en duurzame bedrijven – kunnen leren.
  • Snack-challenge: studenten hebben ideeën ingediend voor een kantinesnack. De winnaars krijgen in de week van 9 oktober een kookworkshop waarmee ze samen met de klas hun unieke kantinesnack gaan bereiden voor de hele school.
  • 8 oktober: Dag van de Duurzaamheid
  • 9-15 oktober: Dutch Food Week 2021
  • 3 en 30 november 2021: PRICE Challenge Markt
  • 10 december: uitreiking SustainaBul MBO 2021. De SustainaBul is een methodiek om inzichtelijk te maken op welke terreinen en op welke manier je actief bent met het implementeren van duurzaamheid. Behoort MBO College Lelystad tot de top 5 duurzame scholen in Nederland?

 
 
MBO Green ConFest 2021

Samen met Leren voor Morgen en studenten van de Green Office Zuid organiseren we op 12 oktober het eerste MBO Green ConFest (een congres en festival in één) voor mbo-studenten met als doel kennis te maken met elkaar en ideeën over een duurzame toekomst uit te wisselen. Daarnaast zijn er workshops georganiseerd om samen met bedrijven aan de slag te gaan met het thema.

Studenten melden zich met hun school en of opleiding aan om hun duurzame project te presenteren. Waar ben jij binnen jouw opleiding of green office mee bezig? Waar ben je trots op? En wat wil je graag delen met andere instellingen en studenten? 

Tijdens het ochtendprogramma lopen andere (groepen) studenten en een jongerenjury rond om de projecten te bekijken, vragen te stellen en te beoordelen! Aan het eind van de dag krijgen namelijk de mooiste initiatieven een prijs.


Bekijk het programma
 
 
Zeilend innoveren voor een duurzame toekomst (Springtij)

We kijken terug op een geslaagde week zeilen en innoveren richting Terschelling! In het kader van het duurzaamheidsforum Springtij gingen we samen met 17 studenten van het ROC van Amsterdam-Flevoland en Aeres Hogeschool Almere, vier jonge starters uit de bouwsector en Stichting Sail for the Future op pad. Gedurende drie dagen gingen we aan boord van de driemast klipper ‘De Grote Beer’ aan de slag met twee duurzaamheidsvraagstukken van partners Van Wijnen en Antea Group. Het doel: gezamenlijk tot creatieve oplossingen komen!


Lees meer
 
 
 
LinkerImage
 
 
Challenge Markt PRICE
 

PRICE (Praktijk Innovatiecentrum voor Circulaire Economie) is een plek waar ondernemers, overheid, studenten, docenten en bedrijven het verschil maken door samen te werkenOp 15 september organiseerde PRICE de eerste PRICE challenge kick-off. Deze kick-off vormt een pilot voor toekomstige challengemarkten. Tijdens deze hybride bijeenkomst ontmoeten challenge-eigenaren en studenten elkaar en gaan ze samen aan de slag om de challenges vorm te geven voor de komende zes weken.  

 
Lees meer
 
 
 
 
BonTon
 
 

De eerste circulaire aanbesteding is een feit! Vanaf dit schooljaar gaan we op ons college afval scheiden. Afvalverwerker GP Groot haalt afvalstromen gescheiden op, zodat uit ons afval tot wel 85% aan grondstoffen gehaald kan worden. Wanneer stromen niet gescheiden worden, raken grondstoffen vervuild en kunnen deze niet meer ingezet worden als nieuwe grondstof. Hoe mooi is het als we straks producten gebruiken die zijn gemaakt van ons eigen afval, 100% circulair: daar gaan we voor!

 
Made Blue
 
 

Vanuit Maas, de koffieleverancier van het ROC van Amsterdam-Flevoland, hebben we de afspraak dat voor elke liter water die uit een MAAS-machine komt, MAAS de kosten voor een liter schoon drinkwater doneert aan Made Blue. Organisatie Made Blue is wereldwijd actief en investeert in waterprojecten in landen waar dit het meest nodig is.

Goed nieuws: het ROC van Amsterdam-Flevoland heeft zo al 106.000 liter schoon drinkwater ter beschikking gesteld!

 
 
 
 
Inspiratierapport Circulaire Economie
 

SBB brengt periodiek trendrapporten uit over de verschillende sectoren. Dit jaar bracht SBB naast diverse trendrapporten ook een sector overstijgend inspiratierapport uit over circulaire economie. Het rapport biedt inzicht in de transitie naar een circulaire economie en in welke impact deze transitie zal hebben binnen de beroepen waar in het mbo voor wordt opgeleid. Lees hier het volledige nieuwsbericht van de SBB met de link naar het rapport.

 
Burgerschap: duurzaam handelen
 
 

Het streven naar een Circulaire Regionale Economie zien onze studenten niet alleen terug binnen het vak Duurzaamheid in het Beroep; het is ook een belangrijk thema binnen het vak Burgerschap.

Docent Bram Jongejan heeft een module ontwikkeld die filosofisch denken koppelt aan duurzaam handelen. De studenten worden uitgedaagd na te denken over wat vrijheid betekent en wie verantwoordelijkheid draagt voor de toekomst. Hierover met elkaar in gesprek gaan aan de hand van actuele voorbeelden maakt studenten bewust en stimuleert hen elkaars denkbeelden te delen en te respecteren. De video geeft een kijkje in de ervaring van de student.

 
 
 
 
Practoraat CRE | | Afmelden
 
instagram . linkedin .